Đang tải...
Tìm thấy 2852 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Granseey 0.228 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Granseey

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.228 crt - AAA

  18.876.536,00 ₫
  8.497.537  - 117.756.996  8.497.537 ₫ - 117.756.996 ₫
 2. Bông Tai Questo 0.12 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Questo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  8.862.527,00 ₫
  3.698.578  - 46.448.516  3.698.578 ₫ - 46.448.516 ₫
 3. Bông Tai Minuscolo 0.14 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Minuscolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  5.090.951,00 ₫
  2.671.194  - 39.716.452  2.671.194 ₫ - 39.716.452 ₫
 4. Bông Tai Lundi 0.2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Lundi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.29 crt - VS

  17.446.850,00 ₫
  3.804.019  - 66.495.997  3.804.019 ₫ - 66.495.997 ₫
 5. Bông Tai Blama 0.14 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Blama

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.188 crt - VS

  14.804.585,00 ₫
  4.125.753  - 63.184.043  4.125.753 ₫ - 63.184.043 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vedra 0.2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Vedra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  13.379.767,00 ₫
  3.281.135  - 38.148.340  3.281.135 ₫ - 38.148.340 ₫
 7. Bông Tai Tansy 0.14 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Tansy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  12.101.215,00 ₫
  6.467.103  - 71.957.347  6.467.103 ₫ - 71.957.347 ₫
 8. Bông Tai Siu 0.2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Siu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  29.878.185,00 ₫
  9.103.152  - 132.735.160  9.103.152 ₫ - 132.735.160 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Albergo 0.2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Albergo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  9.910.188,00 ₫
  3.879.722  - 59.466.540  3.879.722 ₫ - 59.466.540 ₫
 11. Bông Tai Carlita 0.16 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Carlita

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  12.137.175,00 ₫
  5.531.644  - 61.102.238  5.531.644 ₫ - 61.102.238 ₫
 12. Bông Tai Laconic 0.14 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Laconic

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.268 crt - VS

  14.920.571,00 ₫
  3.636.935  - 60.493.922  3.636.935 ₫ - 60.493.922 ₫
 13. Bông Tai Flyesans 0.14 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Flyesans

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  8.220.954,00 ₫
  3.728.318  - 53.302.244  3.728.318 ₫ - 53.302.244 ₫
 14. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Laduke 13 mm 0.18 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Laduke 13 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  15.976.342,00 ₫
  6.462.778  - 82.893.568  6.462.778 ₫ - 82.893.568 ₫
 15. Bông Tai Ainsley 0.168 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Ainsley

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  19.963.128,00 ₫
  6.445.475  - 94.167.745  6.445.475 ₫ - 94.167.745 ₫
 16. Bông Tai Levis 0.2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Levis

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  9.586.831,00 ₫
  3.883.506  - 57.952.496  3.883.506 ₫ - 57.952.496 ₫
 17. Conch Ear Cuff Suilup 0.2 Carat

  GLAMIRA Conch Ear Cuff Suilup

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  8.716.261,00 ₫
  3.472.554  - 51.842.279  3.472.554 ₫ - 51.842.279 ₫
 18. Bông Tai Stykkeear 0.2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Stykkeear

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.2 crt - AAA

  6.029.114,00 ₫
  4.232.816  - 231.512.611  4.232.816 ₫ - 231.512.611 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Mariutz 0.24 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Mariutz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  14.241.416,00 ₫
  4.866.549  - 67.036.723  4.866.549 ₫ - 67.036.723 ₫
 21. Bông Tai Cabler 0.13 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Cabler

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.43 crt - AAA

  16.701.458,00 ₫
  8.592.164  - 123.718.520  8.592.164 ₫ - 123.718.520 ₫
 22. Bông Tai Golnar 0.13 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Golnar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.13 crt - AAA

  8.222.035,00 ₫
  4.061.676  - 47.246.087  4.061.676 ₫ - 47.246.087 ₫
 23. Bông Tai Bijou 0.1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Bijou

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.571.261,00 ₫
  6.715.838  - 78.608.300  6.715.838 ₫ - 78.608.300 ₫
 24. Bông Tai Athar 0.176 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Athar

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.176 crt - VS

  14.058.651,00 ₫
  6.404.379  - 82.177.105  6.404.379 ₫ - 82.177.105 ₫
 25. Bông Tai Habriel 0.228 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Habriel

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  23.975.059,00 ₫
  8.838.195  - 121.406.909  8.838.195 ₫ - 121.406.909 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Baemelys 0.146 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Baemelys

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  14.965.182,00 ₫
  6.315.700  - 63.832.917  6.315.700 ₫ - 63.832.917 ₫
 28. Bông Tai Vesse 0.16 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Vesse

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  7.953.292,00 ₫
  4.253.364  - 56.032.913  4.253.364 ₫ - 56.032.913 ₫
 29. Bông Tai Kenora 0.14 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Kenora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  12.669.791,00 ₫
  3.822.945  - 54.316.102  3.822.945 ₫ - 54.316.102 ₫
 30. Bông Tai Glycol 0.2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Glycol

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  9.346.208,00 ₫
  4.088.983  - 58.249.897  4.088.983 ₫ - 58.249.897 ₫
 31. Bông Tai Clinkots 0.2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Clinkots

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  9.081.252,00 ₫
  4.499.936  - 62.305.357  4.499.936 ₫ - 62.305.357 ₫
 32. Bông Tai Chassepot 0.14 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Chassepot

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  12.634.374,00 ₫
  4.130.078  - 54.113.332  4.130.078 ₫ - 54.113.332 ₫
 33. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Xilli 0.2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Xilli

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  11.787.324,00 ₫
  5.301.294  - 70.213.500  5.301.294 ₫ - 70.213.500 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Zarita 0.2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Zarita

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.55 crt - VS

  19.206.378,00 ₫
  8.242.043  - 142.468.257  8.242.043 ₫ - 142.468.257 ₫
 35. Bông Tai Coterien 0.4 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Coterien

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  14.827.565,00 ₫
  5.130.154  - 68.577.798  5.130.154 ₫ - 68.577.798 ₫
 36. Bông Tai Gera 0.22 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Gera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.38 crt - VS

  26.297.213,00 ₫
  9.197.779  - 131.640.179  9.197.779 ₫ - 131.640.179 ₫
 37. Bông Tai Verano 0.22 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Verano

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.45 crt - AAA

  13.937.529,00 ₫
  5.901.503  - 93.937.935  5.901.503 ₫ - 93.937.935 ₫
 38. Bông Tai Parcha 0.224 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Parcha

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  14.317.931,00 ₫
  6.448.179  - 84.164.282  6.448.179 ₫ - 84.164.282 ₫
 39. Bông Tai Hackle 0.188 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Hackle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.348 crt - VS

  19.916.355,00 ₫
  5.961.524  - 87.232.913  5.961.524 ₫ - 87.232.913 ₫
 40. Bông Tai Legno 0.2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Legno

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  12.283.172,00 ₫
  5.147.728  - 73.052.325  5.147.728 ₫ - 73.052.325 ₫
 41. Bông Tai Anname 0.13 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Anname

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.13 crt - AAA

  15.861.978,00 ₫
  7.551.263  - 87.692.526  7.551.263 ₫ - 87.692.526 ₫
 42. Bông Tai Crater 0.2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Crater

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  17.463.344,00 ₫
  6.462.778  - 94.843.652  6.462.778 ₫ - 94.843.652 ₫
 43. Bông Tai Fife 0.126 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Fife

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.126 crt - VS

  11.545.077,00 ₫
  4.907.104  - 54.829.796  4.907.104 ₫ - 54.829.796 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nella Ø10 mm 0.192 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Nella Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - VS

  20.040.183,00 ₫
  8.194.729  - 104.671.384  8.194.729 ₫ - 104.671.384 ₫
 46. Bông Tai Ardhendu 0.2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Ardhendu

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.314 crt - VS

  29.214.170,00 ₫
  9.557.363  - 126.787.150  9.557.363 ₫ - 126.787.150 ₫
 47. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Sheilah 12 mm 0.16 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Sheilah 12 mm

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.662.450,00 ₫
  6.103.464  - 74.012.114  6.103.464 ₫ - 74.012.114 ₫
 48. Bông Tai Bellini 0.18 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Bellini

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  8.789.799,00 ₫
  3.914.868  - 52.761.511  3.914.868 ₫ - 52.761.511 ₫
 49. Bông Tai Thorin 0.2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Thorin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  10.476.871,00 ₫
  4.481.281  - 62.710.905  4.481.281 ₫ - 62.710.905 ₫
 50. Bông Tai Unspoken 0.24 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Unspoken

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  7.046.493,00 ₫
  3.274.106  - 56.492.533  3.274.106 ₫ - 56.492.533 ₫
 51. Bông Tai Cyclique 0.2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Cyclique

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  7.619.665,00 ₫
  3.965.697  - 64.873.814  3.965.697 ₫ - 64.873.814 ₫
 52. Bông Tai Disacr 0.11 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Disacr

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.11 crt - VS

  7.205.737,00 ₫
  3.945.150  - 43.961.170  3.945.150 ₫ - 43.961.170 ₫
  Mới

 53. Bông Tai Majella 0.2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Majella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.664 crt - VS

  30.543.549,00 ₫
  6.579.575  - 121.934.114  6.579.575 ₫ - 121.934.114 ₫
 54. Bông Tai Stellatesta 0.2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Stellatesta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.264 crt - VS

  11.247.948,00 ₫
  4.319.063  - 67.577.455  4.319.063 ₫ - 67.577.455 ₫
 55. Bông Tai Panistow 0.22 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Panistow

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.22 crt - AAA

  10.264.365,00 ₫
  4.417.746  - 53.788.899  4.417.746 ₫ - 53.788.899 ₫
 56. Bông Tai Manatua 0.104 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Manatua

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  8.741.405,00 ₫
  3.534.196  - 40.067.929  3.534.196 ₫ - 40.067.929 ₫
 57. Bông Tai Daime 0.14 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Daime

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  7.760.523,00 ₫
  4.178.743  - 50.666.189  4.178.743 ₫ - 50.666.189 ₫
 58. Bông Tai Guglielmo 0.12 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Guglielmo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  20.357.048,00 ₫
  6.342.736  - 93.640.532  6.342.736 ₫ - 93.640.532 ₫
 59. Bông Tai Paseduluran 0.168 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Paseduluran

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.168 crt - VS1

  13.730.429,00 ₫
  4.765.163  - 62.413.501  4.765.163 ₫ - 62.413.501 ₫
 60. Bông Tai Cosmogyral 0.14 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Cosmogyral

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.236 crt - VS

  9.980.210,00 ₫
  3.986.244  - 63.941.057  3.986.244 ₫ - 63.941.057 ₫
 61. Bông Tai Irradiate 0.128 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Irradiate

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.128 crt - AAA

  12.603.554,00 ₫
  5.976.123  - 73.498.428  5.976.123 ₫ - 73.498.428 ₫
 62. Bông Tai Soniting 0.2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Soniting

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  8.468.877,00 ₫
  4.191.721  - 59.263.762  4.191.721 ₫ - 59.263.762 ₫
 63. Bông Tai Arelac 0.14 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Arelac

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  8.220.954,00 ₫
  4.047.888  - 53.302.244  4.047.888 ₫ - 53.302.244 ₫
 64. Bông Tai Josse 0.128 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Josse

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  10.609.349,00 ₫
  3.993.274  - 54.032.223  3.993.274 ₫ - 54.032.223 ₫

You’ve viewed 60 of 2852 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng