Đang tải...
Tìm thấy 278 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Louisa 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Louisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  14.731.046,00 ₫
  4.996.323  - 95.411.419  4.996.323 ₫ - 95.411.419 ₫
 2. Bông Tai Ecateri 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Ecateri

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  13.802.618,00 ₫
  5.052.560  - 112.849.894  5.052.560 ₫ - 112.849.894 ₫
 3. Bông Tai Magali 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Magali

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.596 crt - VS

  50.586.437,00 ₫
  5.515.423  - 455.306.334  5.515.423 ₫ - 455.306.334 ₫
 4. Bông Tai Planta 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Planta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  10.502.554,00 ₫
  5.034.175  - 449.101.481  5.034.175 ₫ - 449.101.481 ₫
 5. Bông Tai Rolie 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Rolie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.56 crt - AA

  15.957.958,00 ₫
  5.753.343  - 462.160.059  5.753.343 ₫ - 462.160.059 ₫
 6. Bông Tai Melanie 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Melanie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  12.482.971,00 ₫
  5.753.343  - 102.508.474  5.753.343 ₫ - 102.508.474 ₫
 7. Bông Tai Marzia 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Marzia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.768.661,00 ₫
  6.056.151  - 118.527.536  6.056.151 ₫ - 118.527.536 ₫
 8. Bông Tai Laveur 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Laveur

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.58 crt - VS

  37.868.788,00 ₫
  7.513.953  - 552.380.494  7.513.953 ₫ - 552.380.494 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Ausce 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Ausce

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  13.568.752,00 ₫
  5.616.810  - 451.331.989  5.616.810 ₫ - 451.331.989 ₫
 11. Bông Tai Bernieceed 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Bernieceed

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.5 crt - AAA

  18.322.560,00 ₫
  5.474.868  - 449.912.576  5.474.868 ₫ - 449.912.576 ₫
 12. Bông Tai Manteca 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Manteca

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  11.008.675,00 ₫
  5.261.281  - 451.534.759  5.261.281 ₫ - 451.534.759 ₫
 13. Bông Tai Quincy 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Quincy

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.98 crt - VS

  19.861.471,00 ₫
  7.064.608  - 518.855.375  7.064.608 ₫ - 518.855.375 ₫
 14. Bông Tai SYLVIE Aotrom 0.5 Carat

  Bông Tai SYLVIE Aotrom

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  1.052 crt - VS1

  32.091.113,00 ₫
  6.407.624  - 115.823.893  6.407.624 ₫ - 115.823.893 ₫
 15. Bông Tai Anastrophe 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Anastrophe

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.68 crt - AA

  14.316.038,00 ₫
  4.481.281  - 450.412.750  4.481.281 ₫ - 450.412.750 ₫
 16. Bông Tai Jabalpur 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Jabalpur

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.736 crt - VS

  62.052.841,00 ₫
  4.466.411  - 458.537.187  4.466.411 ₫ - 458.537.187 ₫
 17. Cung Hoàng Đạo
  Bông Tai Ocreal - Pisces 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Ocreal - Pisces

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.58 crt - VS

  21.620.999,00 ₫
  7.202.494  - 477.219.330  7.202.494 ₫ - 477.219.330 ₫
 18. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Elgia 25 mm 0.504 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Elgia 25 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.504 crt - AAA

  17.811.033,00 ₫
  8.289.357  - 147.862.019  8.289.357 ₫ - 147.862.019 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Luciana 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Luciana

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  12.208.281,00 ₫
  6.596.879  - 115.485.941  6.596.879 ₫ - 115.485.941 ₫
 21. Bông Tai Ilaria 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Ilaria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.9 crt - SI

  49.932.697,00 ₫
  5.691.700  - 156.851.619  5.691.700 ₫ - 156.851.619 ₫
 22. Bông Tai Taction 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Taction

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AAA

  11.757.583,00 ₫
  5.028.768  - 522.288.992  5.028.768 ₫ - 522.288.992 ₫
 23. Bông Tai Verger 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Verger

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.62 crt - AA

  14.005.118,00 ₫
  5.495.145  - 460.064.737  5.495.145 ₫ - 460.064.737 ₫
 24. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Elgia 18 mm 0.504 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Elgia 18 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.504 crt - AAA

  14.729.695,00 ₫
  6.927.534  - 130.220.774  6.927.534 ₫ - 130.220.774 ₫
 25. Bông Tai Lulia 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Lulia

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.8 crt - AAA

  11.115.199,00 ₫
  4.769.219  - 728.522.584  4.769.219 ₫ - 728.522.584 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Tuhfe 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Tuhfe

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.752 crt - VS1

  39.301.989,00 ₫
  6.949.433  - 483.045.672  6.949.433 ₫ - 483.045.672 ₫
 28. Bông Tai Catheriny 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Catheriny

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  55.044.197,00 ₫
  7.626.965  - 482.829.381  7.626.965 ₫ - 482.829.381 ₫
 29. Bông Tai Eczemas 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Eczemas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.82 crt - VS

  59.191.580,00 ₫
  6.955.111  - 492.832.850  6.955.111 ₫ - 492.832.850 ₫
 30. Bông Tai Oripeaux 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Oripeaux

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.07 crt - VS

  107.762.997,00 ₫
  7.644.539  - 2.057.428.790  7.644.539 ₫ - 2.057.428.790 ₫
 31. Bông Tai Enfoule 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Enfoule

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.7 crt - AAA

  13.143.740,00 ₫
  5.373.482  - 466.796.801  5.373.482 ₫ - 466.796.801 ₫
 32. Bông Tai Ankusesa 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Ankusesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.922 crt - VS

  23.036.895,00 ₫
  8.734.105  - 522.032.150  8.734.105 ₫ - 522.032.150 ₫
 33. Bông Tai Ardath 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Ardath

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1 crt - AAA

  16.756.072,00 ₫
  5.761.995  - 2.023.295.342  5.761.995 ₫ - 2.023.295.342 ₫
 34. Bông Tai Raemol 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Raemol

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.304 crt - VS

  37.945.843,00 ₫
  8.195.270  - 596.247.041  8.195.270 ₫ - 596.247.041 ₫
 35. Bông Tai Caomhan 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Caomhan

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  14.692.114,00 ₫
  7.229.530  - 472.623.146  7.229.530 ₫ - 472.623.146 ₫
 36. Bông Tai Candida 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Candida

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  10.386.838,00 ₫
  5.862.570  - 110.011.069  5.862.570 ₫ - 110.011.069 ₫
 37. Bông Tai Fonema 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Fonema

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  20.571.448,00 ₫
  8.478.612  - 486.006.161  8.478.612 ₫ - 486.006.161 ₫
 38. Chữ viết tắt
  Bông Tai Aundrea R 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Aundrea R

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.5 crt - AAA

  9.743.913,00 ₫
  4.671.887  - 443.829.386  4.671.887 ₫ - 443.829.386 ₫
 39. Bông Tai Fahasoavana 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Fahasoavana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.956 crt - VS

  26.820.369,00 ₫
  7.522.875  - 505.864.390  7.522.875 ₫ - 505.864.390 ₫
 40. Bông Tai Codicille 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Codicille

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  15.883.067,00 ₫
  6.560.109  - 463.498.361  6.560.109 ₫ - 463.498.361 ₫
 41. Chữ viết tắt
  Bông Tai Aundrea G 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Aundrea G

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  12.152.045,00 ₫
  4.613.489  - 443.221.069  4.613.489 ₫ - 443.221.069 ₫
 42. Chữ viết tắt
  Bông Tai Aundrea M 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Aundrea M

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  48.092.601,00 ₫
  4.886.016  - 446.059.894  4.886.016 ₫ - 446.059.894 ₫
 43. Bông Tai Viana 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Viana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - VS

  28.546.911,00 ₫
  8.382.632  - 516.219.325  8.382.632 ₫ - 516.219.325 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Janika 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Janika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.524 crt - VS

  78.170.584,00 ₫
  25.971.156  - 809.780.454  25.971.156 ₫ - 809.780.454 ₫
 46. Bông Tai Sebring 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Sebring

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.788 crt - VS

  65.576.494,00 ₫
  8.417.780  - 526.033.536  8.417.780 ₫ - 526.033.536 ₫
 47. Bông Tai Alba 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Alba

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  17.033.194,00 ₫
  5.861.488  - 108.591.656  5.861.488 ₫ - 108.591.656 ₫
 48. Bông Tai Extragalactic 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Extragalactic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - VS

  32.496.657,00 ₫
  10.044.559  - 1.289.987.311  10.044.559 ₫ - 1.289.987.311 ₫
 49. Bông Tai Cearal 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Cearal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.57 crt - VS

  35.017.261,00 ₫
  11.340.143  - 552.988.814  11.340.143 ₫ - 552.988.814 ₫
 50. Bông Tai Ecarquiller 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Ecarquiller

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.692 crt - VS

  58.442.130,00 ₫
  6.711.783  - 481.747.927  6.711.783 ₫ - 481.747.927 ₫
 51. Bông Tai Carmella 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Carmella

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  1.82 crt - AAA

  9.957.231,00 ₫
  5.111.770  - 508.838.392  5.111.770 ₫ - 508.838.392 ₫
 52. Bông Tai Gertude 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Gertude

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.82 crt - VS

  66.632.805,00 ₫
  7.319.291  - 497.739.948  7.319.291 ₫ - 497.739.948 ₫
 53. Bông Tai Cloques 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Cloques

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  11.727.032,00 ₫
  4.562.390  - 440.787.791  4.562.390 ₫ - 440.787.791 ₫
 54. Bông Tai Paolina 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Paolina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.414.485,00 ₫
  6.705.024  - 116.499.806  6.705.024 ₫ - 116.499.806 ₫
 55. Bông Tai Depracel 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Depracel

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.676 crt - VS

  15.009.250,00 ₫
  5.373.482  - 460.172.885  5.373.482 ₫ - 460.172.885 ₫
 56. Bông Tai Inesst 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Inesst

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  50.859.233,00 ₫
  5.961.523  - 458.023.490  5.961.523 ₫ - 458.023.490 ₫
 57. Bông Tai Cierre 0.51 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Cierre

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.51 crt - VS

  27.829.908,00 ₫
  8.523.221  - 140.629.782  8.523.221 ₫ - 140.629.782 ₫
 58. Chữ viết tắt
  Bông Tai Aundrea A 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Aundrea A

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  9.729.043,00 ₫
  4.574.556  - 442.815.521  4.574.556 ₫ - 442.815.521 ₫
 59. Bông Tai Delbar 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Delbar

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.548 crt - SI

  37.909.344,00 ₫
  6.358.958  - 127.395.470  6.358.958 ₫ - 127.395.470 ₫
 60. Bông Tai Tiberia 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Tiberia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.86 crt - VS

  29.912.519,00 ₫
  8.751.679  - 185.983.327  8.751.679 ₫ - 185.983.327 ₫
 61. Bông Tai Lacramiora 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Lacramiora

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  0.98 crt - AAA

  28.314.130,00 ₫
  5.453.780  - 159.974.323  5.453.780 ₫ - 159.974.323 ₫
 62. Bông Tai Domani 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Domani

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Sapphire Vàng

  0.66 crt - AA

  15.713.818,00 ₫
  5.507.312  - 468.229.729  5.507.312 ₫ - 468.229.729 ₫
 63. Bông Tai Vernissage 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Vernissage

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.66 crt - VS

  53.996.267,00 ₫
  6.225.129  - 471.474.102  6.225.129 ₫ - 471.474.102 ₫
 64. Bông Tai Bedreka 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Bedreka

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  1.82 crt - AAA

  71.224.396,00 ₫
  5.454.591  - 169.342.432  5.454.591 ₫ - 169.342.432 ₫

You’ve viewed 60 of 278 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng