Đang tải...
Tìm thấy 2522 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Leah

  Bông Tai GLAMIRA Leah

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  6.304.344,00 ₫
  3.368.733  - 36.093.577  3.368.733 ₫ - 36.093.577 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Leah Ø6 mm

  Bông Tai GLAMIRA Leah Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  5.348.068,00 ₫
  2.857.746  - 33.430.496  2.857.746 ₫ - 33.430.496 ₫
 3. Bông Tai Lamarria 0.06 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Lamarria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.06 crt - VS

  6.278.659,00 ₫
  2.517.087  - 35.133.781  2.517.087 ₫ - 35.133.781 ₫
 4. Bông Tai Nutpila 0.06 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Nutpila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  13.645.535,00 ₫
  6.453.586  - 74.498.772  6.453.586 ₫ - 74.498.772 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Ginny 0.036 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Ginny

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  9.915.325,00 ₫
  4.807.070  - 57.452.327  4.807.070 ₫ - 57.452.327 ₫
 6. Bông Tai Hadassah 0.04 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Hadassah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  9.065.300,00 ₫
  4.974.695  - 49.773.988  4.974.695 ₫ - 49.773.988 ₫
 7. Bông Tai Megrez 0.06 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Megrez

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  8.933.363,00 ₫
  3.739.673  - 45.394.098  3.739.673 ₫ - 45.394.098 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Stelina 0.06 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Stelina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  11.063.830,00 ₫
  4.958.473  - 57.722.690  4.958.473 ₫ - 57.722.690 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Ersatz 0.03 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Ersatz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.476.253,00 ₫
  5.069.322  - 53.180.574  5.069.322 ₫ - 53.180.574 ₫
 11. Bông Tai Laisha 0.08 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Laisha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  9.526.000,00 ₫
  4.628.629  - 50.422.863  4.628.629 ₫ - 50.422.863 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Philberta Ø8 mm 0.06 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Philberta Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  10.457.945,00 ₫
  4.750.293  - 56.249.210  4.750.293 ₫ - 56.249.210 ₫
 13. Bông Tai Brezza 0.02 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Brezza

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.02 crt - AAA

  5.226.943,00 ₫
  2.938.314  - 30.564.632  2.938.314 ₫ - 30.564.632 ₫
 14. Bông Tai Cretiger 0.07 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Cretiger

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.142 crt - AAA

  10.409.008,00 ₫
  6.094.001  - 79.676.235  6.094.001 ₫ - 79.676.235 ₫
 15. Bông Tai Nald 0.05 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Nald

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  8.185.535,00 ₫
  4.027.340  - 44.123.385  4.027.340 ₫ - 44.123.385 ₫
 16. Bông Tai Dianas 0.032 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Dianas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  7.194.652,00 ₫
  3.719.125  - 39.513.679  3.719.125 ₫ - 39.513.679 ₫
 17. Bông Tai Toliara 0.066 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Toliara

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  8.741.134,00 ₫
  3.804.019  - 43.650.248  3.804.019 ₫ - 43.650.248 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Stelina Ø4 mm 0.026 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Stelina Ø4 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.026 crt - VS

  8.392.365,00 ₫
  3.993.274  - 43.704.322  3.993.274 ₫ - 43.704.322 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Eusem 0.05 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Eusem

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.05 crt - AAA

  6.824.525,00 ₫
  3.739.673  - 41.284.567  3.739.673 ₫ - 41.284.567 ₫
 21. Bông Tai Finifugal 0.03 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Finifugal

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  7.351.193,00 ₫
  3.904.054  - 41.014.202  3.904.054 ₫ - 41.014.202 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Ginny Ø4 mm 0.036 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Ginny Ø4 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  7.542.341,00 ₫
  3.539.063  - 41.054.758  3.539.063 ₫ - 41.054.758 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Grafetul A 0.12 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  10.027.254,00 ₫
  4.693.516  - 64.346.603  4.693.516 ₫ - 64.346.603 ₫
 24. Bông Tai Achlys 0.096 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Achlys

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  7.133.550,00 ₫
  2.773.933  - 35.809.693  2.773.933 ₫ - 35.809.693 ₫
 25. Bông Tai Khos 0.06 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Khos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  7.851.908,00 ₫
  3.739.673  - 42.095.659  3.739.673 ₫ - 42.095.659 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Scuola 0.07 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Scuola

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.23 crt - AAA

  15.624.869,00 ₫
  8.175.804  - 107.334.465  8.175.804 ₫ - 107.334.465 ₫
 28. Bông Tai Marian 0.06 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Marian

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  8.722.478,00 ₫
  4.150.626  - 46.313.330  4.150.626 ₫ - 46.313.330 ₫
 29. Bông Tai Ausmus 0.084 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Ausmus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.084 crt - VS

  10.805.904,00 ₫
  4.623.222  - 56.073.473  4.623.222 ₫ - 56.073.473 ₫
 30. Bông Tai Maglumans 0.07 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Maglumans

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAA

  9.814.209,00 ₫
  6.491.437  - 77.986.467  6.491.437 ₫ - 77.986.467 ₫
 31. Bông Tai Wallboard 0.05 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Wallboard

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  8.575.129,00 ₫
  4.253.364  - 46.353.885  4.253.364 ₫ - 46.353.885 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Philberta Ø10 mm 0.06 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Philberta Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  16.231.025,00 ₫
  7.835.145  - 89.301.192  7.835.145 ₫ - 89.301.192 ₫
 33. Bông Tai Cuties 0.03 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Cuties

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.382 crt - VS

  30.457.844,00 ₫
  4.212.269  - 66.631.183  4.212.269 ₫ - 66.631.183 ₫
 34. Bông Tai Atria 0.06 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Atria

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  6.378.423,00 ₫
  2.712.290  - 32.119.227  2.712.290 ₫ - 32.119.227 ₫
 35. Bông Tai Aesclin 0.02 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Aesclin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  10.730.742,00 ₫
  5.880.414  - 60.534.476  5.880.414 ₫ - 60.534.476 ₫
 36. Bông Tai Ancelin 0.036 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Ancelin

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  11.261.197,00 ₫
  6.078.862  - 62.345.916  6.078.862 ₫ - 62.345.916 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Purisima 0.05 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Purisima

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.05 crt - VS

  9.749.591,00 ₫
  4.371.784  - 53.707.787  4.371.784 ₫ - 53.707.787 ₫
 38. Bông Tai Attoniac 0.05 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Attoniac

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  7.102.458,00 ₫
  3.493.101  - 36.715.415  3.493.101 ₫ - 36.715.415 ₫
 39. Bông Tai Assuming 0.07 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Assuming

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  10.258.415,00 ₫
  5.130.154  - 69.929.617  5.130.154 ₫ - 69.929.617 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Ginny Ø8 mm 0.036 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Ginny Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  12.784.155,00 ₫
  6.340.033  - 71.065.146  6.340.033 ₫ - 71.065.146 ₫
 41. Bông Tai Fonce 0.06 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Fonce

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  23.574.919,00 ₫
  7.114.896  - 115.296.685  7.114.896 ₫ - 115.296.685 ₫
 42. Bông Tai Carpetta 0.03 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Carpetta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  6.819.928,00 ₫
  3.311.957  - 37.972.607  3.311.957 ₫ - 37.972.607 ₫
 43. Bông Tai Ezia 0.056 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Ezia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  20.085.333,00 ₫
  7.380.934  - 101.305.352  7.380.934 ₫ - 101.305.352 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Imbue 0.07 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Imbue

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  15.060.619,00 ₫
  6.718.542  - 81.393.048  6.718.542 ₫ - 81.393.048 ₫
 46. Bông Tai Cultivable 0.144 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Cultivable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  12.248.295,00 ₫
  4.376.650  - 60.061.339  4.376.650 ₫ - 60.061.339 ₫
 47. Bông Tai Afflatus 0.06 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.41 crt - AAA

  15.713.278,00 ₫
  6.793.704  - 91.261.333  6.793.704 ₫ - 91.261.333 ₫
 48. Bông Tai Moccasin 0.01 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Moccasin

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.01 crt - AAAAA

  5.595.991,00 ₫
  3.246.529  - 32.849.208  3.246.529 ₫ - 32.849.208 ₫
 49. Bông Tai Lamborn 0.084 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Lamborn

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.084 crt - AAA

  11.324.731,00 ₫
  5.616.810  - 66.009.346  5.616.810 ₫ - 66.009.346 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Rosy Ø4 mm

  Bông Tai GLAMIRA Rosy Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  6.127.256,00 ₫
  3.274.106  - 35.079.712  3.274.106 ₫ - 35.079.712 ₫
 51. Bông Tai Melamas 0.03 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Melamas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  4.226.867,00 ₫
  2.342.432  - 25.792.712  2.342.432 ₫ - 25.792.712 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Leokadia Ø8 mm 0.084 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Leokadia Ø8 mm

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Ngọc Trai Trắng

  0.084 crt - AAA

  7.841.363,00 ₫
  4.031.125  - 53.031.878  4.031.125 ₫ - 53.031.878 ₫
 53. Bông Tai Cardania 0.03 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Cardania

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  6.713.675,00 ₫
  3.534.196  - 37.364.289  3.534.196 ₫ - 37.364.289 ₫
 54. Bông Tai Nervurer 0.024 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Nervurer

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.024 crt - VS1

  7.855.692,00 ₫
  3.616.387  - 38.499.814  3.616.387 ₫ - 38.499.814 ₫
 55. Bông Tai Azhar 0.084 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Azhar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  11.419.089,00 ₫
  4.983.347  - 56.614.202  4.983.347 ₫ - 56.614.202 ₫
 56. Bông Tai Blanc 0.06 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Blanc

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  6.162.674,00 ₫
  3.575.292  - 42.366.024  3.575.292 ₫ - 42.366.024 ₫
 57. Bông Tai Callisto 0.06 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Callisto

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  9.757.700,00 ₫
  3.308.172  - 47.949.031  3.308.172 ₫ - 47.949.031 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Livia Ø8 mm

  Bông Tai GLAMIRA Livia Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  10.873.225,00 ₫
  5.810.120  - 62.251.290  5.810.120 ₫ - 62.251.290 ₫
 59. Bông Tai Keisha 0.06 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Keisha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.747.852,00 ₫
  5.526.238  - 64.400.682  5.526.238 ₫ - 64.400.682 ₫
 60. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Levonia Ø4 mm 0.016 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Levonia Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.016 crt - VS

  8.878.749,00 ₫
  4.542.113  - 50.071.389  4.542.113 ₫ - 50.071.389 ₫
 61. Bông Tai Couplage 0.14 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Couplage

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Trai Trắng

  0.14 crt - AAA

  11.896.280,00 ₫
  5.568.414  - 66.306.741  5.568.414 ₫ - 66.306.741 ₫
 62. Bông Tai Frorrea 0.06 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Frorrea

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  7.048.115,00 ₫
  4.088.983  - 45.705.012  4.088.983 ₫ - 45.705.012 ₫
  Mới

 63. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Levonia Ø6 mm 0.016 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Levonia Ø6 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Đen

  0.016 crt - AAA

  9.122.887,00 ₫
  4.788.144  - 55.519.221  4.788.144 ₫ - 55.519.221 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Philberta 0.06 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Philberta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  11.449.640,00 ₫
  5.280.207  - 64.738.636  5.280.207 ₫ - 64.738.636 ₫

You’ve viewed 60 of 2522 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng