Đang tải...
Tìm thấy 529 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai trẻ em Sefate Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sefate

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.08 crt - VS

  18.402.047,00 ₫
  6.888.872  - 80.838.806  6.888.872 ₫ - 80.838.806 ₫
 2. Bông tai trẻ em Cabonifere Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cabonifere

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc

  0.784 crt - AAA

  16.702.000,00 ₫
  6.832.636  - 425.786.925  6.832.636 ₫ - 425.786.925 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  8.557.557,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 4. Bông tai trẻ em Cobi Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cobi

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  11.581.306,00 ₫
  3.520.137  - 47.557.006  3.520.137 ₫ - 47.557.006 ₫
 5. Bông tai trẻ em Fuga Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fuga

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.128 crt - VS

  11.532.641,00 ₫
  4.232.816  - 53.018.358  4.232.816 ₫ - 53.018.358 ₫
 6. Bông tai trẻ em Piedshor Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Piedshor

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  6.998.097,00 ₫
  2.753.385  - 39.817.571  2.753.385 ₫ - 39.817.571 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tiffanie

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.32 crt - AAA

  8.062.250,00 ₫
  2.433.274  - 50.666.189  2.433.274 ₫ - 50.666.189 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tifany

  Vàng Hồng 18K & Đá Aquamarine

  0.32 crt - AAA

  7.445.820,00 ₫
  2.838.820  - 54.721.649  2.838.820 ₫ - 54.721.649 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Bông tai trẻ em Aliane Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aliane

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  7.482.591,00 ₫
  3.102.696  - 31.429.803  3.102.696 ₫ - 31.429.803 ₫
 11. Bông tai trẻ em Troc Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Troc

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  6.389.238,00 ₫
  2.712.290  - 29.253.369  2.712.290 ₫ - 29.253.369 ₫
 12. Bông tai trẻ em Dasaly Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dasaly

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.06 crt - AAA

  12.497.300,00 ₫
  4.712.442  - 55.681.444  4.712.442 ₫ - 55.681.444 ₫
 13. Bông tai trẻ em Bonneri Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bonneri

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.806.291,00 ₫
  3.534.196  - 47.309.085  3.534.196 ₫ - 47.309.085 ₫
 14. Bông tai trẻ em Extreage Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Extreage

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Xanh Dương

  0.012 crt - VS1

  7.853.528,00 ₫
  3.041.052  - 31.416.279  3.041.052 ₫ - 31.416.279 ₫
 15. Bông tai trẻ em Damilala Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damilala

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  6.388.158,00 ₫
  2.422.460  - 27.360.827  2.422.460 ₫ - 27.360.827 ₫
 16. Bông tai trẻ em Dazalyn Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dazalyn

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  6.474.673,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 17. Bông tai trẻ em Astru Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Astru

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  6.721.245,00 ₫
  2.773.933  - 28.185.431  2.773.933 ₫ - 28.185.431 ₫
 18. Bông tai trẻ em Cotys Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cotys

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  7.756.198,00 ₫
  3.349.267  - 37.262.088  3.349.267 ₫ - 37.262.088 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Jeromy Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Jeromy

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  7.230.611,00 ₫
  2.958.862  - 37.619.513  2.958.862 ₫ - 37.619.513 ₫
 21. Bông tai trẻ em Empanadas Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Empanadas

  Vàng Hồng 18K
  7.803.783,00 ₫
  3.768.872  - 33.254.760  3.768.872 ₫ - 33.254.760 ₫
 22. Bông tai trẻ em Calisson Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Calisson

  Vàng Hồng 18K
  5.139.076,00 ₫
  2.481.940  - 21.899.475  2.481.940 ₫ - 21.899.475 ₫
 23. Bông tai trẻ em Miquel Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Miquel

  Vàng Hồng 18K & Đá Thạch Anh Tím

  0.2 crt - AAA

  6.754.770,00 ₫
  2.536.013  - 216.912.961  2.536.013 ₫ - 216.912.961 ₫
 24. Bông tai trẻ em Brynie Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Brynie

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  7.230.611,00 ₫
  2.725.268  - 30.605.192  2.725.268 ₫ - 30.605.192 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Allie

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  7.722.673,00 ₫
  2.311.611  - 41.014.200  2.311.611 ₫ - 41.014.200 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Tristessa Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tristessa

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.088 crt - AAA

  9.469.224,00 ₫
  4.035.180  - 42.514.718  4.035.180 ₫ - 42.514.718 ₫
 28. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Sunlit Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sunlit

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.54 crt - AA

  19.483.504,00 ₫
  2.818.543  - 1.635.498.872  2.818.543 ₫ - 1.635.498.872 ₫
 29. Bông tai trẻ em Berika Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berika

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  8.705.716,00 ₫
  3.311.957  - 36.891.152  3.311.957 ₫ - 36.891.152 ₫
 30. Bông tai trẻ em Lucia Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lucia

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.244 crt - VS

  19.481.339,00 ₫
  5.697.918  - 66.874.505  5.697.918 ₫ - 66.874.505 ₫
 31. Bông tai trẻ em Fourmi Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fourmi

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  6.233.509,00 ₫
  2.691.742  - 38.995.395  2.691.742 ₫ - 38.995.395 ₫
 32. Bông tai trẻ em Duku Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duku

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  6.474.673,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 33. Bông tai trẻ em Dagney Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dagney

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  13.199.163,00 ₫
  4.163.603  - 54.451.283  4.163.603 ₫ - 54.451.283 ₫
 34. Bông tai trẻ em Datalia Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Datalia

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  8.292.600,00 ₫
  2.782.044  - 38.242.970  2.782.044 ₫ - 38.242.970 ₫
 35. Bông tai trẻ em Deylin Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deylin

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  6.945.105,00 ₫
  2.611.714  - 29.388.549  2.611.714 ₫ - 29.388.549 ₫
 36. Bông tai trẻ em Elish Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Elish

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  10.228.405,00 ₫
  3.917.572  - 44.785.774  3.917.572 ₫ - 44.785.774 ₫
 37. Bông tai trẻ em Eshaun Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eshaun

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  17.982.442,00 ₫
  4.958.473  - 66.482.482  4.958.473 ₫ - 66.482.482 ₫
 38. Bông tai trẻ em Delaris Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delaris

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.032 crt - AAA

  7.140.849,00 ₫
  2.592.789  - 30.591.671  2.592.789 ₫ - 30.591.671 ₫
 39. Bông tai trẻ em Geisa Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Geisa

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.016 crt - VS

  8.761.951,00 ₫
  3.463.361  - 38.513.334  3.463.361 ₫ - 38.513.334 ₫
 40. Bông tai trẻ em Chantis Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chantis

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  11.370.423,00 ₫
  4.371.784  - 48.246.437  4.371.784 ₫ - 48.246.437 ₫
 41. Bông tai trẻ em Dandria Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dandria

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  10.536.621,00 ₫
  3.255.181  - 48.719.574  3.255.181 ₫ - 48.719.574 ₫
 42. Bông tai trẻ em Dumbo Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dumbo

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  7.977.896,00 ₫
  2.990.224  - 37.391.322  2.990.224 ₫ - 37.391.322 ₫
 43. Bông tai trẻ em Cedella Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cedella

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  9.915.866,00 ₫
  2.857.746  - 40.459.958  2.857.746 ₫ - 40.459.958 ₫
 44. Bông tai trẻ em Darliss Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Darliss

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  8.798.722,00 ₫
  2.725.268  - 36.228.761  2.725.268 ₫ - 36.228.761 ₫
 45. Bông tai trẻ em Aranoia Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aranoia

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  7.149.502,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 46. Bông tai trẻ em Davney Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Davney

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  10.664.232,00 ₫
  2.725.268  - 40.338.292  2.725.268 ₫ - 40.338.292 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Cyliss Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cyliss

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  9.013.931,00 ₫
  3.122.702  - 37.675.206  3.122.702 ₫ - 37.675.206 ₫
 49. Bông tai trẻ em Culzean Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Culzean

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  8.095.775,00 ₫
  2.725.268  - 34.173.995  2.725.268 ₫ - 34.173.995 ₫
 50. Bông tai trẻ em Crisun Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Crisun

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire

  0.048 crt - AAA

  8.004.933,00 ₫
  2.990.224  - 36.255.793  2.990.224 ₫ - 36.255.793 ₫
 51. Bông tai trẻ em Bubbie Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bubbie

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  7.149.502,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 52. Bông tai trẻ em Alfajores Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Alfajores

  Vàng Hồng 18K
  8.469.959,00 ₫
  3.946.231  - 36.093.577  3.946.231 ₫ - 36.093.577 ₫
 53. Bông tai trẻ em Baymax Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Baymax

  Vàng Hồng 18K
  9.469.224,00 ₫
  4.411.797  - 40.351.807  4.411.797 ₫ - 40.351.807 ₫
 54. Bông tai trẻ em Lovebird Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lovebird

  Vàng Hồng 18K
  9.802.312,00 ₫
  4.566.986  - 41.771.220  4.566.986 ₫ - 41.771.220 ₫
 55. Bông tai trẻ em Sophiel Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sophiel

  Vàng Hồng 18K
  8.136.870,00 ₫
  3.791.042  - 34.674.165  3.791.042 ₫ - 34.674.165 ₫
 56. Bông tai trẻ em Diorama Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Diorama

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  14.191.941,00 ₫
  5.526.238  - 60.615.587  5.526.238 ₫ - 60.615.587 ₫
 57. Bông tai trẻ em Buffy Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Buffy

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire

  0.032 crt - AAA

  9.886.666,00 ₫
  3.652.616  - 40.135.518  3.652.616 ₫ - 40.135.518 ₫
 58. Bông tai trẻ em Beagle Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Beagle

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  29.760.577,00 ₫
  2.857.746  - 53.194.098  2.857.746 ₫ - 53.194.098 ₫
 59. Bông tai trẻ em Acerola Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Acerola

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  15.835.754,00 ₫
  5.620.865  - 77.770.177  5.620.865 ₫ - 77.770.177 ₫
 60. Bông tai trẻ em Dammie Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dammie

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  7.500.975,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫
 61. Bông tai trẻ em Daritza Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Daritza

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  22.945.243,00 ₫
  7.910.847  - 104.441.574  7.910.847 ₫ - 104.441.574 ₫
 62. Bông tai trẻ em Dangina Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dangina

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  11.084.918,00 ₫
  4.258.230  - 47.029.794  4.258.230 ₫ - 47.029.794 ₫
 63. Bông tai trẻ em Copelin Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Copelin

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.08 crt - VS

  9.313.494,00 ₫
  3.274.106  - 42.109.173  3.274.106 ₫ - 42.109.173 ₫
 64. Bông tai trẻ em Berca Vàng Hồng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berca

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  9.086.388,00 ₫
  3.463.361  - 38.513.334  3.463.361 ₫ - 38.513.334 ₫

You’ve viewed 60 of 529 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng