Đang tải...
Tìm thấy 34 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Beneficiary Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Beneficiary

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.216 crt - VS1

  28.579.897,00 ₫
 2. Airpods® Context Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Airpods® GLAMIRA Context

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.216 crt - VS1

  23.231.828,00 ₫
 3. Nhẫn Beneficial Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Beneficial

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.628 crt - VS1

  36.444.513,00 ₫
 4. Bông Tai Ametsa Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Ametsa

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.624 crt - VS1

  36.424.235,00 ₫
 5. Bông Tai Teriya Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Teriya

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.192 crt - VS1

  22.814.926,00 ₫
 6. Nhẫn Hakili Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Hakili

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.168 crt - VS1

  24.239.745,00 ₫
 7. Bông Tai Manatua Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Manatua

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.104 crt - VS1

  9.849.897,00 ₫
 8. Nhẫn Ubwenzi Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Ubwenzi

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.324 crt - VS1

  23.042.302,00 ₫
 9. Nhẫn Loyalitet Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Loyalitet

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.144 crt - VS1

  21.131.101,00 ₫
 10. Airpods® Contextual Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Airpods® GLAMIRA Contextual

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.192 crt - VS1

  16.191.822,00 ₫
 11. Nhẫn Authoritative Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Authoritative

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.364 crt - VS1

  33.556.756,00 ₫
 12. Nhẫn Kasetyan Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Kasetyan

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.082 crt - VS1

  13.912.385,00 ₫
 13. Bông Tai Mechta Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Mechta

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.016 crt - VS1

  6.865.620,00 ₫
 14. Bông Tai Dreemen Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Dreemen

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.2 crt - VS1

  27.871.543,00 ₫
 15. Nhẫn Mohopolo Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Mohopolo

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.264 crt - VS1

  25.851.654,00 ₫
 16. Vòng tay Nqimpi Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Nqimpi

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.008 crt - VS1

  37.398.356,00 ₫

You’ve viewed 34 of 34 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...