Đang tải...
Tìm thấy 995 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Oak 0.88 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Oak

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.88 crt - AAA

  11.241.189,00 ₫
  4.825.995  - 1.538.613.967  4.825.995 ₫ - 1.538.613.967 ₫
 2. Bông Tai Anatola 0.7 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Anatola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.724 crt - SI

  46.698.875,00 ₫
  3.355.216  - 96.384.731  3.355.216 ₫ - 96.384.731 ₫
 3. Bông Tai Siria 0.54 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Siria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.54 crt - AAA

  15.555.657,00 ₫
  6.544.969  - 120.366.010  6.544.969 ₫ - 120.366.010 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vaunita 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Vaunita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  24.620.958,00 ₫
  4.023.014  - 192.958.716  4.023.014 ₫ - 192.958.716 ₫
 5. Bông Tai Anna 0.7 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Anna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.7 crt - AA

  10.888.635,00 ₫
  5.493.794  - 115.039.840  5.493.794 ₫ - 115.039.840 ₫
 6. Bông Tai Sachsa 0.88 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Sachsa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.52 crt - VS

  27.260.521,00 ₫
  11.046.528  - 1.665.752.590  11.046.528 ₫ - 1.665.752.590 ₫
 7. Bông Tai Melinda 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Melinda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  12.441.604,00 ₫
  6.012.892  - 211.613.826  6.012.892 ₫ - 211.613.826 ₫
 8. Bông Tai Faiga 0.7 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Faiga

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.06 crt - SI

  56.300.578,00 ₫
  5.515.423  - 142.049.190  5.515.423 ₫ - 142.049.190 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Elda 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Elda

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1 crt - AAA

  13.922.658,00 ₫
  4.671.888  - 199.041.906  4.671.888 ₫ - 199.041.906 ₫
 11. Bông Tai Alice 0.66 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Alice

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  1.226 crt - VS

  35.075.660,00 ₫
  8.327.208  - 287.815.894  8.327.208 ₫ - 287.815.894 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Abby 0.8 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Abby

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - VS

  26.648.688,00 ₫
  3.520.137  - 2.800.726.762  3.520.137 ₫ - 2.800.726.762 ₫
 13. Bông Tai Loralty 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Loralty

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1 crt - AA

  20.138.053,00 ₫
  6.340.033  - 2.031.203.485  6.340.033 ₫ - 2.031.203.485 ₫
 14. Bông Tai Denise 0.66 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Denise

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.768 crt - SI

  63.091.308,00 ₫
  5.475.950  - 254.858.533  5.475.950 ₫ - 254.858.533 ₫
 15. Bông Tai Carrie 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Carrie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  1.432 crt - VS

  32.001.622,00 ₫
  7.975.735  - 256.751.084  7.975.735 ₫ - 256.751.084 ₫
 16. Cung Hoàng Đạo
  Bông Tai Hiorwe - Scorpio 0.8 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Hiorwe - Scorpio

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.8 crt - AAAAA

  11.191.983,00 ₫
  6.151.319  - 305.024.557  6.151.319 ₫ - 305.024.557 ₫
 17. Bông Tai Marietta 0.63 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Marietta

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.63 crt - AAA

  13.032.620,00 ₫
  4.812.477  - 109.821.819  4.812.477 ₫ - 109.821.819 ₫
 18. Bông Tai Janerica 0.88 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Janerica

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.98 crt - VS

  116.640.936,00 ₫
  6.851.021  - 1.571.868.724  6.851.021 ₫ - 1.571.868.724 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Lucille 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Lucille

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.432 crt - SI

  99.683.982,00 ₫
  8.932.823  - 250.019.020  8.932.823 ₫ - 250.019.020 ₫
 21. Bông Tai Sharyn 0.808 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Sharyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.808 crt - VS

  44.386.722,00 ₫
  10.962.715  - 173.059.932  10.962.715 ₫ - 173.059.932 ₫
 22. Bông Tai SYLVIE Gaudium 0.864 Carat

  Bông Tai SYLVIE Gaudium

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.864 crt - VS

  43.836.803,00 ₫
  10.901.072  - 205.692.860  10.901.072 ₫ - 205.692.860 ₫
 23. Bông Tai Mwanga 0.6 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Mwanga

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.6 crt - AAA

  15.714.360,00 ₫
  6.752.338  - 129.707.084  6.752.338 ₫ - 129.707.084 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Gelsomino 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Gelsomino

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.09 crt - VS

  114.071.397,00 ₫
  10.938.923  - 2.087.777.132  10.938.923 ₫ - 2.087.777.132 ₫
 25. Bông Tai Beacham 0.88 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Beacham

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.072 crt - VS

  115.774.960,00 ₫
  5.049.045  - 1.563.338.744  5.049.045 ₫ - 1.563.338.744 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Mimi 0.72 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Mimi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski & Swarovsky Crystall

  1.45 crt - VS

  32.914.642,00 ₫
  8.470.501  - 2.810.081.355  8.470.501 ₫ - 2.810.081.355 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Dulcinia 0.72 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Dulcinia

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.02 crt - VS

  36.668.915,00 ₫
  10.810.229  - 2.443.170.491  10.810.229 ₫ - 2.443.170.491 ₫
 29. Bông Tai Vanda 0.66 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Vanda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.852 crt - SI

  69.036.610,00 ₫
  7.289.010  - 282.949.342  7.289.010 ₫ - 282.949.342 ₫
 30. Bông Tai SYLVIE Kreise 0.66 Carat

  Bông Tai SYLVIE Kreise

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Vàng

  1.76 crt - VS

  39.803.513,00 ₫
  8.119.027  - 1.830.066.257  8.119.027 ₫ - 1.830.066.257 ₫
 31. Bông Tai Whitley 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Whitley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.1 crt - VS

  101.534.353,00 ₫
  4.485.336  - 2.019.983.385  4.485.336 ₫ - 2.019.983.385 ₫
 32. Bông Tai Corliss 0.8 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Corliss

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.9 crt - VS

  59.494.387,00 ₫
  5.261.821  - 108.483.512  5.261.821 ₫ - 108.483.512 ₫
 33. Bông Tai Canruba 0.72 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Canruba

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.96 crt - VS

  27.176.979,00 ₫
  6.748.283  - 2.375.471.374  6.748.283 ₫ - 2.375.471.374 ₫
 34. Bông Tai Milde 0.88 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Milde

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.04 crt - AAAAA

  20.223.490,00 ₫
  10.034.556  - 198.839.134  10.034.556 ₫ - 198.839.134 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Denisa 0.7 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Denisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.484 crt - VS

  93.610.256,00 ₫
  8.751.679  - 738.769.375  8.751.679 ₫ - 738.769.375 ₫
 36. Bông Tai Mariya 0.66 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Mariya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.772 crt - VS

  84.123.187,00 ₫
  7.721.592  - 1.760.285.333  7.721.592 ₫ - 1.760.285.333 ₫
 37. Bông Tai Mova 0.64 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Mova

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.92 crt - AAA

  12.694.665,00 ₫
  4.428.560  - 126.827.705  4.428.560 ₫ - 126.827.705 ₫
 38. Bông Tai Gallinule 0.88 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Gallinule

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.88 crt - AAA

  10.845.917,00 ₫
  4.785.441  - 1.538.208.420  4.785.441 ₫ - 1.538.208.420 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Emilie 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Emilie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.122 crt - VS

  117.197.615,00 ₫
  12.320.483  - 2.101.903.650  12.320.483 ₫ - 2.101.903.650 ₫
 40. Bông Tai Meleni 0.66 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Meleni

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.8 crt - AAA

  20.022.338,00 ₫
  5.075.270  - 1.731.153.622  5.075.270 ₫ - 1.731.153.622 ₫
 41. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Alvernia 25 mm 0.81 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Alvernia 25 mm

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.81 crt - AAA

  23.716.590,00 ₫
  8.230.417  - 166.719.896  8.230.417 ₫ - 166.719.896 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Avery Ø10 mm 0.8 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Avery Ø10 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.8 crt - VS

  35.180.291,00 ₫
  8.743.568  - 162.894.250  8.743.568 ₫ - 162.894.250 ₫
 43. Bông Tai Glenn 1.6 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Glenn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.6 crt - AAA

  12.268.301,00 ₫
  5.053.101  - 88.638.804  5.053.101 ₫ - 88.638.804 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Marziv 0.88 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Marziv

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1 crt - VS

  12.420.516,00 ₫
  4.866.549  - 1.548.968.898  4.866.549 ₫ - 1.548.968.898 ₫
 46. Bông Tai Belmen 0.6 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Belmen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.82 crt - VS

  48.176.413,00 ₫
  11.794.895  - 223.361.140  11.794.895 ₫ - 223.361.140 ₫
 47. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Iselin 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Iselin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.3 crt - VS

  114.399.619,00 ₫
  8.932.823  - 2.072.150.102  8.932.823 ₫ - 2.072.150.102 ₫
 48. Bông Tai Didrachm 0.66 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Didrachm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.02 crt - VS

  50.399.616,00 ₫
  5.961.523  - 122.312.625  5.961.523 ₫ - 122.312.625 ₫
 49. Bông Tai Gofer 0.68 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Gofer

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.79 crt - AAAAA

  14.025.397,00 ₫
  7.494.487  - 185.199.269  7.494.487 ₫ - 185.199.269 ₫
 50. Bông Tai Delray 1.92 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Delray

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  3.79 crt - VS

  42.938.112,00 ₫
  14.691.574  - 4.010.713.398  14.691.574 ₫ - 4.010.713.398 ₫
 51. Bông Tai Elidia 0.8 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Elidia

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.92 crt - AAA

  13.549.015,00 ₫
  5.882.036  - 120.717.478  5.882.036 ₫ - 120.717.478 ₫
 52. Bông Tai Aplite 1.4 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Aplite

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.8 crt - VS

  132.907.380,00 ₫
  7.644.539  - 1.311.251.436  7.644.539 ₫ - 1.311.251.436 ₫
 53. Bông Tai Dehan 0.88 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Dehan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.93 crt - VS

  33.662.468,00 ₫
  5.941.516  - 1.549.077.045  5.941.516 ₫ - 1.549.077.045 ₫
 54. Bông Tai Asley 0.66 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Asley

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.66 crt - AAA

  7.916.525,00 ₫
  3.061.871  - 61.196.870  3.061.871 ₫ - 61.196.870 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Pedrera 0.8 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Pedrera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  1.24 crt - VS

  38.386.265,00 ₫
  7.191.679  - 2.019.942.830  7.191.679 ₫ - 2.019.942.830 ₫
 56. Bông Tai Vicky 0.8 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Vicky

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.8 crt - AAA

  21.962.470,00 ₫
  11.010.570  - 180.400.316  11.010.570 ₫ - 180.400.316 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Riva 0.68 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Riva

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Trai Hồng

  0.68 crt - AAA

  21.721.035,00 ₫
  10.219.755  - 171.140.352  10.219.755 ₫ - 171.140.352 ₫
 58. Bông Tai Rote 0.66 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Rote

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.972 crt - SI

  74.205.698,00 ₫
  7.513.953  - 280.097.002  7.513.953 ₫ - 280.097.002 ₫
 59. Bông Tai Alannah 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Alannah

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  1.916 crt - AA

  23.821.492,00 ₫
  7.833.523  - 2.484.008.961  7.833.523 ₫ - 2.484.008.961 ₫
 60. Bông Tai Fortuin 0.66 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Fortuin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  0.878 crt - VS

  31.865.629,00 ₫
  7.608.040  - 1.761.745.300  7.608.040 ₫ - 1.761.745.300 ₫
 61. Bông Tai Faatasi 0.768 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Faatasi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.768 crt - AAA

  23.285.900,00 ₫
  9.235.630  - 166.436.016  9.235.630 ₫ - 166.436.016 ₫
 62. Bông Tai Brandey 0.6 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Brandey

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.6 crt - AAA

  17.692.883,00 ₫
  7.556.130  - 133.086.629  7.556.130 ₫ - 133.086.629 ₫
 63. Bông Tai Umaaraw 0.704 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Umaaraw

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.704 crt - AAA

  23.047.170,00 ₫
  9.368.109  - 162.231.859  9.368.109 ₫ - 162.231.859 ₫
 64. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Lea 1 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Lea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.38 crt - VS

  114.044.361,00 ₫
  7.153.828  - 2.058.604.868  7.153.828 ₫ - 2.058.604.868 ₫

You’ve viewed 60 of 995 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng