Đang tải...
Tìm thấy 57 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Elda 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Elda

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1 crt - AAA

  13.922.658,00 ₫
  4.671.888  - 199.041.906  4.671.888 ₫ - 199.041.906 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vaunita 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Vaunita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  24.620.958,00 ₫
  4.023.014  - 192.958.716  4.023.014 ₫ - 192.958.716 ₫
 3. Bông Tai Melinda 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Melinda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  12.441.604,00 ₫
  6.012.892  - 211.613.826  6.012.892 ₫ - 211.613.826 ₫
 4. Bông Tai Loralty 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Loralty

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1 crt - AA

  20.138.053,00 ₫
  6.340.033  - 2.031.203.485  6.340.033 ₫ - 2.031.203.485 ₫
 5. Bông Tai Carrie 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Carrie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.432 crt - VS

  35.002.662,00 ₫
  7.975.735  - 256.751.084  7.975.735 ₫ - 256.751.084 ₫
 6. Bông Tai Lucille 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Lucille

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.432 crt - SI

  99.683.982,00 ₫
  8.932.823  - 250.019.020  8.932.823 ₫ - 250.019.020 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Gelsomino 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Gelsomino

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.09 crt - VS

  114.071.397,00 ₫
  10.938.923  - 2.087.777.132  10.938.923 ₫ - 2.087.777.132 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Emilie 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Emilie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.122 crt - VS

  117.197.615,00 ₫
  12.320.483  - 2.101.903.650  12.320.483 ₫ - 2.101.903.650 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Whitley 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Whitley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.1 crt - VS

  101.534.353,00 ₫
  4.485.336  - 2.019.983.385  4.485.336 ₫ - 2.019.983.385 ₫
 11. Bông Tai Aplite 1.4 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Aplite

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.8 crt - VS

  132.907.380,00 ₫
  7.644.539  - 1.311.251.436  7.644.539 ₫ - 1.311.251.436 ₫
 12. Bông Tai Alannah 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Alannah

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  1.916 crt - AA

  29.201.733,00 ₫
  7.833.523  - 2.484.008.961  7.833.523 ₫ - 2.484.008.961 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Iselin 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Iselin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.3 crt - VS

  114.399.619,00 ₫
  8.932.823  - 2.072.150.102  8.932.823 ₫ - 2.072.150.102 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Lea 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Lea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.38 crt - VS

  114.044.361,00 ₫
  7.153.828  - 2.058.604.868  7.153.828 ₫ - 2.058.604.868 ₫
 15. Bông Tai Athilda 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Athilda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.42 crt - VS

  118.369.914,00 ₫
  7.702.667  - 2.199.910.569  7.702.667 ₫ - 2.199.910.569 ₫
 16. Bông Tai Vittoria 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Vittoria

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.26 crt - SI

  98.172.377,00 ₫
  7.943.291  - 267.984.700  7.943.291 ₫ - 267.984.700 ₫
 17. Bông Tai Famisroods 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Famisroods

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  17.322.754,00 ₫
  6.073.454  - 2.026.539.707  6.073.454 ₫ - 2.026.539.707 ₫
 18. Bông Tai Ashqai 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Ashqai

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.812 crt - VS

  137.846.389,00 ₫
  10.673.966  - 2.154.759.793  10.673.966 ₫ - 2.154.759.793 ₫
 19. Bông Tai Sauers 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Sauers

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.82 crt - VS

  36.557.255,00 ₫
  13.030.188  - 2.165.168.808  13.030.188 ₫ - 2.165.168.808 ₫
 20. Bông Tai Zyon 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Zyon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  33.333.705,00 ₫
  7.007.832  - 242.840.856  7.007.832 ₫ - 242.840.856 ₫
 21. Bông Tai Sarmilla 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Sarmilla

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.224 crt - SI

  91.874.792,00 ₫
  7.171.132  - 245.693.198  7.171.132 ₫ - 245.693.198 ₫
 22. Bông Tai Angelot 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Angelot

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.16 crt - VS

  114.684.042,00 ₫
  9.911.540  - 2.091.697.413  9.911.540 ₫ - 2.091.697.413 ₫
 23. Bông Tai Leunta 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Leunta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.072 crt - VS

  102.358.152,00 ₫
  5.926.376  - 2.025.106.784  5.926.376 ₫ - 2.025.106.784 ₫
 24. Bông Tai Sandra 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Sandra

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  33.085.782,00 ₫
  7.813.516  - 241.421.451  7.813.516 ₫ - 241.421.451 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Bông Tai Rossella 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Rossella

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Kim Cương

  2.3 crt - AAA

  156.707.246,00 ₫
  7.267.381  - 406.356.951  7.267.381 ₫ - 406.356.951 ₫
 27. Bông Tai Santaron 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Santaron

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.72 crt - SI

  104.008.724,00 ₫
  6.226.480  - 240.285.919  6.226.480 ₫ - 240.285.919 ₫
 28. Bông Tai Raika 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Raika

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1 crt - SI

  85.111.368,00 ₫
  6.177.544  - 218.710.881  6.177.544 ₫ - 218.710.881 ₫
 29. Bông Tai Kerlisha 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Kerlisha

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  1.544 crt - VS1

  71.191.953,00 ₫
  8.905.786  - 2.123.046.106  8.905.786 ₫ - 2.123.046.106 ₫
 30. Bông Tai Hiner 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Hiner

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.16 crt - VS

  114.081.941,00 ₫
  9.612.788  - 2.088.250.270  9.612.788 ₫ - 2.088.250.270 ₫
 31. Bông Tai Ravenna 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Ravenna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.38 crt - SI

  97.361.556,00 ₫
  6.986.203  - 232.634.622  6.986.203 ₫ - 232.634.622 ₫
 32. Bông Tai Uraza 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Uraza

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Swarovski

  1.154 crt - AAA

  20.458.706,00 ₫
  6.637.974  - 2.043.126.537  6.637.974 ₫ - 2.043.126.537 ₫
 33. Bông Tai Duhter 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Duhter

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  30.252.367,00 ₫
  5.969.634  - 225.199.611  5.969.634 ₫ - 225.199.611 ₫
 34. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Adhellie 18 mm 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Adhellie 18 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.14 crt - VS

  68.966.046,00 ₫
  13.472.233  - 278.177.424  13.472.233 ₫ - 278.177.424 ₫
 35. Bông Tai Andraste 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Andraste

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.288 crt - VS

  31.594.725,00 ₫
  7.007.832  - 888.632.089  7.007.832 ₫ - 888.632.089 ₫
 36. Bông Tai Vania 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Vania

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Ngọc Lục Bảo

  1 crt - AA

  22.581.873,00 ₫
  7.427.436  - 237.163.213  7.427.436 ₫ - 237.163.213 ₫
 37. Bông Tai Hambing 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Hambing

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.16 crt - VS

  24.248.936,00 ₫
  8.611.090  - 2.076.692.215  8.611.090 ₫ - 2.076.692.215 ₫
 38. Bông Tai Allyn 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Allyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  1 crt - VS

  33.652.464,00 ₫
  8.584.594  - 2.055.509.204  8.584.594 ₫ - 2.055.509.204 ₫
 39. Bông Tai Fecula 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Fecula

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.25 crt - VS

  72.202.302,00 ₫
  8.365.059  - 1.058.042.120  8.365.059 ₫ - 1.058.042.120 ₫
 40. Bông Tai Cinderella 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Cinderella

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.21 crt - AAA

  34.443.818,00 ₫
  12.758.472  - 2.044.345.880  12.758.472 ₫ - 2.044.345.880 ₫
 41. Bông Tai Aile 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Aile

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.578 crt - VS

  181.676.163,00 ₫
  15.125.238  - 1.528.461.799  15.125.238 ₫ - 1.528.461.799 ₫
 42. Bông Tai Bredbeddle 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Bredbeddle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  1 crt - AAA

  15.237.978,00 ₫
  6.443.312  - 156.608.290  6.443.312 ₫ - 156.608.290 ₫
 43. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 44. Bông Tai Hygeia 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Hygeia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.73 crt - VS

  150.005.464,00 ₫
  17.649.355  - 2.227.933.786  17.649.355 ₫ - 2.227.933.786 ₫
 45. Bông Tai Marusya 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Marusya

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.68 crt - VS

  37.645.739,00 ₫
  12.278.847  - 2.168.223.920  12.278.847 ₫ - 2.168.223.920 ₫
 46. Bông Tai Yukint 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Yukint

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  20.868.577,00 ₫
  7.134.903  - 866.773.170  7.134.903 ₫ - 866.773.170 ₫
 47. Bông Tai Hershel 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Hershel

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.6 crt - VS

  37.242.085,00 ₫
  12.233.425  - 2.159.883.187  12.233.425 ₫ - 2.159.883.187 ₫
 48. Bông Tai Janousek 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Janousek

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.882 crt - VS

  48.117.474,00 ₫
  15.225.813  - 2.229.866.889  15.225.813 ₫ - 2.229.866.889 ₫
 49. Bông Tai Gapping 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Gapping

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.2 crt - VS

  22.921.990,00 ₫
  7.986.549  - 364.802.014  7.986.549 ₫ - 364.802.014 ₫
 50. Bông Tai Deporte 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Deporte

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  35.137.843,00 ₫
  12.339.408  - 2.128.534.495  12.339.408 ₫ - 2.128.534.495 ₫
 51. Bông Tai Venalite 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Venalite

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.2 crt - AAA

  20.751.780,00 ₫
  8.874.695  - 2.082.978.177  8.874.695 ₫ - 2.082.978.177 ₫
 52. Bông Tai Planche 2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Planche

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.302 crt - VS

  51.172.586,00 ₫
  16.743.366  - 4.599.849.878  16.743.366 ₫ - 4.599.849.878 ₫
 53. Bông Tai Aptitude 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Aptitude

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.8 crt - VS

  35.688.574,00 ₫
  11.234.161  - 2.195.273.829  11.234.161 ₫ - 2.195.273.829 ₫
 54. Bông Tai Acteta 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Acteta

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.07 crt - VS

  24.916.195,00 ₫
  9.103.152  - 2.074.258.940  9.103.152 ₫ - 2.074.258.940 ₫
 55. Bông Tai Dominer 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Dominer

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  32.662.662,00 ₫
  10.749.668  - 934.296.555  10.749.668 ₫ - 934.296.555 ₫
 56. Bông Tai Daimh 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Daimh

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.72 crt - VS

  31.857.788,00 ₫
  10.952.171  - 279.569.796  10.952.171 ₫ - 279.569.796 ₫
 57. Bông Tai Khelo 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Khelo

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.16 crt - VS

  29.136.575,00 ₫
  10.696.677  - 230.890.773  10.696.677 ₫ - 230.890.773 ₫
 58. Bông Tai Adopteres 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Adopteres

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  2.33 crt - VS

  41.214.272,00 ₫
  12.717.918  - 2.200.735.178  12.717.918 ₫ - 2.200.735.178 ₫
 59. Bông Tai Busbyer 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Busbyer

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  18.101.943,00 ₫
  6.501.710  - 2.031.000.715  6.501.710 ₫ - 2.031.000.715 ₫
 60. Bông Tai Gishell 0.8 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Gishell

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.944 crt - VS

  13.041.271,00 ₫
  5.190.987  - 519.314.994  5.190.987 ₫ - 519.314.994 ₫
  Mới

You’ve viewed 57 of 57 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng