Đang tải...
Tìm thấy 1771 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Peyton 0.32 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Peyton

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  13.772.066,00 ₫
  5.818.231  - 68.658.913  5.818.231 ₫ - 68.658.913 ₫
 2. Bông Tai Louisa 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Louisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  14.731.046,00 ₫
  4.996.323  - 95.411.419  4.996.323 ₫ - 95.411.419 ₫
 3. Bông Tai Marguerite 0.34 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Marguerite

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.34 crt - VS

  17.829.417,00 ₫
  8.819.270  - 111.768.438  8.819.270 ₫ - 111.768.438 ₫
 4. Bông Tai Ecateri 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Ecateri

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  13.802.618,00 ₫
  5.052.560  - 112.849.894  5.052.560 ₫ - 112.849.894 ₫
 5. Bông Tai Sirene 0.32 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Sirene

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.62 crt - VS

  43.843.291,00 ₫
  6.696.372  - 378.347.249  6.696.372 ₫ - 378.347.249 ₫
 6. Bông Tai Magali 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Magali

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.596 crt - VS

  50.586.437,00 ₫
  5.515.423  - 455.306.334  5.515.423 ₫ - 455.306.334 ₫
 7. Bông Tai Planta 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Planta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  10.502.554,00 ₫
  5.034.175  - 449.101.481  5.034.175 ₫ - 449.101.481 ₫
 8. Bông Tai Rolie 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Rolie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.56 crt - AA

  15.957.958,00 ₫
  5.753.343  - 462.160.059  5.753.343 ₫ - 462.160.059 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Chikondi 0.112 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Chikondi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  8.290.978,00 ₫
  3.821.863  - 44.718.185  3.821.863 ₫ - 44.718.185 ₫
 11. Bông Tai Passaros 0.32 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Passaros

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  15.826.290,00 ₫
  7.072.719  - 80.419.738  7.072.719 ₫ - 80.419.738 ₫
 12. Bông Tai Mishary 0.544 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Mishary

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.544 crt - AAA

  12.228.558,00 ₫
  4.725.960  - 80.162.891  4.725.960 ₫ - 80.162.891 ₫
 13. Bông Tai Interit 0.33 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Interit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  13.757.196,00 ₫
  5.353.205  - 69.294.267  5.353.205 ₫ - 69.294.267 ₫
 14. Bông Tai Pieper 0.4 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Pieper

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  19.527.032,00 ₫
  5.576.255  - 90.909.860  5.576.255 ₫ - 90.909.860 ₫
 15. Bông Tai Melanie 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Melanie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  12.482.971,00 ₫
  5.753.343  - 102.508.474  5.753.343 ₫ - 102.508.474 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Self 0.39 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Self

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  21.171.655,00 ₫
  6.964.573  - 106.955.955  6.964.573 ₫ - 106.955.955 ₫
 17. Bông Tai Melvita 0.3 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Melvita

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  33.640.027,00 ₫
  7.097.052  - 364.599.244  7.097.052 ₫ - 364.599.244 ₫
 18. Bông Tai Happiny 0.36 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Happiny

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.36 crt - AAA

  12.172.863,00 ₫
  5.917.724  - 93.762.197  5.917.724 ₫ - 93.762.197 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Inna 0.32 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Inna

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.67 crt - VS

  26.532.160,00 ₫
  9.178.854  - 154.796.850  9.178.854 ₫ - 154.796.850 ₫
 21. Bông Tai Redviolet 0.274 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Redviolet

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.274 crt - VS

  18.420.161,00 ₫
  7.805.946  - 99.777.794  7.805.946 ₫ - 99.777.794 ₫
 22. Bông Tai Vera 0.32 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Vera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  38.374.100,00 ₫
  12.362.388  - 153.012.448  12.362.388 ₫ - 153.012.448 ₫
 23. Bông Tai Marzia 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Marzia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.768.661,00 ₫
  6.056.151  - 118.527.536  6.056.151 ₫ - 118.527.536 ₫
 24. Bông Tai Pedone 0.33 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Pedone

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.33 crt - VS

  14.375.247,00 ₫
  6.502.251  - 101.792.006  6.502.251 ₫ - 101.792.006 ₫
 25. Bông Tai Melissa 0.36 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Melissa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  22.169.028,00 ₫
  8.370.466  - 109.619.044  8.370.466 ₫ - 109.619.044 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Ileana 0.6 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Ileana

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.8 crt - VS

  33.792.243,00 ₫
  7.056.498  - 104.630.832  7.056.498 ₫ - 104.630.832 ₫
 28. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Sheilah 32 mm 0.44 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Sheilah 32 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.44 crt - VS

  38.297.587,00 ₫
  9.728.774  - 176.006.900  9.728.774 ₫ - 176.006.900 ₫
 29. Bông Tai Abiru 0.3 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Abiru

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  13.214.304,00 ₫
  4.239.305  - 64.616.969  4.239.305 ₫ - 64.616.969 ₫
 30. Bông Tai Jennifer 0.33 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Jennifer

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  19.219.628,00 ₫
  7.526.931  - 97.925.807  7.526.931 ₫ - 97.925.807 ₫
 31. Bông Tai Laveur 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Laveur

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.58 crt - VS

  37.868.788,00 ₫
  7.513.953  - 552.380.494  7.513.953 ₫ - 552.380.494 ₫
 32. Bông Tai Eleni 0.4 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Eleni

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  30.891.509,00 ₫
  12.781.453  - 154.472.417  12.781.453 ₫ - 154.472.417 ₫
 33. Bông Tai Benedetta 0.408 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Benedetta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.408 crt - VS

  20.003.413,00 ₫
  5.991.264  - 66.360.819  5.991.264 ₫ - 66.360.819 ₫
 34. Bông Tai Houseline 0.3 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Houseline

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.3 crt - AAA

  16.852.051,00 ₫
  7.805.946  - 363.571.860  7.805.946 ₫ - 363.571.860 ₫
 35. Bông Tai Thoman 0.4 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Thoman

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.56 crt - VS

  36.714.876,00 ₫
  5.231.541  - 292.668.924  5.231.541 ₫ - 292.668.924 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Limitless 0.39 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Limitless

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  21.100.820,00 ₫
  6.926.723  - 106.550.415  6.926.723 ₫ - 106.550.415 ₫
 37. Bông Tai Ezalor 0.352 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Ezalor

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  25.306.331,00 ₫
  8.913.898  - 126.435.681  8.913.898 ₫ - 126.435.681 ₫
 38. Bông Tai Ausce 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Ausce

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  13.568.752,00 ₫
  5.616.810  - 451.331.989  5.616.810 ₫ - 451.331.989 ₫
 39. Bông Tai Lincolnn 0.32 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Lincolnn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.32 crt - AAA

  8.831.436,00 ₫
  4.068.976  - 69.929.624  4.068.976 ₫ - 69.929.624 ₫
 40. Bông Tai Kaylee 0.304 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Kaylee

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.304 crt - AAA

  20.286.484,00 ₫
  11.117.363  - 130.937.234  11.117.363 ₫ - 130.937.234 ₫
 41. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Laduke 18 mm 0.28 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Laduke 18 mm

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  24.739.107,00 ₫
  9.015.284  - 128.247.116  9.015.284 ₫ - 128.247.116 ₫
 42. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Elgia 12 mm 0.324 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Elgia 12 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.324 crt - VS

  19.779.821,00 ₫
  5.412.684  - 90.680.049  5.412.684 ₫ - 90.680.049 ₫
 43. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Alvernia 12 mm 0.36 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Alvernia 12 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  14.925.168,00 ₫
  5.758.751  - 87.435.687  5.758.751 ₫ - 87.435.687 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Trella 0.312 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Trella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  14.787.012,00 ₫
  7.310.638  - 93.775.718  7.310.638 ₫ - 93.775.718 ₫
 46. Bông Tai Berryes 0.384 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Berryes

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.444 crt - VS

  16.140.724,00 ₫
  9.331.609  - 136.790.614  9.331.609 ₫ - 136.790.614 ₫
 47. Bông Tai Fiamma 0.3 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Fiamma

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  37.580.852,00 ₫
  6.720.435  - 120.136.201  6.720.435 ₫ - 120.136.201 ₫
 48. Bông Tai London 0.36 Carat

  Bông Tai GLAMIRA London

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  28.466.343,00 ₫
  7.929.772  - 132.654.045  7.929.772 ₫ - 132.654.045 ₫
 49. Bông Tai Bernieceed 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Bernieceed

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.5 crt - AAA

  18.322.560,00 ₫
  5.474.868  - 449.912.576  5.474.868 ₫ - 449.912.576 ₫
 50. Bông Tai Oblivion 0.4 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Oblivion

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  17.918.636,00 ₫
  4.027.340  - 59.398.946  4.027.340 ₫ - 59.398.946 ₫
 51. Bông Tai Issoria 0.279 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Issoria

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.279 crt - VS

  15.070.353,00 ₫
  6.053.988  - 80.203.448  6.053.988 ₫ - 80.203.448 ₫
 52. Bông Tai Boniface 0.26 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Boniface

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.26 crt - VS

  12.759.012,00 ₫
  6.462.778  - 78.811.073  6.462.778 ₫ - 78.811.073 ₫
 53. Bông Tai Janebelle 0.3 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Janebelle

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  11.631.595,00 ₫
  4.958.473  - 335.386.425  4.958.473 ₫ - 335.386.425 ₫
 54. Bông Tai Brendsre 0.28 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Brendsre

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.37 crt - VS

  11.172.787,00 ₫
  5.576.255  - 89.936.549  5.576.255 ₫ - 89.936.549 ₫
 55. Bông Tai Astos 0.28 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Astos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.28 crt - AAA

  8.765.196,00 ₫
  4.461.003  - 71.321.991  4.461.003 ₫ - 71.321.991 ₫
 56. Bông Tai Dashaen 0.23 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Dashaen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.23 crt - VS

  31.712.334,00 ₫
  12.085.266  - 161.285.587  12.085.266 ₫ - 161.285.587 ₫
 57. Bông Tai Aneta 0.32 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Aneta

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.32 crt - AAA

  12.611.934,00 ₫
  5.829.045  - 88.787.504  5.829.045 ₫ - 88.787.504 ₫
 58. Bông Tai Assieh 0.494 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Assieh

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.494 crt - VS

  14.884.613,00 ₫
  5.187.742  - 60.372.256  5.187.742 ₫ - 60.372.256 ₫
 59. Bông Tai Dengisnu 0.3 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Dengisnu

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  9.577.370,00 ₫
  4.191.721  - 323.625.592  4.191.721 ₫ - 323.625.592 ₫
 60. Bông Tai Manteca 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Manteca

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  11.008.675,00 ₫
  5.261.281  - 451.534.759  5.261.281 ₫ - 451.534.759 ₫
 61. Bông Tai Jabli 0.34 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Jabli

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Đen

  0.772 crt - VS

  20.676.618,00 ₫
  8.838.195  - 183.320.241  8.838.195 ₫ - 183.320.241 ₫
 62. Bông Tai Saiph 0.32 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Saiph

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.412 crt - VS1

  37.587.341,00 ₫
  7.097.052  - 106.969.475  7.097.052 ₫ - 106.969.475 ₫
 63. Bông Tai Quincy 0.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Quincy

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.98 crt - VS

  19.861.471,00 ₫
  7.064.608  - 518.855.375  7.064.608 ₫ - 518.855.375 ₫
 64. Bông Tai Aleasize 0.42 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Aleasize

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.42 crt - VS

  9.343.235,00 ₫
  4.420.449  - 81.676.934  4.420.449 ₫ - 81.676.934 ₫

You’ve viewed 60 of 1771 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng