Đang tải...
Tìm thấy 67 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Đôi Vexata Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.352 crt - AAAAA

  11.794.084,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 2. Nhẫn Đôi Pavina Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.286 crt - AAAAA

  11.829.501,00 ₫
  6.772.615  - 171.627.004  6.772.615 ₫ - 171.627.004 ₫
 3. Nhẫn Đôi Marrifest Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  23.861.505,00 ₫
  6.754.771  - 263.996.833  6.754.771 ₫ - 263.996.833 ₫
 4. Nhẫn Đôi Osedr Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.38 crt - VS

  23.540.314,00 ₫
  8.769.253  - 296.791.979  8.769.253 ₫ - 296.791.979 ₫
 5. Nhẫn Đôi Nodeles Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAAAA

  14.733.750,00 ₫
  8.097.939  - 277.339.292  8.097.939 ₫ - 277.339.292 ₫
 6. Nhẫn Đôi Stota Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAAAA

  11.475.324,00 ₫
  6.569.842  - 169.058.546  6.569.842 ₫ - 169.058.546 ₫
 7. Trái tim Nhẫn Đôi Tanazia Vàng Hồng 585 Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  10.492.281,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 8. Vintage Nhẫn Đôi Joanna Vàng 585 Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Joanna

  Vàng 585 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  35.034.024,00 ₫
  9.023.124  - 218.467.554  9.023.124 ₫ - 218.467.554 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Two-Stone Nhẫn Đôi Emmy Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  32.880.846,00 ₫
  8.252.858  - 100.994.436  8.252.858 ₫ - 100.994.436 ₫
 11. Fashion Nhẫn Đôi Hrundl Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  10.320.600,00 ₫
  5.738.473  - 208.653.341  5.738.473 ₫ - 208.653.341 ₫
 12. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Oleysa Vàng Trắng 585 Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Oleysa

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.078 crt - VS

  33.656.519,00 ₫
  6.618.508  - 282.449.169  6.618.508 ₫ - 282.449.169 ₫
 13. Eternity Nhẫn Đôi Holz Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  22.727.058,00 ₫
  4.684.054  - 161.826.314  4.684.054 ₫ - 161.826.314 ₫
 14. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Julee Vàng Trắng 585 Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  11.787.865,00 ₫
  5.515.423  - 201.961.837  5.515.423 ₫ - 201.961.837 ₫
 15. Design Solitaire Nhẫn Đôi Juicy Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Juicy

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  20.270.533,00 ₫
  6.326.515  - 207.031.162  6.326.515 ₫ - 207.031.162 ₫
 16. Eternity Nhẫn Đôi Roosevelt Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  14.297.653,00 ₫
  5.941.246  - 1.956.826.377  5.941.246 ₫ - 1.956.826.377 ₫
 17. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Danitacsa Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Danitacsa

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  16.495.169,00 ₫
  5.697.918  - 155.716.085  5.697.918 ₫ - 155.716.085 ₫
 18. Two-Stone Nhẫn Đôi Monalisa Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  14.465.008,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 19. Fashion Nhẫn Đôi Cosete Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  11.721.626,00 ₫
  5.937.191  - 156.716.437  5.937.191 ₫ - 156.716.437 ₫
 20. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Cadieux Vàng Trắng 585 Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Cadieux

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  21.081.354,00 ₫
  5.150.432  - 115.715.750  5.150.432 ₫ - 115.715.750 ₫
 21. Flower Nhẫn Đôi Gautvin Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  48.071.511,00 ₫
  6.346.792  - 631.881.006  6.346.792 ₫ - 631.881.006 ₫
 22. Two-Stone Nhẫn Đôi Masdevalia Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  33.579.195,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 23. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Manjari Vàng 585 Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  11.185.764,00 ₫
  5.814.986  - 66.144.525  5.814.986 ₫ - 66.144.525 ₫
 24. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Semasia Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 585 & Kim Cương

  1.06 crt - SI

  99.409.562,00 ₫
  8.115.243  - 174.384.718  8.115.243 ₫ - 174.384.718 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Bourget Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Bourget

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  22.683.801,00 ₫
  7.221.960  - 179.832.552  7.221.960 ₫ - 179.832.552 ₫
 27. Fashion Nhẫn Đôi Cgani Vàng Hồng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.632 crt - AAA

  32.287.126,00 ₫
  9.292.406  - 174.154.904  9.292.406 ₫ - 174.154.904 ₫
 28. Trái tim Nhẫn Đôi Angell Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Angell

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  24.175.668,00 ₫
  8.011.963  - 193.648.144  8.011.963 ₫ - 193.648.144 ₫
 29. Trái tim Nhẫn Đôi Barma Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Barma

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  12.688.176,00 ₫
  6.691.506  - 208.045.020  6.691.506 ₫ - 208.045.020 ₫
 30. Trái tim Nhẫn Đôi Emilly Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.53 crt - VS

  69.030.662,00 ₫
  8.989.599  - 164.421.805  8.989.599 ₫ - 164.421.805 ₫
 31. Eternity Nhẫn Đôi Lannie Vàng Hồng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  1.43 crt - VS

  73.515.459,00 ₫
  6.287.582  - 1.125.430.322  6.287.582 ₫ - 1.125.430.322 ₫
 32. Open Nhẫn Đôi Aigurande Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  66.009.346,00 ₫
  6.813.169  - 141.995.118  6.813.169 ₫ - 141.995.118 ₫
 33. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Nina Vàng Hồng-Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Nina

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  134.820.206,00 ₫
  8.260.158  - 216.318.161  8.260.158 ₫ - 216.318.161 ₫
 34. Design Solitaire Nhẫn Đôi Jakanis Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Jakanis

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.175 crt - VS

  19.971.508,00 ₫
  5.658.716  - 202.813.479  5.658.716 ₫ - 202.813.479 ₫
 35. Design Solitaire Nhẫn Đôi Abbacy Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Abbacy

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  13.691.226,00 ₫
  6.618.507  - 133.154.218  6.618.507 ₫ - 133.154.218 ₫
 36. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Idly Vàng Trắng 585 Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Idly

  Vàng Trắng 585 & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  10.416.849,00 ₫
  5.251.818  - 116.729.615  5.251.818 ₫ - 116.729.615 ₫
 37. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Jaume Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  98.029.084,00 ₫
  8.671.110  - 168.652.998  8.671.110 ₫ - 168.652.998 ₫
 38. Design Solitaire Nhẫn Đôi Roxanne Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Roxanne

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  131.983.008,00 ₫
  8.562.965  - 213.803.776  8.562.965 ₫ - 213.803.776 ₫
 39. Open Nhẫn Đôi Ellura Vàng Hồng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 585 & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  13.726.644,00 ₫
  6.269.198  - 139.223.891  6.269.198 ₫ - 139.223.891 ₫
 40. Vintage Nhẫn Đôi Sue Vàng 585 Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Sue

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  18.198.464,00 ₫
  8.452.927  - 238.663.740  8.452.927 ₫ - 238.663.740 ₫
 41. Design Solitaire Nhẫn Đôi Modesta Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Modesta

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  13.473.044,00 ₫
  6.491.437  - 133.762.543  6.491.437 ₫ - 133.762.543 ₫
 42. Nhẫn đính hôn
 43. Two-Stone Nhẫn Đôi Sonnett Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.06 crt - AA

  39.943.562,00 ₫
  9.489.773  - 246.680.028  9.489.773 ₫ - 246.680.028 ₫
 44. Swing Nhẫn Đôi Assieve Vàng Trắng 585 Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  32.979.799,00 ₫
  7.650.216  - 206.706.721  7.650.216 ₫ - 206.706.721 ₫
 45. Trái tim Nhẫn Đôi Clematis Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  101.267.234,00 ₫
  7.887.867  - 166.368.430  7.887.867 ₫ - 166.368.430 ₫
 46. Open Nhẫn Đôi Ekaterina Vàng Trắng-Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 585 & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  64.882.469,00 ₫
  5.919.887  - 135.993.038  5.919.887 ₫ - 135.993.038 ₫
 47. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Isedoria Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  36.543.465,00 ₫
  8.522.951  - 110.849.197  8.522.951 ₫ - 110.849.197 ₫
 48. Design Solitaire Nhẫn Đôi Marilyn Vàng Trắng 585 Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Marilyn

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  35.175.694,00 ₫
  9.103.152  - 219.278.641  9.103.152 ₫ - 219.278.641 ₫
 49. 3 & 5 Stones Nhẫn Đôi Burnt Vàng Hồng 585 Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Burnt

  Vàng Hồng 585 & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  19.498.913,00 ₫
  8.628.663  - 384.173.588  8.628.663 ₫ - 384.173.588 ₫
 50. Stackable Nhẫn Đôi Xếp Chồng Lovset Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Lovset

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  21.110.553,00 ₫
  6.529.287  - 255.034.268  6.529.287 ₫ - 255.034.268 ₫
 51. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Quanika Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Quanika

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.205 crt - VS

  21.973.825,00 ₫
  6.853.725  - 76.364.284  6.853.725 ₫ - 76.364.284 ₫
 52. Trái tim Nhẫn Đôi Elauna Vàng Hồng-Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  1.518 crt - AA

  48.478.681,00 ₫
  8.308.282  - 405.072.720  8.308.282 ₫ - 405.072.720 ₫
 53. Halo Nhẫn Đôi Ellish Vàng Trắng-Đỏ 585 Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.02 crt - VS

  36.000.034,00 ₫
  6.140.504  - 202.962.181  6.140.504 ₫ - 202.962.181 ₫
 54. Design Solitaire Nhẫn Đôi Duct Vàng Trắng 585 Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Duct

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  25.579.397,00 ₫
  7.725.648  - 141.467.908  7.725.648 ₫ - 141.467.908 ₫
 55. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Ciera Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ciera

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.6 crt - AAA

  15.667.587,00 ₫
  6.907.797  - 380.077.576  6.907.797 ₫ - 380.077.576 ₫
 56. Trái tim Nhẫn Đôi Giannella Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Giannella

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.25 crt - AAA

  18.197.382,00 ₫
  7.728.081  - 92.396.863  7.728.081 ₫ - 92.396.863 ₫
 57. Two-Stone Nhẫn Đôi Despoina Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  36.782.196,00 ₫
  7.088.941  - 109.916.440  7.088.941 ₫ - 109.916.440 ₫
 58. Open Nhẫn Đôi Elodie Vàng Trắng 585 Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.982 crt - VS

  33.833.608,00 ₫
  5.885.821  - 276.812.082  5.885.821 ₫ - 276.812.082 ₫
 59. Trái tim Nhẫn Đôi Clinkstone Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Clinkstone

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.214 crt - AAA

  13.174.019,00 ₫
  6.427.901  - 208.653.338  6.427.901 ₫ - 208.653.338 ₫
 60. Halo Nhẫn Đôi Amery Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Amery

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAA

  21.708.057,00 ₫
  8.409.398  - 222.725.781  8.409.398 ₫ - 222.725.781 ₫
 61. Halo Nhẫn Đôi Machi Vàng Hồng-Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Machi

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Kim Cương

  1.146 crt - SI

  136.085.780,00 ₫
  9.568.719  - 228.633.238  9.568.719 ₫ - 228.633.238 ₫
 62. Trái tim Nhẫn Đôi Paras Vàng Hồng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  1.092 crt - VS

  101.044.993,00 ₫
  6.807.492  - 155.770.158  6.807.492 ₫ - 155.770.158 ₫
 63. Halo Nhẫn Đôi Ivey 585 Vàng Trắng với Rhodium Đen Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Ivey

  585 Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  1.456 crt - VS

  47.386.950,00 ₫
  12.131.228  - 363.490.752  12.131.228 ₫ - 363.490.752 ₫

You’ve viewed 60 of 67 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng