Đang tải...
Tìm thấy 12 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Lapillus 1.898 Carat

  Vòng tay nữ Lapillus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.898 crt - VS

  86.288.646,00 ₫
  16.895.014  - 169.852.402  16.895.014 ₫ - 169.852.402 ₫
 2. Vòng tay Streamin 1.3 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.928 crt - VS

  207.967.501,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 3. Bông tai nữ Mirth 1.18 Carat

  Bông tai nữ Mirth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.484 crt - VS

  50.241.836,00 ₫
  11.803.528  - 244.300.726  11.803.528 ₫ - 244.300.726 ₫
 4. Vòng tay Leuchtenden 1.164 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Leuchtenden

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.604 crt - VS

  65.065.727,00 ₫
  15.848.981  - 127.018.263  15.848.981 ₫ - 127.018.263 ₫
 5. Dây chuyền nữ Manga 1.848 Carat

  Dây chuyền nữ Manga

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.442 crt - VS

  96.480.672,00 ₫
  17.433.879  - 215.404.636  17.433.879 ₫ - 215.404.636 ₫
 6. Vòng tay Awaride 1.3 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.475 crt - VS

  129.516.460,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 7. Dây chuyền nữ Lifetime 1.3 Carat

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.57 crt - VS

  52.937.294,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 8. Bông tai nữ Protelum 1.04 Carat

  Bông tai nữ Protelum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.46 crt - VS

  47.986.468,00 ₫
  10.357.025  - 220.258.384  10.357.025 ₫ - 220.258.384 ₫
 9. Dây chuyền nữ Weergaloos 1.03 Carat

  Dây chuyền nữ Weergaloos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.765 crt - VS

  64.617.144,00 ₫
  14.772.099  - 121.737.156  14.772.099 ₫ - 121.737.156 ₫
 10. Vòng Cổ Driblet 1.4 Carat

  GLAMIRA Vòng Cổ Driblet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.33 crt - VS

  140.087.730,00 ₫
  41.164.899  - 862.679.869  41.164.899 ₫ - 862.679.869 ₫
 11. Bông tai nữ Aequitas 1.08 Carat

  Bông tai nữ Aequitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.608 crt - VS

  45.957.516,00 ₫
  10.375.422  - 265.725.151  10.375.422 ₫ - 265.725.151 ₫
 12. Bông tai nữ Lacuseri 1.144 Carat

  Bông tai nữ Lacuseri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.824 crt - VS

  66.843.360,00 ₫
  13.390.408  - 327.663.537  13.390.408 ₫ - 327.663.537 ₫

You’ve viewed 12 of 12 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng