Đang tải...
Tìm thấy 34 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Mohopolo

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.264 crt - VS1

  32.065.602,00 ₫
  10.480.138  - 140.928.575  10.480.138 ₫ - 140.928.575 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Kasetyan

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.082 crt - VS1

  16.921.049,00 ₫
  7.386.756  - 77.886.415  7.386.756 ₫ - 77.886.415 ₫
 3. Bông tai nữ Mechta

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.016 crt - VS1

  7.819.206,00 ₫
  4.043.754  - 41.377.158  4.043.754 ₫ - 41.377.158 ₫
 4. Bông tai nữ Paseduluran

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.168 crt - VS1

  18.369.251,00 ₫
  5.412.709  - 69.579.851  5.412.709 ₫ - 69.579.851 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Beneficiary

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.216 crt - VS1

  33.707.385,00 ₫
  11.886.735  - 147.225.712  11.886.735 ₫ - 147.225.712 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Mimpi

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.231 crt - VS1

  35.147.661,00 ₫
  8.300.903  - 114.523.038  8.300.903 ₫ - 114.523.038 ₫
 7. Vòng tay nữ Contextualization

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.236 crt - VS1

  25.227.615,00 ₫
  5.068.843  - 106.357.981  5.068.843 ₫ - 106.357.981 ₫
 8. Airpods® GLAMIRA Context

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.216 crt - VS1

  27.367.509,00 ₫
  8.499.015  - 110.928.712  8.499.015 ₫ - 110.928.712 ₫
 9. Mặt dây chuyền nữ Assumption

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.092 crt - VS1

  34.384.646,00 ₫
  10.751.552  - 140.022.914  10.751.552 ₫ - 140.022.914 ₫
 10. Nhẫn GLAMIRA Beneficial

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.628 crt - VS1

  50.099.761,00 ₫
  11.405.605  - 158.744.525  11.405.605 ₫ - 158.744.525 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Available

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.352 crt - VS1

  38.848.116,00 ₫
  10.777.307  - 147.848.352  10.777.307 ₫ - 147.848.352 ₫
 12. Vòng tay nữ Lealdade

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.212 crt - VS1

  60.490.466,00 ₫
  19.281.983  - 94.998.793  19.281.983 ₫ - 94.998.793 ₫
 13. Dây chuyền choker nữ Assume

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.236 crt - VS1

  50.347.684,00 ₫
  15.649.736  - 59.800.469  15.649.736 ₫ - 59.800.469 ₫
 14. Bông tai nữ Geheugen

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.508 crt - VS1

  35.514.169,00 ₫
  10.375.422  - 166.527.508  10.375.422 ₫ - 166.527.508 ₫
 15. Bông tai nữ Ametsa

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.624 crt - VS1

  47.007.511,00 ₫
  9.390.521  - 168.310.517  9.390.521 ₫ - 168.310.517 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Authoritatively

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.38 crt - VS1

  44.308.372,00 ₫
  10.062.687  - 158.730.373  10.062.687 ₫ - 158.730.373 ₫
 17. Dây chuyền nữ Damgo

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.228 crt - VS1

  26.774.022,00 ₫
  8.101.093  - 97.612.740  8.101.093 ₫ - 97.612.740 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Makarfi

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.008 crt - VS1

  25.019.879,00 ₫
  8.903.731  - 111.820.222  8.903.731 ₫ - 111.820.222 ₫
 19. Bông tai nữ Teriya

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.192 crt - VS1

  26.761.286,00 ₫
  8.855.618  - 112.541.915  8.855.618 ₫ - 112.541.915 ₫
 20. Airpods® GLAMIRA Erinnerunq

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.52 crt - VS1

  41.942.347,00 ₫
  7.886.000  - 129.975.796  7.886.000 ₫ - 129.975.796 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Hakili

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.168 crt - VS1

  28.416.656,00 ₫
  10.420.704  - 127.103.163  10.420.704 ₫ - 127.103.163 ₫
 22. Bông tai nữ Manatua

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.104 crt - VS1

  12.096.733,00 ₫
  3.914.697  - 44.065.821  3.914.697 ₫ - 44.065.821 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Ubwenzi

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.324 crt - VS1

  33.430.594,00 ₫
  8.499.015  - 127.612.596  8.499.015 ₫ - 127.612.596 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Loyalitet

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.144 crt - VS1

  24.807.334,00 ₫
  9.434.671  - 111.523.052  9.434.671 ₫ - 111.523.052 ₫
 25. Bông tai nữ Assuming

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - VS1

  16.835.862,00 ₫
  5.879.688  - 78.296.793  5.879.688 ₫ - 78.296.793 ₫
 26. Airpods® GLAMIRA Contextual

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.192 crt - VS1

  18.827.173,00 ₫
  5.011.674  - 67.117.603  5.011.674 ₫ - 67.117.603 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Authoritative

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.364 crt - VS1

  43.646.396,00 ₫
  12.472.582  - 162.423.756  12.472.582 ₫ - 162.423.756 ₫
 28. Vòng tay GLAMIRA Authority

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  8.646 crt - VS1

  746.449.101,00 ₫
  25.293.276  - 962.043.362  25.293.276 ₫ - 962.043.362 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Yuxu

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.238 crt - VS1

  23.534.886,00 ₫
  10.836.740  - 138.041.792  10.836.740 ₫ - 138.041.792 ₫
 30. Vòng tay GLAMIRA Memwa

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.785 crt - VS1

  87.758.922,00 ₫
  21.561.690  - 122.763.944  21.561.690 ₫ - 122.763.944 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Unistus

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.366 crt - VS1

  29.487.311,00 ₫
  8.538.072  - 121.711.683  8.538.072 ₫ - 121.711.683 ₫
 32. Bông tai nữ Dreemen

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.2 crt - VS1

  36.086.998,00 ₫
  9.271.654  - 118.074.910  9.271.654 ₫ - 118.074.910 ₫
 33. Vòng tay GLAMIRA Nqimpi

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.008 crt - VS1

  44.840.729,00 ₫
  17.630.859  - 60.409.523  17.630.859 ₫ - 60.409.523 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Unelma

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.086 crt - VS1

  38.842.739,00 ₫
  14.184.838  - 198.437.733  14.184.838 ₫ - 198.437.733 ₫

You’ve viewed 34 of 34 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng