Đang tải...
Tìm thấy 35 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Ubwenzi Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Ubwenzi

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.324 crt - AAA

  17.932.424,00 ₫
 2. Nhẫn Beneficial Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Beneficial

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.628 crt - AAA

  25.305.520,00 ₫
 3. Bông Tai Mechta Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Mechta

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  6.378.965,00 ₫
 4. Nhẫn Beneficiary Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Beneficiary

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.216 crt - AAA

  22.469.672,00 ₫
 5. Airpods® Context Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Airpods® GLAMIRA Context

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.216 crt - AAA

  17.121.603,00 ₫
 6. Bông Tai Ametsa Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Ametsa

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.624 crt - AAA

  21.446.075,00 ₫
 7. Bông Tai Teriya Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Teriya

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.192 crt - AAA

  17.380.612,00 ₫
 8. Nhẫn Hakili Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Hakili

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.168 crt - AAA

  19.481.340,00 ₫
 9. Bông Tai Manatua Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Manatua

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.104 crt - AAA

  7.470.694,00 ₫
 10. Nhẫn Loyalitet Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Loyalitet

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.144 crt - AAA

  17.048.606,00 ₫
 11. Nhẫn Kasetyan Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Kasetyan

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.082 crt - AAA

  12.425.383,00 ₫
 12. Nhẫn Mohopolo Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Mohopolo

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.264 crt - AAA

  20.363.267,00 ₫
 13. Vòng tay Nqimpi Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay GLAMIRA Nqimpi

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.008 crt - AAA

  37.155.028,00 ₫

You’ve viewed 35 of 35 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...