Đang tải...
Tìm thấy 35 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Ubwenzi Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ubwenzi

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  17.580.951,00 ₫
 2. Nhẫn Unelma Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Unelma

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.086 crt - AAA

  28.333.324,00 ₫
 3. Bông Tai Ametsa Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Ametsa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.624 crt - AAA

  19.391.309,00 ₫
 4. Bông Tai Teriya Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Teriya

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  15.866.574,00 ₫
 5. Nhẫn Hakili Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Hakili

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  18.156.557,00 ₫
 6. Nhẫn Loyalitet Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Loyalitet

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  15.913.078,00 ₫
 7. Nhẫn Kasetyan Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kasetyan

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.082 crt - AAA

  12.182.056,00 ₫
 8. Nhẫn Yuxu Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Yuxu

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.238 crt - AAA

  19.307.766,00 ₫
 9. Vòng tay Memwa Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Memwa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.785 crt - AAA

  57.970.887,00 ₫
 10. Nhẫn Unistus Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Unistus

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.366 crt - AAA

  15.547.003,00 ₫
 11. Nhẫn Mohopolo Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mohopolo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  18.632.938,00 ₫
 12. Vòng tay Nqimpi Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Nqimpi

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  37.127.992,00 ₫

You’ve viewed 35 of 35 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...