Đang tải...
Tìm thấy 529 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai trẻ em Damilala Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damilala

  Palladium 950 & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  26.252.335,00 ₫
  2.422.460  - 27.360.827  2.422.460 ₫ - 27.360.827 ₫
 2. Bông tai trẻ em Colias Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Colias

  Palladium 950
  33.254.760,00 ₫
  3.724.533  - 33.254.760  3.724.533 ₫ - 33.254.760 ₫
 3. Bông tai trẻ em Becky Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Becky

  Palladium 950 & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  64.644.005,00 ₫
  6.367.069  - 79.730.311  6.367.069 ₫ - 79.730.311 ₫
 4. Bông tai trẻ em Lovely Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lovely

  Palladium 950 & Đá Sapphire

  0.98 crt - AAA

  52.099.118,00 ₫
  5.190.986  - 142.157.336  5.190.986 ₫ - 142.157.336 ₫
 5. Bông tai trẻ em Lucia Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lucia

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.244 crt - VS

  63.089.410,00 ₫
  5.697.918  - 66.874.505  5.697.918 ₫ - 66.874.505 ₫
 6. Bông tai trẻ em Aglais Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aglais

  Palladium 950
  40.351.807,00 ₫
  4.411.797  - 40.351.807  4.411.797 ₫ - 40.351.807 ₫
 7. Bông tai trẻ em Alfajores Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Alfajores

  Palladium 950
  36.093.577,00 ₫
  3.946.231  - 36.093.577  3.946.231 ₫ - 36.093.577 ₫
 8. Bông tai trẻ em Alfero Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Alfero

  Palladium 950
  41.771.220,00 ₫
  4.566.986  - 41.771.220  4.566.986 ₫ - 41.771.220 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Bông tai trẻ em Aloft Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aloft

  Palladium 950
  43.190.632,00 ₫
  4.722.175  - 43.190.632  4.722.175 ₫ - 43.190.632 ₫
 11. Bông tai trẻ em Ambrosia Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Ambrosia

  Palladium 950
  40.351.807,00 ₫
  4.411.797  - 40.351.807  4.411.797 ₫ - 40.351.807 ₫
 12. Bông tai trẻ em Aphantopus Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aphantopus

  Palladium 950
  40.351.807,00 ₫
  4.411.797  - 40.351.807  4.411.797 ₫ - 40.351.807 ₫
 13. Bông tai trẻ em Arbequina Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Arbequina

  Palladium 950
  48.868.275,00 ₫
  5.342.931  - 48.868.275  5.342.931 ₫ - 48.868.275 ₫
 14. Bông tai trẻ em Arequipe Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Arequipe

  Palladium 950
  41.771.220,00 ₫
  4.566.986  - 41.771.220  4.566.986 ₫ - 41.771.220 ₫
 15. Bông tai trẻ em Arroz Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Arroz

  Palladium 950
  40.351.807,00 ₫
  4.411.797  - 40.351.807  4.411.797 ₫ - 40.351.807 ₫
 16. Bông tai trẻ em Balaton Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Balaton

  Palladium 950
  33.254.760,00 ₫
  3.635.853  - 33.254.760  3.635.853 ₫ - 33.254.760 ₫
 17. Bông tai trẻ em Balbasar Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Balbasar

  Palladium 950
  30.415.935,00 ₫
  3.447.139  - 30.415.935  3.447.139 ₫ - 30.415.935 ₫
 18. Bông tai trẻ em Baymax Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Baymax

  Palladium 950
  40.351.807,00 ₫
  4.411.797  - 40.351.807  4.411.797 ₫ - 40.351.807 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Biscochitos Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Biscochitos

  Palladium 950
  58.601.370,00 ₫
  5.860.137  - 58.601.370  5.860.137 ₫ - 58.601.370 ₫
 21. Bông tai trẻ em Blubell Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Blubell

  Palladium 950
  41.771.220,00 ₫
  4.566.986  - 41.771.220  4.566.986 ₫ - 41.771.220 ₫
 22. Bông tai trẻ em Bombo Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bombo

  Palladium 950
  47.448.862,00 ₫
  5.061.212  - 47.448.862  5.061.212 ₫ - 47.448.862 ₫
 23. Bông tai trẻ em Brevas Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Brevas

  Palladium 950
  46.029.450,00 ₫
  5.032.553  - 46.029.450  5.032.553 ₫ - 46.029.450 ₫
 24. Bông tai trẻ em Brigadeiro Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Brigadeiro

  Palladium 950
  43.190.632,00 ₫
  4.722.175  - 43.190.632  4.722.175 ₫ - 43.190.632 ₫
 25. Bông tai trẻ em Brioche Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Brioche

  Palladium 950
  40.351.807,00 ₫
  4.411.797  - 40.351.807  4.411.797 ₫ - 40.351.807 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Brunkager Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Brunkager

  Palladium 950
  27.577.117,00 ₫
  3.125.406  - 27.577.117  3.125.406 ₫ - 27.577.117 ₫
 28. Bông tai trẻ em Bunny Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bunny

  Palladium 950
  37.512.990,00 ₫
  4.101.420  - 37.512.990  4.101.420 ₫ - 37.512.990 ₫
 29. Bông tai trẻ em Bunuelos Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bunuelos

  Palladium 950
  41.771.220,00 ₫
  4.566.986  - 41.771.220  4.566.986 ₫ - 41.771.220 ₫
 30. Bông tai trẻ em Calisson Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Calisson

  Palladium 950
  21.899.475,00 ₫
  2.481.940  - 21.899.475  2.481.940 ₫ - 21.899.475 ₫
 31. Bông tai trẻ em Candy Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Candy

  Palladium 950
  85.570.170,00 ₫
  7.073.800  - 85.570.170  7.073.800 ₫ - 85.570.170 ₫
 32. Bông tai trẻ em Canele Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Canele

  Palladium 950
  47.448.862,00 ₫
  5.187.742  - 47.448.862  5.187.742 ₫ - 47.448.862 ₫
 33. Bông tai trẻ em Capidota Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Capidota

  Palladium 950
  36.093.577,00 ₫
  3.946.231  - 36.093.577  3.946.231 ₫ - 36.093.577 ₫
 34. Bông tai trẻ em Capiratoda Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Capiratoda

  Palladium 950
  40.351.807,00 ₫
  4.411.797  - 40.351.807  4.411.797 ₫ - 40.351.807 ₫
 35. Bông tai trẻ em Cappy Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cappy

  Palladium 950
  41.771.220,00 ₫
  4.566.986  - 41.771.220  4.566.986 ₫ - 41.771.220 ₫
 36. Bông tai trẻ em Cartola Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cartola

  Palladium 950
  33.254.760,00 ₫
  3.635.853  - 33.254.760  3.635.853 ₫ - 33.254.760 ₫
 37. Bông tai trẻ em Catalana Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Catalana

  Palladium 950
  41.771.220,00 ₫
  4.566.986  - 41.771.220  4.566.986 ₫ - 41.771.220 ₫
 38. Bông tai trẻ em Celastrina Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Celastrina

  Palladium 950
  44.610.037,00 ₫
  4.758.404  - 44.610.037  4.758.404 ₫ - 44.610.037 ₫
 39. Bông tai trẻ em Cesar Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cesar

  Palladium 950
  37.512.990,00 ₫
  4.101.420  - 37.512.990  4.101.420 ₫ - 37.512.990 ₫
 40. Bông tai trẻ em Trudi Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Trudi

  Palladium 950
  47.448.862,00 ₫
  5.061.212  - 47.448.862  5.061.212 ₫ - 47.448.862 ₫
 41. Bông tai trẻ em Cholados Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cholados

  Palladium 950
  37.512.990,00 ₫
  4.101.420  - 37.512.990  4.101.420 ₫ - 37.512.990 ₫
 42. Bông tai trẻ em Churros Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Churros

  Palladium 950
  44.610.037,00 ₫
  4.877.364  - 44.610.037  4.877.364 ₫ - 44.610.037 ₫
 43. Bông tai trẻ em Chuvisco Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chuvisco

  Palladium 950
  44.610.037,00 ₫
  4.877.364  - 44.610.037  4.877.364 ₫ - 44.610.037 ₫
 44. Bông tai trẻ em Cinnamon Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cinnamon

  Palladium 950
  38.932.402,00 ₫
  4.256.609  - 38.932.402  4.256.609 ₫ - 38.932.402 ₫
 45. Bông tai trẻ em Cocadas Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cocadas

  Palladium 950
  60.020.782,00 ₫
  5.761.995  - 60.020.782  5.761.995 ₫ - 60.020.782 ₫
 46. Bông tai trẻ em Creamery Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Creamery

  Palladium 950
  31.835.347,00 ₫
  3.608.006  - 31.835.347  3.608.006 ₫ - 31.835.347 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Croissant Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Croissant

  Palladium 950
  55.762.552,00 ₫
  6.096.705  - 55.762.552  6.096.705 ₫ - 55.762.552 ₫
 49. Bông tai trẻ em Cupulate Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cupulate

  Palladium 950
  37.512.990,00 ₫
  4.101.420  - 37.512.990  4.101.420 ₫ - 37.512.990 ₫
 50. Bông tai trẻ em Custard Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Custard

  Palladium 950
  46.029.450,00 ₫
  5.032.553  - 46.029.450  5.032.553 ₫ - 46.029.450 ₫
 51. Bông tai trẻ em Dariole Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dariole

  Palladium 950
  46.029.450,00 ₫
  5.032.553  - 46.029.450  5.032.553 ₫ - 46.029.450 ₫
 52. Bông tai trẻ em Dontia Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dontia

  Palladium 950
  54.343.140,00 ₫
  5.506.771  - 54.343.140  5.506.771 ₫ - 54.343.140 ₫
 53. Bông tai trẻ em Doobie Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Doobie

  Palladium 950
  27.577.117,00 ₫
  3.125.406  - 27.577.117  3.125.406 ₫ - 27.577.117 ₫
 54. Bông tai trẻ em Dulce Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dulce

  Palladium 950
  52.923.735,00 ₫
  5.362.938  - 52.923.735  5.362.938 ₫ - 52.923.735 ₫
 55. Bông tai trẻ em Eclair Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eclair

  Palladium 950
  48.868.275,00 ₫
  5.212.616  - 48.868.275  5.212.616 ₫ - 48.868.275 ₫
 56. Bông tai trẻ em Empanadas Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Empanadas

  Palladium 950
  33.254.760,00 ₫
  3.768.872  - 33.254.760  3.768.872 ₫ - 33.254.760 ₫
 57. Bông tai trẻ em Enchiladas Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Enchiladas

  Palladium 950
  37.512.990,00 ₫
  4.101.420  - 37.512.990  4.101.420 ₫ - 37.512.990 ₫
 58. Bông tai trẻ em Ensaimada Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Ensaimada

  Palladium 950
  40.351.807,00 ₫
  4.411.797  - 40.351.807  4.411.797 ₫ - 40.351.807 ₫
 59. Bông tai trẻ em Enyucado Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Enyucado

  Palladium 950
  44.610.037,00 ₫
  4.877.364  - 44.610.037  4.877.364 ₫ - 44.610.037 ₫
 60. Bông tai trẻ em Erebia Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Erebia

  Palladium 950
  67.117.837,00 ₫
  6.264.331  - 67.117.837  6.264.331 ₫ - 67.117.837 ₫
 61. Bông tai trẻ em Erynnis Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Erynnis

  Palladium 950
  43.190.632,00 ₫
  4.722.175  - 43.190.632  4.722.175 ₫ - 43.190.632 ₫
 62. Bông tai trẻ em Faster Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Faster

  Palladium 950
  44.610.037,00 ₫
  4.877.364  - 44.610.037  4.877.364 ₫ - 44.610.037 ₫
 63. Bông tai trẻ em Ferb Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Ferb

  Palladium 950
  37.512.990,00 ₫
  4.101.420  - 37.512.990  4.101.420 ₫ - 37.512.990 ₫
 64. Bông tai trẻ em Fiesta Palladium trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fiesta

  Palladium 950
  44.610.037,00 ₫
  4.758.404  - 44.610.037  4.758.404 ₫ - 44.610.037 ₫

You’ve viewed 60 of 529 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng