Đang tải...
Tìm thấy 137 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Avalia 2.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Avalia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.5 crt - VS

  66.702.290,00 ₫
  4.521.836  - 674.679.614  4.521.836 ₫ - 674.679.614 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Adie 2.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Adie

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  2.5 crt - AAA

  13.253.236,00 ₫
  4.461.003  - 6.371.936.595  4.461.003 ₫ - 6.371.936.595 ₫
 3. Bông Tai Polly 2.04 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Polly

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.502 crt - SI

  292.287.716,00 ₫
  7.908.144  - 558.436.649  7.908.144 ₫ - 558.436.649 ₫
 4. Bông Tai Stacy 2.18 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Stacy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.564 crt - VS

  57.850.575,00 ₫
  6.121.038  - 728.373.883  6.121.038 ₫ - 728.373.883 ₫
 5. Bông Tai Charlsie 2.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Charlsie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.976 crt - VS

  35.324.393,00 ₫
  7.993.308  - 7.919.837.568  7.993.308 ₫ - 7.919.837.568 ₫
 6. Bông Tai Alangoya 2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Alangoya

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.336 crt - VS

  370.139.274,00 ₫
  7.778.369  - 4.444.796.173  7.778.369 ₫ - 4.444.796.173 ₫
 7. Bông Tai Copra 2.04 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Copra

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  2.04 crt - AAA

  23.207.225,00 ₫
  6.365.447  - 259.103.245  6.365.447 ₫ - 259.103.245 ₫
 8. Bông Tai Tic 4 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Tic

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  4.22 crt - VS

  113.282.475,00 ₫
  10.544.192  - 218.940.688  10.544.192 ₫ - 218.940.688 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nikerria 1.0 crt 2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Nikerria 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  2 crt - AA

  27.240.514,00 ₫
  6.431.957  - 517.841.510  6.431.957 ₫ - 517.841.510 ₫
 11. Bông Tai Luther 2.64 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Luther

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  4.74 crt - VS

  105.108.292,00 ₫
  9.197.779  - 7.199.060.900  9.197.779 ₫ - 7.199.060.900 ₫
 12. Bông Tai Fannya 2.808 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Fannya

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  2.808 crt - AAA

  60.178.138,00 ₫
  15.473.466  - 326.058.869  15.473.466 ₫ - 326.058.869 ₫
 13. Bông Tai SYLVIE Bratus 2.48 Carat

  Bông Tai SYLVIE Bratus

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  4.14 crt - AAA

  41.597.107,00 ₫
  8.365.059  - 382.997.511  8.365.059 ₫ - 382.997.511 ₫
 14. Bông Tai Jahaira 2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Jahaira

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.24 crt - VS

  74.390.897,00 ₫
  12.670.604  - 621.661.246  12.670.604 ₫ - 621.661.246 ₫
 15. Bông Tai Vern 2.18 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Vern

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  2.18 crt - VS

  25.947.093,00 ₫
  7.749.981  - 4.166.510.604  7.749.981 ₫ - 4.166.510.604 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hardika 1.0 crt 2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Hardika 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  2 crt - AAA

  14.090.014,00 ₫
  5.588.421  - 509.730.590  5.588.421 ₫ - 509.730.590 ₫
 17. Bông Tai SYLVIE Perak 2.016 Carat

  Bông Tai SYLVIE Perak

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.016 crt - VS

  58.117.424,00 ₫
  14.648.316  - 351.527.153  14.648.316 ₫ - 351.527.153 ₫
 18. Bông Tai Leroy 2.58 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Leroy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.25 crt - VS

  361.742.310,00 ₫
  11.222.805  - 2.550.112.934  11.222.805 ₫ - 2.550.112.934 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nilasha 3 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Nilasha

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  3 crt - AAA

  19.562.179,00 ₫
  4.947.659  - 814.052.209  4.947.659 ₫ - 814.052.209 ₫
 21. Bông Tai Dekotta 3 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Dekotta

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.934 crt - VS

  128.916.268,00 ₫
  11.314.729  - 2.656.663.351  11.314.729 ₫ - 2.656.663.351 ₫
 22. Bông Tai Fluor 2.18 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Fluor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.53 crt - VS

  475.749.094,00 ₫
  6.123.742  - 4.168.497.780  6.123.742 ₫ - 4.168.497.780 ₫
 23. Bông Tai Katl 2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Katl

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.288 crt - VS

  50.420.975,00 ₫
  7.844.878  - 228.525.089  7.844.878 ₫ - 228.525.089 ₫
 24. Bông Tai Cager 2.124 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Cager

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.124 crt - VS

  51.261.808,00 ₫
  18.365.279  - 494.806.506  18.365.279 ₫ - 494.806.506 ₫
 25. Bông Tai Tided 2.4 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Tided

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.47 crt - VS

  84.640.124,00 ₫
  11.506.687  - 2.418.134.798  11.506.687 ₫ - 2.418.134.798 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Libellule 2.6 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Libellule

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.04 crt - VS

  312.273.827,00 ₫
  12.705.751  - 5.460.283.015  12.705.751 ₫ - 5.460.283.015 ₫
 28. Bông Tai Biah 2.02 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Biah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.02 crt - VS

  74.739.127,00 ₫
  13.514.139  - 330.695.610  13.514.139 ₫ - 330.695.610 ₫
 29. Bông Tai Carmen 2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Carmen

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.32 crt - VS

  63.809.666,00 ₫
  7.989.253  - 564.006.149  7.989.253 ₫ - 564.006.149 ₫
 30. Bông Tai Monnie 3 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Monnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.238 crt - VS

  45.605.792,00 ₫
  11.991.179  - 3.504.578.642  11.991.179 ₫ - 3.504.578.642 ₫
 31. Bông Tai Nelmaris 2.18 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Nelmaris

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Kim Cương

  3.55 crt - AAA

  78.873.801,00 ₫
  14.145.439  - 836.370.745  14.145.439 ₫ - 836.370.745 ₫
 32. Bông Tai Prisha 2.04 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Prisha

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  2.424 crt - VS

  359.612.926,00 ₫
  9.405.960  - 3.897.985.170  9.405.960 ₫ - 3.897.985.170 ₫
 33. Bông Tai Kaley 2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Kaley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  11.28 crt - VS

  1.842.006.611,00 ₫
  12.069.044  - 11.573.792.274  12.069.044 ₫ - 11.573.792.274 ₫
 34. Bông Tai Dekalia 2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Dekalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  7.088 crt - VS

  62.311.038,00 ₫
  13.187.810  - 4.680.769.792  13.187.810 ₫ - 4.680.769.792 ₫
 35. Bông Tai SYLVIE Matchless 2.28 Carat

  Bông Tai SYLVIE Matchless

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  2.28 crt - AAA

  30.656.022,00 ₫
  9.630.362  - 314.541.369  9.630.362 ₫ - 314.541.369 ₫
 36. Bông Tai Borofline 2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Borofline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.736 crt - VS

  221.816.553,00 ₫
  10.679.644  - 4.118.358.793  10.679.644 ₫ - 4.118.358.793 ₫
 37. Bông Tai Cherell 2.49 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Cherell

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  2.49 crt - AAA

  31.655.016,00 ₫
  9.940.198  - 225.307.756  9.940.198 ₫ - 225.307.756 ₫
 38. Bông Tai Wratin 0.34 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Wratin

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  22.305.560,00 ₫
  9.524.919  - 171.816.256  9.524.919 ₫ - 171.816.256 ₫
 39. Bông Tai Mianette 2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Mianette

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  2.12 crt - AA

  39.934.369,00 ₫
  9.243.741  - 572.603.716  9.243.741 ₫ - 572.603.716 ₫
 40. Bông Tai Montrice 2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Montrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Swarovski

  3.2 crt - AAA

  19.129.597,00 ₫
  6.267.035  - 543.715.336  6.267.035 ₫ - 543.715.336 ₫
 41. Bông Tai Lalak 5.28 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Lalak

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  5.28 crt - VS

  47.889.017,00 ₫
  11.718.652  - 9.081.631.835  11.718.652 ₫ - 9.081.631.835 ₫
 42. Bông Tai Maurine 2.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Maurine

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  4.72 crt - VS

  72.977.976,00 ₫
  16.343.498  - 6.023.396.967  16.343.498 ₫ - 6.023.396.967 ₫
 43. Bông Tai Phanpy 2.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Phanpy

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.032 crt - VS

  534.714.922,00 ₫
  12.945.023  - 5.889.877.752  12.945.023 ₫ - 5.889.877.752 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Laurana 3 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Laurana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.29 crt - VS

  605.736.007,00 ₫
  17.522.014  - 2.766.890.720  17.522.014 ₫ - 2.766.890.720 ₫
 46. Bông Tai Quon 2.2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Quon

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.66 crt - VS

  68.840.867,00 ₫
  9.366.757  - 250.830.112  9.366.757 ₫ - 250.830.112 ₫
 47. Bông Tai Nattha 2.5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Nattha

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine & Đá Swarovski

  4.97 crt - AAA

  78.634.260,00 ₫
  19.818.755  - 6.232.780.295  19.818.755 ₫ - 6.232.780.295 ₫
 48. Bông Tai Cotrecoup 2.18 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Cotrecoup

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.25 crt - VS

  28.475.807,00 ₫
  8.857.121  - 4.185.233.306  8.857.121 ₫ - 4.185.233.306 ₫
 49. Bông Tai Herne 1.92 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Herne

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.92 crt - VS

  31.104.285,00 ₫
  11.343.928  - 233.351.087  11.343.928 ₫ - 233.351.087 ₫
 50. Bông Tai Jusque 2.2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Jusque

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.452 crt - VS

  25.601.839,00 ₫
  8.329.911  - 219.995.109  8.329.911 ₫ - 219.995.109 ₫
 51. Bông Tai Qef 2.4 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Qef

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.95 crt - VS

  41.116.671,00 ₫
  12.248.566  - 335.859.563  12.248.566 ₫ - 335.859.563 ₫
 52. Bông Tai Quare 2.64 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Quare

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.58 crt - VS

  43.367.722,00 ₫
  12.945.023  - 338.049.511  12.945.023 ₫ - 338.049.511 ₫
 53. Bông Tai Radis 2.28 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Radis

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.28 crt - VS

  43.843.832,00 ₫
  14.928.413  - 397.191.614  14.928.413 ₫ - 397.191.614 ₫
 54. Bông Tai Teitr 2.176 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Teitr

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  2.176 crt - VS

  39.861.101,00 ₫
  15.552.683  - 370.655.393  15.552.683 ₫ - 370.655.393 ₫
 55. Bông Tai Beecha 4 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Beecha

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  8.06 crt - VS

  54.139.558,00 ₫
  10.849.973  - 602.735.771  10.849.973 ₫ - 602.735.771 ₫
 56. Bông Tai Gulleta 2.66 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Gulleta

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.82 crt - VS

  34.614.148,00 ₫
  11.718.652  - 269.606.882  11.718.652 ₫ - 269.606.882 ₫
 57. Bông Tai Allora 2.8 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Allora

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.66 crt - VS

  47.336.662,00 ₫
  12.642.216  - 9.503.304.909  12.642.216 ₫ - 9.503.304.909 ₫
 58. Bông Tai Nereide 2.8 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Nereide

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  2.96 crt - AAA

  54.380.723,00 ₫
  11.395.027  - 9.402.864.716  11.395.027 ₫ - 9.402.864.716 ₫
 59. Bông Tai Barmen 2.52 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Barmen

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.68 crt - VS

  35.601.247,00 ₫
  12.076.344  - 398.232.517  12.076.344 ₫ - 398.232.517 ₫
 60. Bông Tai Clerkish 2.92 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Clerkish

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.12 crt - VS

  52.366.512,00 ₫
  15.428.045  - 423.646.723  15.428.045 ₫ - 423.646.723 ₫
 61. Bông Tai Cornaco 2.12 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Cornaco

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  2.12 crt - VS

  44.992.879,00 ₫
  17.646.111  - 337.116.750  17.646.111 ₫ - 337.116.750 ₫
 62. Bông Tai Deveine 2.2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Deveine

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.2 crt - VS

  19.988.814,00 ₫
  6.676.907  - 171.478.308  6.676.907 ₫ - 171.478.308 ₫
 63. Bông Tai Rathaz 2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Rathaz

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.16 crt - VS

  37.959.090,00 ₫
  11.923.047  - 4.082.549.090  11.923.047 ₫ - 4.082.549.090 ₫
 64. Bông Tai Supercalender 2.86 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Supercalender

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.72 crt - VS

  51.099.318,00 ₫
  14.262.236  - 401.814.838  14.262.236 ₫ - 401.814.838 ₫

You’ve viewed 60 of 137 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng