Đang tải...
Tìm thấy 29 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Manatua

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.104 crt - AAA

  7.370.340,00 ₫
  3.914.697  - 44.065.821  3.914.697 ₫ - 44.065.821 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Beneficiary

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.216 crt - AAA

  23.264.039,00 ₫
  11.886.735  - 147.225.712  11.886.735 ₫ - 147.225.712 ₫
 3. Airpods® GLAMIRA Context

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.216 crt - AAA

  16.924.163,00 ₫
  8.499.015  - 110.928.712  8.499.015 ₫ - 110.928.712 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Assumption

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.092 crt - AAA

  30.224.288,00 ₫
  10.751.552  - 140.022.914  10.751.552 ₫ - 140.022.914 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Beneficial

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.628 crt - AAA

  25.279.123,00 ₫
  11.405.605  - 158.744.525  11.405.605 ₫ - 158.744.525 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Available

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.352 crt - AAA

  21.838.763,00 ₫
  10.777.307  - 147.848.352  10.777.307 ₫ - 147.848.352 ₫
 7. Vòng tay nữ Lealdade

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.212 crt - AAA

  57.150.859,00 ₫
  19.281.983  - 94.998.793  19.281.983 ₫ - 94.998.793 ₫
 8. Bông tai nữ Geheugen

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.508 crt - AAA

  23.118.002,00 ₫
  10.375.422  - 166.527.508  10.375.422 ₫ - 166.527.508 ₫
 9. Bông tai nữ Ametsa

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.624 crt - AAA

  21.281.218,00 ₫
  9.390.521  - 168.310.517  9.390.521 ₫ - 168.310.517 ₫
 10. Vòng tay GLAMIRA Availability

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.408 crt - AAA

  44.526.295,00 ₫
  15.806.528  - 91.157.679  15.806.528 ₫ - 91.157.679 ₫
 11. Dây chuyền nữ Damgo

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.228 crt - AAA

  17.236.332,00 ₫
  8.101.093  - 97.612.740  8.101.093 ₫ - 97.612.740 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Makarfi

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.008 crt - AAA

  24.623.654,00 ₫
  8.903.731  - 111.820.222  8.903.731 ₫ - 111.820.222 ₫
 13. Bông tai nữ Teriya

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.192 crt - AAA

  17.478.312,00 ₫
  8.855.618  - 112.541.915  8.855.618 ₫ - 112.541.915 ₫
 14. Airpods® GLAMIRA Erinnerunq

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.52 crt - AAA

  16.838.693,00 ₫
  7.886.000  - 129.975.796  7.886.000 ₫ - 129.975.796 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Hakili

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.168 crt - AAA

  20.294.053,00 ₫
  10.420.704  - 127.103.163  10.420.704 ₫ - 127.103.163 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Ubwenzi

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.324 crt - AAA

  18.289.156,00 ₫
  8.499.015  - 127.612.596  8.499.015 ₫ - 127.612.596 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Loyalitet

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.144 crt - AAA

  17.845.103,00 ₫
  9.434.671  - 111.523.052  9.434.671 ₫ - 111.523.052 ₫
 18. Bông tai nữ Assuming

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.206 crt - AAA

  11.090.606,00 ₫
  5.879.688  - 78.296.793  5.879.688 ₫ - 78.296.793 ₫
 19. Airpods® GLAMIRA Contextual

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.192 crt - AAA

  9.544.199,00 ₫
  5.011.674  - 67.117.603  5.011.674 ₫ - 67.117.603 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Authoritative

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.364 crt - AAA

  27.514.397,00 ₫
  12.472.582  - 162.423.756  12.472.582 ₫ - 162.423.756 ₫
 21. Vòng tay GLAMIRA Authority

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  8.646 crt - AAA

  84.556.011,00 ₫
  25.293.276  - 962.043.362  25.293.276 ₫ - 962.043.362 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Kasetyan

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.082 crt - AAA

  13.241.822,00 ₫
  7.386.756  - 77.886.415  7.386.756 ₫ - 77.886.415 ₫
 23. Bông tai nữ Mechta

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.016 crt - AAA

  7.026.757,00 ₫
  4.043.754  - 41.377.158  4.043.754 ₫ - 41.377.158 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Yuxu

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.238 crt - AAA

  21.327.349,00 ₫
  10.836.740  - 138.041.792  10.836.740 ₫ - 138.041.792 ₫
 25. Vòng tay GLAMIRA Memwa

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.785 crt - AAA

  66.051.478,00 ₫
  21.561.690  - 122.763.944  21.561.690 ₫ - 122.763.944 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Mohopolo

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.264 crt - AAA

  21.537.350,00 ₫
  10.480.138  - 140.928.575  10.480.138 ₫ - 140.928.575 ₫
 27. Vòng tay GLAMIRA Nqimpi

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.008 crt - AAA

  44.444.504,00 ₫
  17.630.859  - 60.409.523  17.630.859 ₫ - 60.409.523 ₫
 28. Bông tai nữ Paseduluran

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.168 crt - AAA

  10.246.648,00 ₫
  5.412.709  - 69.579.851  5.412.709 ₫ - 69.579.851 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Unelma

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.086 crt - AAA

  33.522.009,00 ₫
  14.184.838  - 198.437.733  14.184.838 ₫ - 198.437.733 ₫

You’ve viewed 29 of 29 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng