Đang tải...
Tìm thấy 121 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Reagan 8.2 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Reagan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  11.322 crt - VS

  2.825.287.704,00 ₫
  9.916.947  - 3.219.358.236  9.916.947 ₫ - 3.219.358.236 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Frescura 5 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Frescura

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  5.24 crt - AAAAA

  13.650.672,00 ₫
  5.096.359  - 99.169.477  5.096.359 ₫ - 99.169.477 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Harelda 5 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Harelda

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  5.33 crt - AAAAA

  16.271.580,00 ₫
  6.888.872  - 128.152.489  6.888.872 ₫ - 128.152.489 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Toucan 10 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Toucan

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  10.17 crt - VS

  76.782.265,00 ₫
  7.872.996  - 22.469.863.347  7.872.996 ₫ - 22.469.863.347 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Hadwyn 5 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hadwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  5.495 crt - AAAAA

  17.015.351,00 ₫
  7.078.126  - 168.504.301  7.078.126 ₫ - 168.504.301 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Euterpe 9 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Euterpe

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  9.196 crt - AAA

  37.901.503,00 ₫
  7.134.903  - 12.705.738.371  7.134.903 ₫ - 12.705.738.371 ₫
 7. Dây Chuyền Hsiu 8.2 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Hsiu

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  8.2 crt - A

  69.569.228,00 ₫
  10.676.670  - 2.949.413.397  10.676.670 ₫ - 2.949.413.397 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Caprice 9 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Caprice

  Vàng 14K & Kim Cương

  9.28 crt - VS

  9.444.932.530,00 ₫
  9.437.051  - 12.750.456.558  9.437.051 ₫ - 12.750.456.558 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Abantia 15 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abantia

  Vàng 14K & Đá Garnet

  15 crt - AAA

  14.151.386,00 ₫
  5.339.686  - 177.899.449  5.339.686 ₫ - 177.899.449 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Egeria 7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Egeria

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.03 crt - AAA

  39.154.640,00 ₫
  5.742.528  - 109.605.524  5.742.528 ₫ - 109.605.524 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Apelisa 15 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Apelisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.235 crt - AAA

  27.359.473,00 ₫
  7.991.955  - 230.012.087  7.991.955 ₫ - 230.012.087 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Vicuska 14 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vicuska

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.47 crt - AAA

  33.375.610,00 ₫
  11.005.161  - 225.334.790  11.005.161 ₫ - 225.334.790 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Meta 10 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Meta

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  14.36 crt - AAA

  93.618.908,00 ₫
  14.583.429  - 9.801.394.638  14.583.429 ₫ - 9.801.394.638 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Hadria 5 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hadria

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  5.3 crt - AAAAA

  15.102.796,00 ₫
  6.085.350  - 120.947.290  6.085.350 ₫ - 120.947.290 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Jalendu 15 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jalendu

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  15.56 crt - AAA

  25.332.285,00 ₫
  10.207.588  - 288.951.422  10.207.588 ₫ - 288.951.422 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Shachia 7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Shachia

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.18 crt - AAA

  18.804.618,00 ₫
  5.761.454  - 128.220.076  5.761.454 ₫ - 128.220.076 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Froille 12 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Froille

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  12.26 crt - AAA

  17.337.894,00 ₫
  7.386.340  - 196.176.046  7.386.340 ₫ - 196.176.046 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Gordin 7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gordin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  7.03 crt - AAA

  11.838.422,00 ₫
  4.133.863  - 92.288.717  4.133.863 ₫ - 92.288.717 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Kleio 9 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kleio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  9.197 crt - VS

  9.437.501.579,00 ₫
  7.608.040  - 12.712.078.407  7.608.040 ₫ - 12.712.078.407 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Finian 15 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Finian

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  15 crt - AAA

  26.338.580,00 ₫
  8.725.994  - 211.762.527  8.725.994 ₫ - 211.762.527 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Lalani 14 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lalani

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.186 crt - AAA

  85.303.055,00 ₫
  8.229.876  - 187.281.073  8.229.876 ₫ - 187.281.073 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Yogine 7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yogine

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  7 crt - AAA

  10.705.056,00 ₫
  3.643.153  - 81.474.158  3.643.153 ₫ - 81.474.158 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Gawain 15 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gawain

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  15.3 crt - AAA

  16.159.109,00 ₫
  5.964.226  - 469.486.924  5.964.226 ₫ - 469.486.924 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Hue 7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hue

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  7.53 crt - AA

  151.754.446,00 ₫
  10.315.734  - 5.970.135.274  10.315.734 ₫ - 5.970.135.274 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Arctotis 7.5 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arctotis

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  8.545 crt - VS

  3.834.192.266,00 ₫
  9.806.098  - 4.332.311.272  9.806.098 ₫ - 4.332.311.272 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Kristlyn 6.8 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kristlyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.87 crt - AAA

  53.968.960,00 ₫
  8.900.379  - 147.753.871  8.900.379 ₫ - 147.753.871 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Marfery 15 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marfery

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  15.063 crt - AAA

  16.472.729,00 ₫
  7.099.755  - 202.475.525  7.099.755 ₫ - 202.475.525 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Sharlene 6.5 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sharlene

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  10.964 crt - VS

  3.032.534.076,00 ₫
  13.058.576  - 7.286.415.480  13.058.576 ₫ - 7.286.415.480 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Tarassaco 4.5 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tarassaco

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.665 crt - VS

  2.210.786.498,00 ₫
  6.945.648  - 2.561.522.294  6.945.648 ₫ - 2.561.522.294 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Girisha 7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Girisha

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  7.1 crt - AAA

  12.794.699,00 ₫
  4.644.851  - 104.279.352  4.644.851 ₫ - 104.279.352 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Nastya 4.7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nastya

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  4.9 crt - AAA

  12.280.738,00 ₫
  4.788.144  - 181.022.152  4.788.144 ₫ - 181.022.152 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Larrie 15 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Larrie

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.168 crt - AAA

  22.861.430,00 ₫
  5.774.972  - 204.881.766  5.774.972 ₫ - 204.881.766 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Alastrina 12 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alastrina

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.27 crt - AAA

  93.978.493,00 ₫
  7.326.860  - 209.153.516  7.326.860 ₫ - 209.153.516 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Rhette 14 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rhette

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  14 crt - AAA

  20.518.996,00 ₫
  5.096.359  - 129.396.165  5.096.359 ₫ - 129.396.165 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Landis 15 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Landis

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.096 crt - AAA

  94.276.974,00 ₫
  8.916.600  - 227.294.935  8.916.600 ₫ - 227.294.935 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Halldora 10 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Halldora

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  10 crt - AAAAA

  19.211.246,00 ₫
  8.217.980  - 140.819.035  8.217.980 ₫ - 140.819.035 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Cornue 4.8 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cornue

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  5.614 crt - VS

  49.001.021,00 ₫
  8.980.136  - 11.864.446.993  8.980.136 ₫ - 11.864.446.993 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Timkasia 14 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Timkasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.45 crt - AAA

  25.619.141,00 ₫
  7.586.410  - 195.905.684  7.586.410 ₫ - 195.905.684 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Rayneris 15 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rayneris

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  15 crt - AAA

  27.324.056,00 ₫
  8.624.607  - 210.748.662  8.624.607 ₫ - 210.748.662 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Adelfa 7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adelfa

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  7.168 crt - AAA

  23.236.424,00 ₫
  6.367.069  - 133.302.921  6.367.069 ₫ - 133.302.921 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Arcilla 7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arcilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.27 crt - AAA

  13.250.263,00 ₫
  5.759.561  - 125.624.585  5.759.561 ₫ - 125.624.585 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Kenndra 14 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kenndra

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  14.264 crt - AAA

  19.447.273,00 ₫
  7.635.075  - 191.958.366  7.635.075 ₫ - 191.958.366 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Lorabeth 7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lorabeth

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.44 crt - AAA

  54.661.091,00 ₫
  7.743.221  - 170.221.110  7.743.221 ₫ - 170.221.110 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Brinda 7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Brinda

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.054 crt - AAA

  14.864.605,00 ₫
  4.109.531  - 91.653.361  4.109.531 ₫ - 91.653.361 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Antanelis 14 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Antanelis

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.3 crt - AAA

  21.596.396,00 ₫
  5.523.533  - 163.340.348  5.523.533 ₫ - 163.340.348 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Yogendra 7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yogendra

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.19 crt - AAA

  17.454.692,00 ₫
  7.321.454  - 140.481.080  7.321.454 ₫ - 140.481.080 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Aelwen 12 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aelwen

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  12.062 crt - AAA

  19.239.633,00 ₫
  5.503.526  - 160.542.080  5.503.526 ₫ - 160.542.080 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Donevin 7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Donevin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.185 crt - AAA

  19.114.726,00 ₫
  6.299.478  - 129.639.490  6.299.478 ₫ - 129.639.490 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Emiko 9 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Emiko

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  10.12 crt - VS

  130.574.679,00 ₫
  13.225.661  - 12.866.253.424  13.225.661 ₫ - 12.866.253.424 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Fermenis 15 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fermenis

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  15 crt - AAA

  14.944.361,00 ₫
  6.211.609  - 186.618.679  6.211.609 ₫ - 186.618.679 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Dagon 7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dagon

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.133 crt - AAA

  18.536.146,00 ₫
  5.704.677  - 113.201.362  5.704.677 ₫ - 113.201.362 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Achindra 14 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Achindra

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  14.245 crt - AAA

  19.898.782,00 ₫
  8.813.862  - 195.094.592  8.813.862 ₫ - 195.094.592 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Luanda 7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Luanda

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  7 crt - AAA

  13.883.995,00 ₫
  6.116.982  - 107.131.692  6.116.982 ₫ - 107.131.692 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Alatinka 7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alatinka

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.12 crt - AAA

  23.474.884,00 ₫
  8.594.867  - 146.361.493  8.594.867 ₫ - 146.361.493 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Fidelis 15 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fidelis

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  15.105 crt - AAA

  18.390.421,00 ₫
  7.156.531  - 208.518.157  7.156.531 ₫ - 208.518.157 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Jimaris 14 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jimaris

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  14 crt - AAA

  20.828.563,00 ₫
  9.050.431  - 168.936.885  9.050.431 ₫ - 168.936.885 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Elisho 7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elisho

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.25 crt - AAA

  15.360.452,00 ₫
  4.374.487  - 288.991.974  4.374.487 ₫ - 288.991.974 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Dionta 7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dionta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  11.479.378,00 ₫
  4.616.462  - 92.126.494  4.616.462 ₫ - 92.126.494 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Daitya 14 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Daitya

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.57 crt - AAA

  22.983.093,00 ₫
  6.640.136  - 199.312.266  6.640.136 ₫ - 199.312.266 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Dynielle 14 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dynielle

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.192 crt - AAA

  21.424.715,00 ₫
  5.807.415  - 156.405.514  5.807.415 ₫ - 156.405.514 ₫

You’ve viewed 60 of 121 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng