Đang tải...
Tìm thấy 67 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  38.712.833,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  11.947.300,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 3. Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  22.479.797,00 ₫
  7.315.436  - 223.937.615  7.315.436 ₫ - 223.937.615 ₫
 4. Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  37.778.593,00 ₫
  7.584.869  - 2.838.793.147  7.584.869 ₫ - 2.838.793.147 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  36.088.129,00 ₫
  9.594.294  - 117.933.401  9.594.294 ₫ - 117.933.401 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  24.124.412,00 ₫
  5.094.315  - 190.612.299  5.094.315 ₫ - 190.612.299 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  11.656.359,00 ₫
  6.495.252  - 225.621.568  6.495.252 ₫ - 225.621.568 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  13.451.822,00 ₫
  6.350.913  - 217.781.983  6.350.913 ₫ - 217.781.983 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nữ Bourget

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  25.006.010,00 ₫
  8.252.790  - 202.937.710  8.252.790 ₫ - 202.937.710 ₫
 11. Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  22.920.739,00 ₫
  5.879.688  - 838.849.793  5.879.688 ₫ - 838.849.793 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  13.419.557,00 ₫
  6.846.759  - 170.631.260  6.846.759 ₫ - 170.631.260 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  21.503.671,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  37.158.783,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 15. Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  15.586.623,00 ₫
  7.587.699  - 861.349.688  7.587.699 ₫ - 861.349.688 ₫
 16. Nhẫn nữ Danitacsa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  18.194.063,00 ₫
  6.495.252  - 168.933.159  6.495.252 ₫ - 168.933.159 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  15.671.245,00 ₫
  6.622.609  - 2.052.443.096  6.622.609 ₫ - 2.052.443.096 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  51.396.546,00 ₫
  7.259.399  - 670.779.835  7.259.399 ₫ - 670.779.835 ₫
 19. Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  140.013.863,00 ₫
  10.010.895  - 1.142.173.825  10.010.895 ₫ - 1.142.173.825 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.06 crt - AA

  44.148.751,00 ₫
  11.092.871  - 1.704.402.292  11.092.871 ₫ - 1.704.402.292 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.43 crt - VS

  77.957.177,00 ₫
  7.132.041  - 1.197.532.055  7.132.041 ₫ - 1.197.532.055 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.821.541,00 ₫
  6.732.420  - 75.608.127  6.732.420 ₫ - 75.608.127 ₫
 23. Nhẫn nữ Sue

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  21.126.408,00 ₫
  9.878.726  - 261.720.455  9.878.726 ₫ - 261.720.455 ₫
 24. Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  15.703.791,00 ₫
  7.682.227  - 860.076.106  7.682.227 ₫ - 860.076.106 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn GLAMIRA Angell

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  27.197.982,00 ₫
  9.339.578  - 214.781.998  9.339.578 ₫ - 214.781.998 ₫
 27. Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  11.794.188,00 ₫
  6.007.047  - 840.123.376  6.007.047 ₫ - 840.123.376 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  70.359.288,00 ₫
  7.824.868  - 874.241.138  7.824.868 ₫ - 874.241.138 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.53 crt - VS

  74.300.588,00 ₫
  10.499.949  - 900.363.649  10.499.949 ₫ - 900.363.649 ₫
 30. Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  28.370.808,00 ₫
  8.999.957  - 870.052.478  8.999.957 ₫ - 870.052.478 ₫
 31. Nhẫn hứa nữ Marrifest

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  26.275.911,00 ₫
  7.784.113  - 287.517.500  7.784.113 ₫ - 287.517.500 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.06 crt - SI

  105.915.911,00 ₫
  9.443.162  - 464.120.435  9.443.162 ₫ - 464.120.435 ₫
 33. Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  142.761.397,00 ₫
  9.593.161  - 1.151.003.972  9.593.161 ₫ - 1.151.003.972 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Barma

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  14.542.570,00 ₫
  7.726.377  - 224.998.925  7.726.377 ₫ - 224.998.925 ₫
 35. Nhẫn nữ Burnt

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  22.636.023,00 ₫
  10.136.272  - 414.889.537  10.136.272 ₫ - 414.889.537 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Clinkstone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  17.478.312,00 ₫
  7.365.531  - 227.277.222  7.365.531 ₫ - 227.277.222 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  40.823.861,00 ₫
  9.946.650  - 127.541.843  9.946.650 ₫ - 127.541.843 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.632 crt - AAA

  37.827.270,00 ₫
  10.836.740  - 916.990.930  10.836.740 ₫ - 916.990.930 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  107.712.224,00 ₫
  9.233.446  - 307.625.897  9.233.446 ₫ - 307.625.897 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  36.228.789,00 ₫
  8.945.617  - 1.133.895.565  8.945.617 ₫ - 1.133.895.565 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  104.359.597,00 ₫
  10.087.875  - 456.153.490  10.087.875 ₫ - 456.153.490 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  15.592.566,00 ₫
  7.197.701  - 865.580.798  7.197.701 ₫ - 865.580.798 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Lovset

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  23.322.058,00 ₫
  7.535.341  - 273.975.115  7.535.341 ₫ - 273.975.115 ₫
 45. Nhẫn nữ Jakanis

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.175 crt - VS

  21.907.253,00 ₫
  6.458.459  - 219.225.371  6.458.459 ₫ - 219.225.371 ₫
 46. Nhẫn nữ Amery

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAA

  24.355.355,00 ₫
  9.699.576  - 1.156.466.214  9.699.576 ₫ - 1.156.466.214 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  1.518 crt - AA

  52.398.428,00 ₫
  9.549.010  - 497.658.012  9.549.010 ₫ - 497.658.012 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.092 crt - VS

  107.526.564,00 ₫
  7.823.453  - 170.419.001  7.823.453 ₫ - 170.419.001 ₫
 49. Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  38.824.060,00 ₫
  10.660.138  - 1.148.753.988  10.660.138 ₫ - 1.148.753.988 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Manuel

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  21.312.633,00 ₫
  10.209.856  - 217.116.890  10.209.856 ₫ - 217.116.890 ₫
 51. Nhẫn hứa nữ Vexata

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  15.448.226,00 ₫
  7.726.377  - 237.847.921  7.726.377 ₫ - 237.847.921 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.1 crt - VS

  49.959.667,00 ₫
  12.035.320  - 1.212.857.457  12.035.320 ₫ - 1.212.857.457 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Higieos

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.248 crt - VS

  18.154.723,00 ₫
  8.904.862  - 295.795.760  8.904.862 ₫ - 295.795.760 ₫
 54. Nhẫn hứa nữ Osedr

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.38 crt - VS

  27.130.059,00 ₫
  10.301.837  - 2.464.629.824  10.301.837 ₫ - 2.464.629.824 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  69.068.444,00 ₫
  6.793.552  - 866.755.320  6.793.552 ₫ - 866.755.320 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  40.246.222,00 ₫
  8.218.828  - 131.291.827  8.218.828 ₫ - 131.291.827 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.59 crt - AAA

  27.415.056,00 ₫
  9.441.747  - 277.229.810  9.441.747 ₫ - 277.229.810 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Quanika

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.205 crt - VS

  24.225.732,00 ₫
  7.902.981  - 89.829.758  7.902.981 ₫ - 89.829.758 ₫
 59. Nhẫn nữ Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.146 crt - SI

  144.976.009,00 ₫
  11.248.248  - 433.059.264  11.248.248 ₫ - 433.059.264 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Ciera

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  25.960.630,00 ₫
  8.016.188  - 405.932.037  8.016.188 ₫ - 405.932.037 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.982 crt - VS

  36.707.937,00 ₫
  6.775.439  - 2.828.335.647  6.775.439 ₫ - 2.828.335.647 ₫
 62. Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.456 crt - VS

  57.013.312,00 ₫
  14.026.348  - 2.936.052.114  14.026.348 ₫ - 2.936.052.114 ₫
 63. Nhẫn hứa nữ Pavina

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.286 crt - VS

  15.211.058,00 ₫
  7.768.830  - 190.810.411  7.768.830 ₫ - 190.810.411 ₫

You’ve viewed 60 of 67 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng