Đang tải...
Tìm thấy 529 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tiffanie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.32 crt - AAA

  6.602.285,00 ₫
  2.433.274  - 50.666.189  2.433.274 ₫ - 50.666.189 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  6.708.268,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 3. Bông tai trẻ em Hexer Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hexer

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.01 crt - AAA

  6.216.746,00 ₫
  3.575.292  - 36.093.581  3.575.292 ₫ - 36.093.581 ₫
 4. Bông tai trẻ em Dasaly Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dasaly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.06 crt - AAA

  9.467.872,00 ₫
  4.712.442  - 55.681.444  4.712.442 ₫ - 55.681.444 ₫
 5. Bông tai trẻ em Alyra Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Alyra

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  6.447.907,00 ₫
  3.387.659  - 37.107.438  3.387.659 ₫ - 37.107.438 ₫
 6. Bông tai trẻ em Omuti Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Omuti

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  15.152.814,00 ₫
  6.926.723  - 88.273.815  6.926.723 ₫ - 88.273.815 ₫
 7. Bông tai trẻ em Lovely Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lovely

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.98 crt - AAA

  11.933.861,00 ₫
  5.190.986  - 142.157.336  5.190.986 ₫ - 142.157.336 ₫
 8. Bông tai trẻ em Berlioz Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berlioz

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.982.805,00 ₫
  2.460.311  - 27.766.367  2.460.311 ₫ - 27.766.367 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tifany

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.32 crt - AAA

  5.742.528,00 ₫
  2.838.820  - 54.721.649  2.838.820 ₫ - 54.721.649 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Allie

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  6.335.706,00 ₫
  2.311.611  - 41.014.200  2.311.611 ₫ - 41.014.200 ₫
 12. Bông tai trẻ em Calisson Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Calisson

  Vàng 14K
  3.825.108,00 ₫
  2.481.940  - 21.899.475  2.481.940 ₫ - 21.899.475 ₫
 13. Bông tai trẻ em Ziedi Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Ziedi

  Vàng 14K
  9.810.694,00 ₫
  5.392.137  - 56.168.100  5.392.137 ₫ - 56.168.100 ₫
 14. Bông tai trẻ em Duku Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duku

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  4.978.209,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 15. Bông tai trẻ em Damilala Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damilala

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  4.830.861,00 ₫
  2.422.460  - 27.360.827  2.422.460 ₫ - 27.360.827 ₫
 16. Bông tai trẻ em Eagles Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eagles

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  5.797.411,00 ₫
  3.143.790  - 32.430.144  3.143.790 ₫ - 32.430.144 ₫
 17. Bông tai trẻ em Balmiris Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Balmiris

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  6.713.675,00 ₫
  3.255.181  - 37.364.289  3.255.181 ₫ - 37.364.289 ₫
 18. Bông tai trẻ em Aliane Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aliane

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  5.645.468,00 ₫
  3.102.696  - 31.429.803  3.102.696 ₫ - 31.429.803 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Leikurinn Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Leikurinn

  Vàng 14K
  6.446.016,00 ₫
  3.739.673  - 36.904.672  3.739.673 ₫ - 36.904.672 ₫
 21. Bông tai trẻ em Puvvulu Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Puvvulu

  Vàng 14K
  10.058.618,00 ₫
  5.528.401  - 57.587.512  5.528.401 ₫ - 57.587.512 ₫
 22. Bông tai trẻ em Kvetiny Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Kvetiny

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  11.808.143,00 ₫
  6.326.515  - 68.388.549  6.326.515 ₫ - 68.388.549 ₫
 23. Bông tai trẻ em Dammie Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dammie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  5.749.017,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫
 24. Bông tai trẻ em Piedshor Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Piedshor

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  5.367.803,00 ₫
  2.753.385  - 39.817.571  2.753.385 ₫ - 39.817.571 ₫
 25. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Collette Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Collette

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.3 crt - AAA

  6.454.936,00 ₫
  2.534.661  - 307.606.530  2.534.661 ₫ - 307.606.530 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Blomster Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Blomster

  Vàng 14K
  6.375.180,00 ₫
  3.698.578  - 36.499.125  3.698.578 ₫ - 36.499.125 ₫
 28. Bông tai trẻ em Ordren Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Ordren

  Vàng 14K
  4.852.220,00 ₫
  2.815.028  - 27.779.887  2.815.028 ₫ - 27.779.887 ₫
 29. Bông tai trẻ em Extreage Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Extreage

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.012 crt - VS1

  6.052.905,00 ₫
  3.041.052  - 31.416.279  3.041.052 ₫ - 31.416.279 ₫
 30. Bông tai trẻ em Wiggly Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Wiggly

  Vàng 14K
  5.277.232,00 ₫
  3.061.600  - 30.213.165  3.061.600 ₫ - 30.213.165 ₫
 31. Bông tai trẻ em Tangkal Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tangkal

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  13.397.072,00 ₫
  5.684.130  - 78.892.187  5.684.130 ₫ - 78.892.187 ₫
 32. Bông tai trẻ em Oranguru Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Oranguru

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.056 crt - VS1

  6.233.509,00 ₫
  3.616.387  - 64.842.992  3.616.387 ₫ - 64.842.992 ₫
 33. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Sunlit Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sunlit

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.54 crt - AA

  17.792.377,00 ₫
  2.818.543  - 1.635.498.872  2.818.543 ₫ - 1.635.498.872 ₫
 34. Bông tai trẻ em Jeromy Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Jeromy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  5.478.653,00 ₫
  2.958.862  - 37.619.513  2.958.862 ₫ - 37.619.513 ₫
 35. Bông tai trẻ em Cabonifere Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cabonifere

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.784 crt - AAA

  12.431.602,00 ₫
  6.832.636  - 425.786.925  6.832.636 ₫ - 425.786.925 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Misneachd Daughter Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Misneachd Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.336 crt - VS

  13.305.147,00 ₫
  5.178.009  - 85.921.646  5.178.009 ₫ - 85.921.646 ₫
 37. Bông tai trẻ em Hege Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hege

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.016 crt - VS1

  8.565.668,00 ₫
  4.561.579  - 53.435.798  4.561.579 ₫ - 53.435.798 ₫
 38. Bông tai trẻ em Tyrese Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tyrese

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.11 crt - VS

  76.034.441,00 ₫
  3.760.220  - 106.660.450  3.760.220 ₫ - 106.660.450 ₫
 39. Bông tai trẻ em Bubbie Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bubbie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  5.397.544,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 40. Bông tai trẻ em Identifiable Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Identifiable

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  9.195.886,00 ₫
  4.521.836  - 53.653.715  4.521.836 ₫ - 53.653.715 ₫
 41. Bông tai trẻ em Brunkager Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Brunkager

  Vàng 14K
  4.816.803,00 ₫
  3.125.406  - 27.577.117  3.125.406 ₫ - 27.577.117 ₫
 42. Bông tai trẻ em Dangina Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dangina

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  8.347.483,00 ₫
  4.258.230  - 47.029.794  4.258.230 ₫ - 47.029.794 ₫
 43. Bông tai trẻ em Beagle Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Beagle

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  27.923.454,00 ₫
  2.857.746  - 53.194.098  2.857.746 ₫ - 53.194.098 ₫
 44. Bông tai trẻ em Deylin Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deylin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  5.266.146,00 ₫
  2.611.714  - 29.388.549  2.611.714 ₫ - 29.388.549 ₫
 45. Bông tai trẻ em Dazalyn Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dazalyn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  4.978.209,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 46. Bông tai trẻ em Tristessa Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tristessa

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.088 crt - AAA

  7.048.115,00 ₫
  4.035.180  - 42.514.718  4.035.180 ₫ - 42.514.718 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Bringing Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bringing

  Vàng 14K
  5.170.980,00 ₫
  2.999.957  - 29.604.847  2.999.957 ₫ - 29.604.847 ₫
 49. Bông tai trẻ em Mattheth Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Mattheth

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  4.781.384,00 ₫
  2.773.933  - 27.374.340  2.773.933 ₫ - 27.374.340 ₫
 50. Bông tai trẻ em Mava Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Mava

  Vàng 14K
  6.729.357,00 ₫
  3.904.054  - 38.526.855  3.904.054 ₫ - 38.526.855 ₫
 51. Bông tai trẻ em Cobi Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cobi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  9.318.361,00 ₫
  3.520.137  - 47.557.006  3.520.137 ₫ - 47.557.006 ₫
 52. Bông tai trẻ em Darliss Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Darliss

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  7.046.764,00 ₫
  2.725.268  - 36.228.761  2.725.268 ₫ - 36.228.761 ₫
 53. Bông tai trẻ em Angyr Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Angyr

  Vàng 14K
  4.993.891,00 ₫
  2.897.219  - 28.590.982  2.897.219 ₫ - 28.590.982 ₫
 54. Bông tai trẻ em Cedella Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cedella

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  8.078.743,00 ₫
  2.857.746  - 40.459.958  2.857.746 ₫ - 40.459.958 ₫
 55. Bông tai trẻ em Atemoija Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Atemoija

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  8.746.542,00 ₫
  4.182.529  - 47.246.090  4.182.529 ₫ - 47.246.090 ₫
 56. Bông tai trẻ em Davney Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Davney

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  8.912.274,00 ₫
  2.725.268  - 40.338.292  2.725.268 ₫ - 40.338.292 ₫
 57. Bông tai trẻ em Knotts Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Knotts

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.09 crt - AAA

  5.206.397,00 ₫
  3.020.505  - 67.104.047  3.020.505 ₫ - 67.104.047 ₫
 58. Bông tai trẻ em Dagney Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dagney

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  10.522.561,00 ₫
  4.163.603  - 54.451.283  4.163.603 ₫ - 54.451.283 ₫
 59. Bông tai trẻ em Chantis Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chantis

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  8.559.990,00 ₫
  4.371.784  - 48.246.437  4.371.784 ₫ - 48.246.437 ₫
 60. Bông tai trẻ em Copieura Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Copieura

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  7.506.923,00 ₫
  3.821.863  - 54.616.748  3.821.863 ₫ - 54.616.748 ₫
 61. Bông tai trẻ em Dreama Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dreama

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  6.763.152,00 ₫
  3.122.702  - 36.593.751  3.122.702 ₫ - 36.593.751 ₫
 62. Bông tai trẻ em Dellish Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dellish

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.096 crt - AAA

  5.496.496,00 ₫
  2.460.311  - 28.631.531  2.460.311 ₫ - 28.631.531 ₫
 63. Bông tai trẻ em Datalia Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Datalia

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  6.504.143,00 ₫
  2.782.044  - 38.242.970  2.782.044 ₫ - 38.242.970 ₫
 64. Bông tai trẻ em Dejamarie Vàng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dejamarie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  4.901.696,00 ₫
  2.460.311  - 27.171.566  2.460.311 ₫ - 27.171.566 ₫

You’ve viewed 60 of 529 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng