Đang tải...
Tìm thấy 35 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Ametsa Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Ametsa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.624 crt - AAA

  18.174.672,00 ₫
 2. Nhẫn Kasetyan Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Kasetyan

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.082 crt - AAA

  11.938.728,00 ₫
 3. Nhẫn Beneficiary Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Beneficiary

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.216 crt - AAA

  20.550.089,00 ₫
 4. Airpods® Context Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Airpods® GLAMIRA Context

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.216 crt - AAA

  15.202.020,00 ₫
 5. Nhẫn Beneficial Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Beneficial

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.628 crt - AAA

  22.547.808,00 ₫
 6. Bông Tai Teriya Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Teriya

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.192 crt - AAA

  15.677.319,00 ₫
 7. Nhẫn Hakili Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Hakili

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.168 crt - AAA

  17.994.339,00 ₫
 8. Bông Tai Manatua Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Manatua

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.104 crt - AAA

  6.767.748,00 ₫
 9. Nhẫn Ubwenzi Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Ubwenzi

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.324 crt - AAA

  16.878.005,00 ₫
 10. Nhẫn Loyalitet Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Loyalitet

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.144 crt - AAA

  15.886.041,00 ₫
 11. Bông Tai Mechta Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Mechta

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  6.297.855,00 ₫
 12. Nhẫn Mohopolo Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Mohopolo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.264 crt - AAA

  18.308.501,00 ₫
 13. Vòng tay Nqimpi Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Vòng tay GLAMIRA Nqimpi

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.008 crt - AAA

  37.100.955,00 ₫

You’ve viewed 35 of 35 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...