Đang tải...
Tìm thấy 529 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai trẻ em Damilala Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damilala

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  3.758.058,00 ₫
  2.422.460  - 27.360.827  2.422.460 ₫ - 27.360.827 ₫
 2. Bông tai trẻ em Calisson Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Calisson

  Vàng Hồng 9K
  2.919.930,00 ₫
  2.481.940  - 21.899.475  2.481.940 ₫ - 21.899.475 ₫
 3. Bông tai trẻ em Mattheth Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Mattheth

  Vàng Hồng 9K & Ngọc Trai Trắng
  3.649.912,00 ₫
  2.773.933  - 27.374.340  2.773.933 ₫ - 27.374.340 ₫
 4. Bông tai trẻ em Elish Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Elish

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  5.975.041,00 ₫
  3.917.572  - 44.785.774  3.917.572 ₫ - 44.785.774 ₫
 5. Bông tai trẻ em Convolera Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Convolera

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  7.218.716,00 ₫
  5.414.037  - 272.304.307  5.414.037 ₫ - 272.304.307 ₫
 6. Bông tai trẻ em Jeromy Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Jeromy

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.271.749,00 ₫
  2.958.862  - 37.619.513  2.958.862 ₫ - 37.619.513 ₫
 7. Bông tai trẻ em Aliane Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aliane

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  4.379.895,00 ₫
  3.102.696  - 31.429.803  3.102.696 ₫ - 31.429.803 ₫
 8. Bông tai trẻ em Bes Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bes

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.01 crt - AAA

  4.352.858,00 ₫
  3.082.148  - 31.227.026  3.082.148 ₫ - 31.227.026 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  5.434.314,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 11. Bông tai trẻ em Extreage Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Extreage

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Xanh Dương

  0.012 crt - VS1

  4.812.476,00 ₫
  3.041.052  - 31.416.279  3.041.052 ₫ - 31.416.279 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Allie

  Vàng Hồng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  5.380.241,00 ₫
  2.311.611  - 41.014.200  2.311.611 ₫ - 41.014.200 ₫
 13. Bông tai trẻ em Aviax Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aviax

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.224 crt - VS

  10.679.374,00 ₫
  3.945.150  - 58.614.894  3.945.150 ₫ - 58.614.894 ₫
 14. Bông tai trẻ em Dasaly Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dasaly

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.06 crt - AAA

  7.380.934,00 ₫
  4.712.442  - 55.681.444  4.712.442 ₫ - 55.681.444 ₫
 15. Bông tai trẻ em Fila Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fila

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  3.947.313,00 ₫
  2.999.957  - 38.025.060  2.999.957 ₫ - 38.025.060 ₫
 16. Bông tai trẻ em Ordren Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Ordren

  Vàng Hồng 9K
  3.703.985,00 ₫
  2.815.028  - 27.779.887  2.815.028 ₫ - 27.779.887 ₫
 17. Bông tai trẻ em Duku Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duku

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  3.947.312,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 18. Bông tai trẻ em Cobi Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cobi

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  7.759.443,00 ₫
  3.520.137  - 47.557.006  3.520.137 ₫ - 47.557.006 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Lucia Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lucia

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.244 crt - VS

  13.707.448,00 ₫
  5.697.918  - 66.874.505  5.697.918 ₫ - 66.874.505 ₫
 21. Bông tai trẻ em Lovebird Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lovebird

  Vàng Hồng 9K
  5.569.496,00 ₫
  4.566.986  - 41.771.220  4.566.986 ₫ - 41.771.220 ₫
 22. Bông tai trẻ em Pralines Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Pralines

  Vàng Hồng 9K
  5.569.496,00 ₫
  4.566.986  - 41.771.220  4.566.986 ₫ - 41.771.220 ₫
 23. Bông tai trẻ em Brunkager Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Brunkager

  Vàng Hồng 9K
  3.676.949,00 ₫
  3.125.406  - 27.577.117  3.125.406 ₫ - 27.577.117 ₫
 24. Bông tai trẻ em Sophiel Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sophiel

  Vàng Hồng 9K
  4.623.222,00 ₫
  3.791.042  - 34.674.165  3.791.042 ₫ - 34.674.165 ₫
 25. Bông tai trẻ em Brynie Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Brynie

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.271.749,00 ₫
  2.725.268  - 30.605.192  2.725.268 ₫ - 30.605.192 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Bubbie Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bubbie

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  4.190.640,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 28. Bông tai trẻ em Darliss Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Darliss

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  5.839.860,00 ₫
  2.725.268  - 36.228.761  2.725.268 ₫ - 36.228.761 ₫
 29. Bông tai trẻ em Daramolas Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Daramolas

  Vàng Hồng 9K & Đá Tourmaline Hồng

  0.032 crt - AAA

  4.001.384,00 ₫
  2.706.342  - 31.808.306  2.706.342 ₫ - 31.808.306 ₫
 30. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Sunlit Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sunlit

  Vàng Hồng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.54 crt - AA

  16.627.380,00 ₫
  2.818.543  - 1.635.498.872  2.818.543 ₫ - 1.635.498.872 ₫
 31. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Val Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Val

  Vàng Hồng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.4 crt - AAA

  4.217.676,00 ₫
  2.757.711  - 60.804.841  2.757.711 ₫ - 60.804.841 ₫
 32. Bông tai trẻ em Dammie Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dammie

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  4.542.113,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tiffanie

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.32 crt - AAA

  5.596.532,00 ₫
  2.433.274  - 50.666.189  2.433.274 ₫ - 50.666.189 ₫
 34. Bông tai trẻ em Yaws Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yaws

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  5.461.349,00 ₫
  3.205.433  - 56.496.857  3.205.433 ₫ - 56.496.857 ₫
 35. Bông tai trẻ em Balmiris Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Balmiris

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  5.272.095,00 ₫
  3.255.181  - 37.364.289  3.255.181 ₫ - 37.364.289 ₫
 36. Bông tai trẻ em Dagney Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dagney

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  8.678.680,00 ₫
  4.163.603  - 54.451.283  4.163.603 ₫ - 54.451.283 ₫
 37. Bông tai trẻ em Deylin Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deylin

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.109.530,00 ₫
  2.611.714  - 29.388.549  2.611.714 ₫ - 29.388.549 ₫
 38. Bông tai trẻ em Darcas Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Darcas

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.04 crt - AAA

  4.758.404,00 ₫
  3.122.702  - 36.593.751  3.122.702 ₫ - 36.593.751 ₫
 39. Bông tai trẻ em Acerola Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Acerola

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  9.733.100,00 ₫
  5.620.865  - 77.770.177  5.620.865 ₫ - 77.770.177 ₫
 40. Bông tai trẻ em Coila Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Coila

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  8.029.807,00 ₫
  3.652.616  - 46.434.997  3.652.616 ₫ - 46.434.997 ₫
 41. Bông tai trẻ em Ethic Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Ethic

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.024 crt - AAA

  3.947.313,00 ₫
  2.999.957  - 46.288.463  2.999.957 ₫ - 46.288.463 ₫
 42. Bông tai trẻ em Hexer Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hexer

  Vàng Hồng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.01 crt - AAA

  4.758.404,00 ₫
  3.575.292  - 36.093.581  3.575.292 ₫ - 36.093.581 ₫
 43. Bông tai trẻ em Trudi Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Trudi

  Vàng Hồng 9K
  6.326.515,00 ₫
  5.061.212  - 47.448.862  5.061.212 ₫ - 47.448.862 ₫
 44. Bông tai trẻ em Eagles Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eagles

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  4.515.076,00 ₫
  3.143.790  - 32.430.144  3.143.790 ₫ - 32.430.144 ₫
 45. Bông tai trẻ em Dazalyn Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dazalyn

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  3.947.312,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 46. Bông tai trẻ em Dopey Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dopey

  Vàng Hồng 9K & Đá Tourmaline Hồng

  0.024 crt - AAA

  4.001.385,00 ₫
  2.725.268  - 31.686.647  2.725.268 ₫ - 31.686.647 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Catessa Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Catessa

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.028 crt - VS

  8.056.844,00 ₫
  5.090.952  - 55.329.972  5.090.952 ₫ - 55.329.972 ₫
 49. Bông tai trẻ em Datalia Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Datalia

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  5.272.095,00 ₫
  2.782.044  - 38.242.970  2.782.044 ₫ - 38.242.970 ₫
 50. Bông tai trẻ em Crisun Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Crisun

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire

  0.048 crt - AAA

  4.758.404,00 ₫
  2.990.224  - 36.255.793  2.990.224 ₫ - 36.255.793 ₫
 51. Bông tai trẻ em Crumble Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Crumble

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.032 crt - AAA

  9.219.408,00 ₫
  6.018.300  - 67.293.574  6.018.300 ₫ - 67.293.574 ₫
 52. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Collette Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Collette

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.3 crt - AAA

  5.407.277,00 ₫
  2.534.661  - 307.606.530  2.534.661 ₫ - 307.606.530 ₫
 53. Bông tai trẻ em Alyra Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Alyra

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  4.947.658,00 ₫
  3.387.659  - 37.107.438  3.387.659 ₫ - 37.107.438 ₫
 54. Bông tai trẻ em Colbie Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Colbie

  Vàng Hồng 9K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  4.352.858,00 ₫
  2.838.820  - 31.821.827  2.838.820 ₫ - 31.821.827 ₫
 55. Bông tai trẻ em Chamika Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chamika

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  3.622.876,00 ₫
  2.327.833  - 25.752.161  2.327.833 ₫ - 25.752.161 ₫
 56. Bông tai trẻ em Dayzie Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dayzie

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.02 crt - AAA

  5.136.913,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 57. Bông tai trẻ em Hipparchia Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hipparchia

  Vàng Hồng 9K
  7.056.498,00 ₫
  5.433.503  - 52.923.735  5.433.503 ₫ - 52.923.735 ₫
 58. Bông tai trẻ em Quetzal Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Quetzal

  Vàng Hồng 9K
  5.380.241,00 ₫
  4.411.797  - 40.351.807  4.411.797 ₫ - 40.351.807 ₫
 59. Bông tai trẻ em Polyommatus Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Polyommatus

  Vàng Hồng 9K
  6.326.515,00 ₫
  5.061.212  - 47.448.862  5.061.212 ₫ - 47.448.862 ₫
 60. Bông tai trẻ em Deleon Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deleon

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  7.570.188,00 ₫
  3.387.659  - 46.137.593  3.387.659 ₫ - 46.137.593 ₫
 61. Bông tai trẻ em Diorama Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Diorama

  Vàng Hồng 9K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  8.192.026,00 ₫
  5.526.238  - 60.615.587  5.526.238 ₫ - 60.615.587 ₫
 62. Bông tai trẻ em Faster Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Faster

  Vàng Hồng 9K
  5.948.005,00 ₫
  4.877.364  - 44.610.037  4.877.364 ₫ - 44.610.037 ₫
 63. Bông tai trẻ em Bambalina Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bambalina

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.064 crt - VS

  9.462.736,00 ₫
  5.885.821  - 69.551.110  5.885.821 ₫ - 69.551.110 ₫
 64. Bông tai trẻ em Cappy Vàng Hồng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cappy

  Vàng Hồng 9K
  5.569.496,00 ₫
  4.566.986  - 41.771.220  4.566.986 ₫ - 41.771.220 ₫

You’ve viewed 60 of 529 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng