Đang tải...
Tìm thấy 529 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tiffanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.32 crt - AAA

  6.602.285,00 ₫
  2.433.274  - 50.666.189  2.433.274 ₫ - 50.666.189 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  6.708.268,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 3. Bông tai trẻ em Duku Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duku

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  4.978.209,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Allie

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  6.335.706,00 ₫
  2.311.611  - 41.014.200  2.311.611 ₫ - 41.014.200 ₫
 5. Bông tai trẻ em Chamika Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chamika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.653.773,00 ₫
  2.327.833  - 25.752.161  2.327.833 ₫ - 25.752.161 ₫
 6. Bông tai trẻ em Nadenje Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Nadenje

  Vàng Trắng 14K
  10.519.048,00 ₫
  5.781.461  - 60.223.560  5.781.461 ₫ - 60.223.560 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tifany

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.32 crt - AAA

  5.742.528,00 ₫
  2.838.820  - 54.721.649  2.838.820 ₫ - 54.721.649 ₫
 8. Bông tai trẻ em Aviax Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aviax

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.224 crt - VS

  12.288.579,00 ₫
  3.945.150  - 58.614.894  3.945.150 ₫ - 58.614.894 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Bông tai trẻ em Dasaly Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dasaly

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.06 crt - AAA

  9.467.872,00 ₫
  4.712.442  - 55.681.444  4.712.442 ₫ - 55.681.444 ₫
 11. Bông tai trẻ em Dejamarie Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dejamarie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  4.901.696,00 ₫
  2.460.311  - 27.171.566  2.460.311 ₫ - 27.171.566 ₫
 12. Bông tai trẻ em Hege Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hege

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.016 crt - VS1

  8.565.668,00 ₫
  4.561.579  - 53.435.798  4.561.579 ₫ - 53.435.798 ₫
 13. Bông tai trẻ em Distribution Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Distribution

  Vàng Trắng 14K
  9.598.187,00 ₫
  5.275.339  - 54.951.457  5.275.339 ₫ - 54.951.457 ₫
 14. Bông tai trẻ em Dawnica Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dawnica

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  5.586.799,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫
 15. Bông tai trẻ em Berika Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  6.576.601,00 ₫
  3.311.957  - 36.891.152  3.311.957 ₫ - 36.891.152 ₫
 16. Bông tai trẻ em Aliane Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aliane

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  5.645.468,00 ₫
  3.102.696  - 31.429.803  3.102.696 ₫ - 31.429.803 ₫
 17. Bông tai trẻ em Calisson Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Calisson

  Vàng Trắng 14K
  3.825.108,00 ₫
  2.481.940  - 21.899.475  2.481.940 ₫ - 21.899.475 ₫
 18. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Sherryl Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sherryl

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.34 crt - VS

  17.615.289,00 ₫
  2.717.157  - 75.025.981  2.717.157 ₫ - 75.025.981 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Dayzie Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dayzie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.02 crt - AAA

  6.637.162,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 21. Bông tai trẻ em Alter Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Alter

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  5.737.662,00 ₫
  3.328.720  - 59.622.809  3.328.720 ₫ - 59.622.809 ₫
 22. Bông tai trẻ em Dazalyn Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dazalyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  4.978.209,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 23. Bông tai trẻ em Extreage Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Extreage

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.012 crt - VS1

  6.052.905,00 ₫
  3.041.052  - 31.416.279  3.041.052 ₫ - 31.416.279 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Kalanchoe Daughter Vàng Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Kalanchoe Daughter

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  11.803.276,00 ₫
  5.075.270  - 69.767.402  5.075.270 ₫ - 69.767.402 ₫
 25. Bông tai trẻ em Fila Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  5.170.980,00 ₫
  2.999.957  - 38.025.060  2.999.957 ₫ - 38.025.060 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Culzean Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Culzean

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  6.343.817,00 ₫
  2.725.268  - 34.173.995  2.725.268 ₫ - 34.173.995 ₫
 28. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Collette Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Collette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.3 crt - AAA

  6.454.936,00 ₫
  2.534.661  - 307.606.530  2.534.661 ₫ - 307.606.530 ₫
 29. Bông tai trẻ em Geisa Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Geisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.016 crt - VS

  6.535.505,00 ₫
  3.463.361  - 38.513.334  3.463.361 ₫ - 38.513.334 ₫
 30. Bông tai trẻ em Knotts Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Knotts

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.09 crt - AAA

  5.206.397,00 ₫
  3.020.505  - 67.104.047  3.020.505 ₫ - 67.104.047 ₫
 31. Bông tai trẻ em Jeromy Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Jeromy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  5.478.653,00 ₫
  2.958.862  - 37.619.513  2.958.862 ₫ - 37.619.513 ₫
 32. Bông tai trẻ em Deylin Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deylin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  5.266.146,00 ₫
  2.611.714  - 29.388.549  2.611.714 ₫ - 29.388.549 ₫
 33. Bông tai trẻ em Dagney Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dagney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  10.522.561,00 ₫
  4.163.603  - 54.451.283  4.163.603 ₫ - 54.451.283 ₫
 34. Bông tai trẻ em Cyliss Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cyliss

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  7.006.479,00 ₫
  3.122.702  - 37.675.206  3.122.702 ₫ - 37.675.206 ₫
 35. Bông tai trẻ em Oranguru Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Oranguru

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.056 crt - VS1

  6.233.509,00 ₫
  3.616.387  - 64.842.992  3.616.387 ₫ - 64.842.992 ₫
 36. Bông tai trẻ em Cintia Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cintia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  12.506.222,00 ₫
  6.567.138  - 71.768.094  6.567.138 ₫ - 71.768.094 ₫
 37. Bông tai trẻ em Bes Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bes

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.01 crt - AAA

  5.610.049,00 ₫
  3.082.148  - 31.227.026  3.082.148 ₫ - 31.227.026 ₫
 38. Bông tai trẻ em Dammie Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dammie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  5.749.017,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫
 39. Bông tai trẻ em Chandre Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chandre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  6.389.239,00 ₫
  3.255.181  - 35.688.033  3.255.181 ₫ - 35.688.033 ₫
 40. Bông tai trẻ em Datalia Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Datalia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  6.504.143,00 ₫
  2.782.044  - 38.242.970  2.782.044 ₫ - 38.242.970 ₫
 41. Bông tai trẻ em Fugue Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fugue

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.036 crt - VS

  7.218.715,00 ₫
  4.055.458  - 43.690.806  4.055.458 ₫ - 43.690.806 ₫
 42. Bông tai trẻ em Hexer Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hexer

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.01 crt - AAA

  6.216.746,00 ₫
  3.575.292  - 36.093.581  3.575.292 ₫ - 36.093.581 ₫
 43. Bông tai trẻ em Annona Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Annona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  9.516.267,00 ₫
  4.882.771  - 53.721.302  4.882.771 ₫ - 53.721.302 ₫
 44. Bông tai trẻ em Damilala Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damilala

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  4.830.861,00 ₫
  2.422.460  - 27.360.827  2.422.460 ₫ - 27.360.827 ₫
 45. Bông tai trẻ em Charmita Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.01 crt - VS

  5.235.325,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 46. Bông tai trẻ em Clasian Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Clasian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  7.212.496,00 ₫
  3.431.458  - 46.295.220  3.431.458 ₫ - 46.295.220 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Cobi Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cobi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  9.318.361,00 ₫
  3.520.137  - 47.557.006  3.520.137 ₫ - 47.557.006 ₫
 49. Bông tai trẻ em Cedella Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cedella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  8.078.743,00 ₫
  2.857.746  - 40.459.958  2.857.746 ₫ - 40.459.958 ₫
 50. Bông tai trẻ em Elish Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Elish

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  7.709.965,00 ₫
  3.917.572  - 44.785.774  3.917.572 ₫ - 44.785.774 ₫
 51. Bông tai trẻ em Mischief Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Mischief

  Vàng Trắng 14K
  6.056.420,00 ₫
  3.791.042  - 34.674.165  3.791.042 ₫ - 34.674.165 ₫
 52. Bông tai trẻ em Copistelle Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Copistelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  6.869.405,00 ₫
  3.452.005  - 49.930.801  3.452.005 ₫ - 49.930.801 ₫
 53. Bông tai trẻ em Dopey Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dopey

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.024 crt - AAA

  5.208.289,00 ₫
  2.725.268  - 31.686.647  2.725.268 ₫ - 31.686.647 ₫
 54. Bông tai trẻ em Bubbie Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bubbie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  5.397.544,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 55. Bông tai trẻ em Cochise Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cochise

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  6.537.669,00 ₫
  2.857.746  - 37.918.537  2.857.746 ₫ - 37.918.537 ₫
 56. Bông tai trẻ em Velni Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Velni

  Vàng Trắng 14K
  6.800.192,00 ₫
  4.256.609  - 38.932.402  4.256.609 ₫ - 38.932.402 ₫
 57. Bông tai trẻ em Darliss Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Darliss

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  7.046.764,00 ₫
  2.725.268  - 36.228.761  2.725.268 ₫ - 36.228.761 ₫
 58. Bông tai trẻ em Deleon Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deleon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  9.070.437,00 ₫
  3.387.659  - 46.137.593  3.387.659 ₫ - 46.137.593 ₫
 59. Bông tai trẻ em Cattibrie Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cattibrie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  6.262.708,00 ₫
  2.725.268  - 33.416.976  2.725.268 ₫ - 33.416.976 ₫
 60. Bông tai trẻ em Coila Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Coila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  9.647.394,00 ₫
  3.652.616  - 46.434.997  3.652.616 ₫ - 46.434.997 ₫
 61. Bông tai trẻ em Chantis Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chantis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  8.559.990,00 ₫
  4.371.784  - 48.246.437  4.371.784 ₫ - 48.246.437 ₫
 62. Bông tai trẻ em Comilla Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Comilla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  6.799.380,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 63. Bông tai trẻ em Piedshor Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Piedshor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  5.367.803,00 ₫
  2.753.385  - 39.817.571  2.753.385 ₫ - 39.817.571 ₫
 64. Bông tai trẻ em Alyra Vàng Trắng 14K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Alyra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  6.447.907,00 ₫
  3.387.659  - 37.107.438  3.387.659 ₫ - 37.107.438 ₫

You’ve viewed 60 of 529 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng