Đang tải...
Tìm thấy 35 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Craze 0.66 Carat

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.828 crt - VS

  29.995.894,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 2. Bông tai nữ Persici - A 0.66 Carat

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.914 crt - VS

  94.277.380,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 3. Dây chuyền nữ Rosula 0.952 Carat

  Dây chuyền nữ Rosula

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.066 crt - VS

  64.762.899,00 ₫
  4.556.582  - 115.159.829  4.556.582 ₫ - 115.159.829 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Đồ trang sức trên cơ thể Spell SET 1.742 Carat

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Spell SET

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.376 crt - VS

  72.384.843,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.004.641  - 408.606.551  16.004.641 ₫ - 408.606.551 ₫
 5. Dây chuyền nữ Pluitt 0.756 Carat

  Dây chuyền nữ Pluitt

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.023 crt - VS

  86.898.549,00 ₫
  10.349.384  - 101.950.836  10.349.384 ₫ - 101.950.836 ₫
 6. Dây chuyền nữ Wavysea 0.52 Carat

  Dây chuyền nữ Wavysea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.92 crt - VS

  23.364.510,00 ₫
  6.042.423  - 118.287.170  6.042.423 ₫ - 118.287.170 ₫
 7. Bông tai nữ Mutaio 0.66 Carat

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - VS

  41.166.595,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 8. Nhẫn Adventure 1.6 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.706 crt - VS

  114.723.416,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 9. Bông tai nữ Tuana 0.72 Carat

  Bông tai nữ Tuana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  39.653.301,00 ₫
  8.697.128  - 133.655.023  8.697.128 ₫ - 133.655.023 ₫
 10. Bông tai nữ Brilhando 0.66 Carat

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - VS

  38.486.419,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 11. Bông tai nữ Csillogo 0.66 Carat

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - VS

  42.712.719,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 12. Bông tai nữ Persici 0.66 Carat

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.933 crt - VS

  33.807.856,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami B 0.562 Carat

  Bông tai nữ Brilliantami B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.562 crt - VS

  19.984.149,00 ₫
  5.964.594  - 83.391.110  5.964.594 ₫ - 83.391.110 ₫
 14. Bông tai nữ Songy 0.54 Carat

  Bông tai nữ Songy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.54 crt - VS

  20.589.524,00 ₫
  7.132.041  - 103.895.730  7.132.041 ₫ - 103.895.730 ₫
 15. Bông tai nữ Versetto 0.6 Carat

  Bông tai nữ Versetto

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.036 crt - VS

  32.497.768,00 ₫
  8.835.806  - 170.546.354  8.835.806 ₫ - 170.546.354 ₫
 16. Bông tai nữ Blanco 0.786 Carat

  Bông tai nữ Blanco

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.786 crt - VS

  25.313.369,00 ₫
  6.601.383  - 100.711.785  6.601.383 ₫ - 100.711.785 ₫
 17. Bông tai nữ Marfikent 0.66 Carat

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.558 crt - VS

  49.537.687,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 18. Bông tai nữ Shinyi 1.6 Carat

  Bông tai nữ Shinyi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.792 crt - VS

  88.557.596,00 ₫
  15.135.776  - 393.295.299  15.135.776 ₫ - 393.295.299 ₫
 19. Bông tai nữ Tempus 0.528 Carat

  Bông tai nữ Tempus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  31.861.262,00 ₫
  8.590.996  - 143.390.825  8.590.996 ₫ - 143.390.825 ₫
 20. Bông tai nữ Acruxe 0.92 Carat

  Bông tai nữ Acruxe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.92 crt - VS

  33.253.991,00 ₫
  9.073.541  - 138.112.547  9.073.541 ₫ - 138.112.547 ₫
 21. Dây chuyền nữ Alderamin 0.625 Carat

  Dây chuyền nữ Alderamin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.625 crt - VS

  24.570.165,00 ₫
  6.757.043  - 88.542.029  6.757.043 ₫ - 88.542.029 ₫
 22. Vòng tay Cerasus 0.676 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Cerasus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.676 crt - VS

  57.592.367,00 ₫
  17.277.653  - 93.855.402  17.277.653 ₫ - 93.855.402 ₫
 23. Vòng tay nữ Sectione 0.96 Carat

  Vòng tay nữ Sectione

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - VS

  55.172.285,00 ₫
  13.519.181  - 103.252.717  13.519.181 ₫ - 103.252.717 ₫
 24. Dây chuyền nữ Splendente 0.6 Carat

  Dây chuyền nữ Splendente

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.012 crt - VS

  30.158.912,00 ₫
  7.964.112  - 394.399.638  7.964.112 ₫ - 394.399.638 ₫
 25. Dây chuyền nữ Wavelove 0.65 Carat

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.92 crt - VS

  38.089.346,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 26. Kẹp tóc Unlike 1.8 Carat

  Kẹp tóc GLAMIRA Unlike

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.885 crt - VS

  38.707.740,00 ₫
  8.479.205  - 202.102.814  8.479.205 ₫ - 202.102.814 ₫
 27. Bông tai nữ Brillante 0.788 Carat

  Bông tai nữ Brillante

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.788 crt - VS

  30.309.477,00 ₫
  9.390.521  - 135.735.199  9.390.521 ₫ - 135.735.199 ₫
 28. Vòng tay Candyye 1.6 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Candyye

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.112 crt - VS

  94.462.757,00 ₫
  20.801.788  - 330.598.430  20.801.788 ₫ - 330.598.430 ₫
 29. Dây chuyền nữ Finding 0.888 Carat

  Dây chuyền nữ Finding

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.978 crt - VS

  29.805.140,00 ₫
  8.315.054  - 81.353.952  8.315.054 ₫ - 81.353.952 ₫
 30. Bông tai nữ Nestlove Set 0.65 Carat

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.046 crt - VS

  34.460.212,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B 1.3 Carat

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.492 crt - VS

  49.778.819,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 32. Dây chuyền nữ Vastlove 1.2 Carat

  Dây chuyền nữ Vastlove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.734 crt - VS

  63.795.544,00 ₫
  15.482.190  - 156.466.802  15.482.190 ₫ - 156.466.802 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Brightns 0.753 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Brightns

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.753 crt - VS

  29.595.141,00 ₫
  7.539.586  - 112.442.859  7.539.586 ₫ - 112.442.859 ₫
 34. Dây chuyền nữ Diamant 0.524 Carat

  Dây chuyền nữ Diamant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.524 crt - VS

  20.806.315,00 ₫
  6.141.479  - 74.886.431  6.141.479 ₫ - 74.886.431 ₫
 35. Bông tai nữ Persici - B 0.66 Carat

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.952 crt - VS

  19.899.525,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫

You’ve viewed 35 of 35 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng