Đang tải...
Tìm thấy 529 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai trẻ em Jeromy Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Jeromy

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  5.478.653,00 ₫
  2.958.862  - 37.619.513  2.958.862 ₫ - 37.619.513 ₫
 2. Bông tai trẻ em Copieura Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Copieura

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  7.506.923,00 ₫
  3.821.863  - 54.616.748  3.821.863 ₫ - 54.616.748 ₫
 3. Bông tai trẻ em Acerola Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Acerola

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  12.222.340,00 ₫
  5.620.865  - 77.770.177  5.620.865 ₫ - 77.770.177 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  6.708.268,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 5. Bông tai trẻ em Damilala Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damilala

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  4.830.861,00 ₫
  2.422.460  - 27.360.827  2.422.460 ₫ - 27.360.827 ₫
 6. Bông tai trẻ em Dasaly Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dasaly

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.06 crt - AAA

  9.467.872,00 ₫
  4.712.442  - 55.681.444  4.712.442 ₫ - 55.681.444 ₫
 7. Bông tai trẻ em Mattheth Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Mattheth

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Trắng
  4.781.384,00 ₫
  2.773.933  - 27.374.340  2.773.933 ₫ - 27.374.340 ₫
 8. Bông tai trẻ em Extreage Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Extreage

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.012 crt - VS1

  6.052.905,00 ₫
  3.041.052  - 31.416.279  3.041.052 ₫ - 31.416.279 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tiffanie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.32 crt - AAA

  6.602.285,00 ₫
  2.433.274  - 50.666.189  2.433.274 ₫ - 50.666.189 ₫
 11. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Collette Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Collette

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.3 crt - AAA

  6.454.936,00 ₫
  2.534.661  - 307.606.530  2.534.661 ₫ - 307.606.530 ₫
 12. Bông tai trẻ em Dammie Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dammie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  5.749.017,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫
 13. Bông tai trẻ em Tangkal Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tangkal

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  13.397.072,00 ₫
  5.684.130  - 78.892.187  5.684.130 ₫ - 78.892.187 ₫
 14. Bông tai trẻ em Berlioz Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berlioz

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.982.805,00 ₫
  2.460.311  - 27.766.367  2.460.311 ₫ - 27.766.367 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Murna Daughter Vàng Hồng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Murna Daughter

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.036 crt - VS

  7.755.657,00 ₫
  4.232.816  - 44.907.441  4.232.816 ₫ - 44.907.441 ₫
 16. Bông tai trẻ em Miquel Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Miquel

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.2 crt - AAA

  5.124.476,00 ₫
  2.536.013  - 216.912.961  2.536.013 ₫ - 216.912.961 ₫
 17. Bông tai trẻ em Identifiable Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Identifiable

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  9.195.886,00 ₫
  4.521.836  - 53.653.715  4.521.836 ₫ - 53.653.715 ₫
 18. Bông tai trẻ em Piedshor Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Piedshor

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  5.367.803,00 ₫
  2.753.385  - 39.817.571  2.753.385 ₫ - 39.817.571 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Leikurinn Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Leikurinn

  Vàng Hồng 14K
  6.446.016,00 ₫
  3.739.673  - 36.904.672  3.739.673 ₫ - 36.904.672 ₫
 21. Bông tai trẻ em Beyt Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Beyt

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  7.823.789,00 ₫
  4.014.903  - 52.581.180  4.014.903 ₫ - 52.581.180 ₫
 22. Bông tai trẻ em Ordren Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Ordren

  Vàng Hồng 14K
  4.852.220,00 ₫
  2.815.028  - 27.779.887  2.815.028 ₫ - 27.779.887 ₫
 23. Bông tai trẻ em Dazalyn Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dazalyn

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  4.978.209,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 24. Bông tai trẻ em Stami Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Stami

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.08 crt - VS

  6.699.616,00 ₫
  3.698.578  - 43.420.441  3.698.578 ₫ - 43.420.441 ₫
 25. Bông tai trẻ em Calisson Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Calisson

  Vàng Hồng 14K
  3.825.108,00 ₫
  2.481.940  - 21.899.475  2.481.940 ₫ - 21.899.475 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Duku Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duku

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  4.978.209,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 28. Bông tai trẻ em Deylin Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deylin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  5.266.146,00 ₫
  2.611.714  - 29.388.549  2.611.714 ₫ - 29.388.549 ₫
 29. Bông tai trẻ em Amory Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Amory

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.12 crt - VS

  8.295.845,00 ₫
  3.369.815  - 82.983.334  3.369.815 ₫ - 82.983.334 ₫
 30. Bông tai trẻ em Bringing Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bringing

  Vàng Hồng 14K
  5.170.980,00 ₫
  2.999.957  - 29.604.847  2.999.957 ₫ - 29.604.847 ₫
 31. Bông tai trẻ em Maillet Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Maillet

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  7.791.074,00 ₫
  4.197.399  - 52.680.400  4.197.399 ₫ - 52.680.400 ₫
 32. Bông tai trẻ em Sadhe Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sadhe

  Vàng Hồng 14K
  5.312.649,00 ₫
  3.082.148  - 30.415.935  3.082.148 ₫ - 30.415.935 ₫
 33. Bông tai trẻ em Cobi Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cobi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  9.318.361,00 ₫
  3.520.137  - 47.557.006  3.520.137 ₫ - 47.557.006 ₫
 34. Bông tai trẻ em Dagney Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dagney

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  10.522.561,00 ₫
  4.163.603  - 54.451.283  4.163.603 ₫ - 54.451.283 ₫
 35. Bông tai trẻ em Suzana Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Suzana

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  6.252.164,00 ₫
  3.595.839  - 37.107.443  3.595.839 ₫ - 37.107.443 ₫
 36. Bông tai trẻ em Lovebird Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lovebird

  Vàng Hồng 14K
  7.296.039,00 ₫
  4.566.986  - 41.771.220  4.566.986 ₫ - 41.771.220 ₫
 37. Bông tai trẻ em Darliss Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Darliss

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  7.046.764,00 ₫
  2.725.268  - 36.228.761  2.725.268 ₫ - 36.228.761 ₫
 38. Bông tai trẻ em Aviax Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aviax

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.224 crt - VS

  12.288.579,00 ₫
  3.945.150  - 58.614.894  3.945.150 ₫ - 58.614.894 ₫
 39. Bông tai trẻ em Delbin Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delbin

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.032 crt - AAA

  6.784.510,00 ₫
  3.293.032  - 38.094.274  3.293.032 ₫ - 38.094.274 ₫
 40. Bông tai trẻ em Cedella Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cedella

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  8.078.743,00 ₫
  2.857.746  - 40.459.958  2.857.746 ₫ - 40.459.958 ₫
 41. Bông tai trẻ em Knotts Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Knotts

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.09 crt - AAA

  5.206.397,00 ₫
  3.020.505  - 67.104.047  3.020.505 ₫ - 67.104.047 ₫
 42. Bông tai trẻ em Bubbie Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bubbie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  5.397.544,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 43. Bông tai trẻ em Ethic Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Ethic

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.024 crt - AAA

  5.170.980,00 ₫
  2.999.957  - 46.288.463  2.999.957 ₫ - 46.288.463 ₫
 44. Bông tai trẻ em Cocomi Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cocomi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  9.693.626,00 ₫
  4.428.560  - 50.341.755  4.428.560 ₫ - 50.341.755 ₫
 45. Bông tai trẻ em Coila Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Coila

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  9.647.394,00 ₫
  3.652.616  - 46.434.997  3.652.616 ₫ - 46.434.997 ₫
 46. Bông tai trẻ em Dayzie Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dayzie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.02 crt - AAA

  6.637.162,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Allie

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  6.335.706,00 ₫
  2.311.611  - 41.014.200  2.311.611 ₫ - 41.014.200 ₫
 49. Bông tai trẻ em Aliane Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aliane

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  5.645.468,00 ₫
  3.102.696  - 31.429.803  3.102.696 ₫ - 31.429.803 ₫
 50. Bông tai trẻ em Alyra Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Alyra

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  6.447.907,00 ₫
  3.387.659  - 37.107.438  3.387.659 ₫ - 37.107.438 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tifany

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine

  0.32 crt - AAA

  5.742.528,00 ₫
  2.838.820  - 54.721.649  2.838.820 ₫ - 54.721.649 ₫
 52. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Val Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Val

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.4 crt - AAA

  5.357.530,00 ₫
  2.757.711  - 60.804.841  2.757.711 ₫ - 60.804.841 ₫
 53. Bông tai trẻ em Empanadas Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Empanadas

  Vàng Hồng 14K
  5.808.498,00 ₫
  3.768.872  - 33.254.760  3.768.872 ₫ - 33.254.760 ₫
 54. Bông tai trẻ em Brunkager Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Brunkager

  Vàng Hồng 14K
  4.816.803,00 ₫
  3.125.406  - 27.577.117  3.125.406 ₫ - 27.577.117 ₫
 55. Bông tai trẻ em Dangina Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dangina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  8.347.483,00 ₫
  4.258.230  - 47.029.794  4.258.230 ₫ - 47.029.794 ₫
 56. Bông tai trẻ em Cyliss Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cyliss

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  7.006.479,00 ₫
  3.122.702  - 37.675.206  3.122.702 ₫ - 37.675.206 ₫
 57. Bông tai trẻ em Bouclier Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bouclier

  Vàng Hồng 14K
  6.623.104,00 ₫
  3.791.853  - 37.918.537  3.791.853 ₫ - 37.918.537 ₫
 58. Bông tai trẻ em Cotys Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cotys

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  5.773.079,00 ₫
  3.349.267  - 37.262.088  3.349.267 ₫ - 37.262.088 ₫
 59. Bông tai trẻ em Eagles Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eagles

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  5.797.411,00 ₫
  3.143.790  - 32.430.144  3.143.790 ₫ - 32.430.144 ₫
 60. Bông tai trẻ em Lucia Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lucia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.244 crt - VS

  16.062.587,00 ₫
  5.697.918  - 66.874.505  5.697.918 ₫ - 66.874.505 ₫
 61. Bông tai trẻ em Chibuzo Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chibuzo

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  6.803.977,00 ₫
  3.520.137  - 39.121.652  3.520.137 ₫ - 39.121.652 ₫
 62. Bông tai trẻ em Aranoia Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aranoia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  5.397.544,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 63. Bông tai trẻ em Dejamarie Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dejamarie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  4.901.696,00 ₫
  2.460.311  - 27.171.566  2.460.311 ₫ - 27.171.566 ₫
 64. Bông tai trẻ em Crisun Vàng Hồng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Crisun

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.048 crt - AAA

  6.082.646,00 ₫
  2.990.224  - 36.255.793  2.990.224 ₫ - 36.255.793 ₫

You’ve viewed 60 of 529 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng