Đang tải...
Tìm thấy 54 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Roseus 0.198 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Roseus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.354 crt - VS

  35.989.355,00 ₫
  9.370.710  - 122.532.436  9.370.710 ₫ - 122.532.436 ₫
 2. Vòng đeo ngón tay Incomparable 0.406 Carat

  Vòng đeo ngón tay Incomparable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.516 crt - VS

  19.976.224,00 ₫
  6.219.309  - 86.560.905  6.219.309 ₫ - 86.560.905 ₫
 3. Dây chuyền nữ Differentway 0.27 Carat

  Dây chuyền nữ Differentway

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  20.919.522,00 ₫
  6.846.759  - 86.122.226  6.846.759 ₫ - 86.122.226 ₫
 4. Bông tai nữ Withelder 0.344 Carat

  Bông tai nữ Withelder

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.344 crt - VS

  13.580.028,00 ₫
  4.151.300  - 57.410.103  4.151.300 ₫ - 57.410.103 ₫
 5. Nhẫn Iunctura 0.264 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  21.887.157,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 6. Dây chuyền nữ Morus 0.35 Carat

  Dây chuyền nữ Morus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.386 crt - VS

  13.539.273,00 ₫
  3.635.076  - 65.730.818  3.635.076 ₫ - 65.730.818 ₫
 7. Nhẫn Lacus 0.396 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  24.833.371,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 8. Dây chuyền nữ Probus 0.442 Carat

  Dây chuyền nữ Probus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.569 crt - VS

  21.999.516,00 ₫
  5.773.557  - 87.424.108  5.773.557 ₫ - 87.424.108 ₫
 9. Bông tai nữ Vittela 0.412 Carat

  Bông tai nữ Vittela

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  15.618.320,00 ₫
  5.054.692  - 67.230.806  5.054.692 ₫ - 67.230.806 ₫
 10. Bông tai nữ Geminos 0.396 Carat

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  23.317.529,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 11. Dây chuyền nữ Spacedoy 0.27 Carat

  Dây chuyền nữ Spacedoy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.67 crt - VS

  46.250.156,00 ₫
  7.032.985  - 101.716.495  7.032.985 ₫ - 101.716.495 ₫
 12. Dây chuyền nữ Decus 0.456 Carat

  Dây chuyền nữ Decus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.083 crt - VS

  41.637.819,00 ₫
  10.859.382  - 349.484.187  10.859.382 ₫ - 349.484.187 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Drumstick 0.281 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Drumstick

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.281 crt - VS

  14.067.385,00 ₫
  3.333.945  - 48.721.461  3.333.945 ₫ - 48.721.461 ₫
 14. Nhẫn Longway 0.35 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Longway

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  23.663.659,00 ₫
  7.172.795  - 92.037.292  7.172.795 ₫ - 92.037.292 ₫
 15. Vòng đeo ngón tay Parvus 0.35 Carat

  Vòng đeo ngón tay Parvus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.386 crt - VS

  16.950.200,00 ₫
  5.540.067  - 85.259.025  5.540.067 ₫ - 85.259.025 ₫
 16. Nhẫn Singlenesslove 0.36 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Singlenesslove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  17.240.860,00 ₫
  5.900.915  - 89.999.570  5.900.915 ₫ - 89.999.570 ₫
 17. Dây chuyền nữ Carbunculus 0.48 Carat

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.75 crt - VS

  24.227.146,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Spical 0.281 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Spical

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.281 crt - VS

  21.179.898,00 ₫
  3.355.455  - 48.933.726  3.355.455 ₫ - 48.933.726 ₫
 19. Nhẫn Honorable 0.33 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.501 crt - VS

  24.899.880,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 20. Bông tai nữ Atraente 0.412 Carat

  Bông tai nữ Atraente

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  18.139.441,00 ₫
  6.431.573  - 81.664.706  6.431.573 ₫ - 81.664.706 ₫
 21. Nhẫn Bolshoy 0.271 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.271 crt - VS

  25.723.744,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 22. Bông tai nữ Lucens 0.412 Carat

  Bông tai nữ Lucens

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.82 crt - AAA

  27.855.149,00 ₫
  7.376.568  - 115.018.318  7.376.568 ₫ - 115.018.318 ₫
 23. Bông tai nữ Ljus 0.412 Carat

  Bông tai nữ Ljus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.715 crt - VS

  24.999.786,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 24. Vòng tay nữ Lilium 0.29 Carat

  Vòng tay nữ Lilium

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.326 crt - VS

  16.849.446,00 ₫
  6.049.499  - 85.825.060  6.049.499 ₫ - 85.825.060 ₫
 25. Bông tai nữ Mondiney 0.308 Carat

  Bông tai nữ Mondiney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - VS

  18.159.534,00 ₫
  7.009.777  - 86.207.131  7.009.777 ₫ - 86.207.131 ₫
 26. Nhẫn Podend 0.27 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Podend

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.336 crt - VS

  18.953.965,00 ₫
  6.948.645  - 98.277.830  6.948.645 ₫ - 98.277.830 ₫
 27. Bông tai nữ Ricordi 0.8 Carat

  Bông tai nữ Ricordi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  2.2 crt - VS

  52.179.656,00 ₫
  10.680.231  - 272.107.193  10.680.231 ₫ - 272.107.193 ₫
 28. Dây chuyền nữ Aenean 0.418 Carat

  Dây chuyền nữ Aenean

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.571 crt - VS

  32.922.295,00 ₫
  9.967.876  - 63.224.980  9.967.876 ₫ - 63.224.980 ₫
 29. Bông tai nữ Brillahg 0.364 Carat

  Bông tai nữ Brillahg

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.572 crt - VS

  25.288.745,00 ₫
  8.598.072  - 121.159.797  8.598.072 ₫ - 121.159.797 ₫
 30. Dây chuyền nữ Dolor 0.33 Carat

  Dây chuyền nữ Dolor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  18.373.495,00 ₫
  4.732.052  - 76.443.028  4.732.052 ₫ - 76.443.028 ₫
 31. Vòng tay nữ Fenestra 0.308 Carat

  Vòng tay nữ Fenestra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.404 crt - VS

  36.365.485,00 ₫
  11.601.453  - 68.895.520  11.601.453 ₫ - 68.895.520 ₫
 32. Bông tai nữ Insignis 0.44 Carat

  Bông tai nữ Insignis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.512 crt - VS

  21.996.687,00 ₫
  5.561.294  - 93.990.117  5.561.294 ₫ - 93.990.117 ₫
 33. Bông tai nữ Pepo 0.48 Carat

  Bông tai nữ Pepo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - VS

  36.577.747,00 ₫
  8.866.938  - 347.488.911  8.866.938 ₫ - 347.488.911 ₫
 34. Bông tai nữ Persico 0.396 Carat

  Bông tai nữ Persico

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.546 crt - VS

  23.896.299,00 ₫
  6.665.062  - 102.367.436  6.665.062 ₫ - 102.367.436 ₫
 35. Dây chuyền nữ Aliothers 0.281 Carat

  Dây chuyền nữ Aliothers

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.541 crt - VS

  40.459.051,00 ₫
  13.883.707  - 74.823.039  13.883.707 ₫ - 74.823.039 ₫
 36. Bông tai nữ Attraktiv 0.412 Carat

  Bông tai nữ Attraktiv

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  19.066.322,00 ₫
  6.683.741  - 86.971.279  6.683.741 ₫ - 86.971.279 ₫
 37. Bông tai nữ Denebola 0.344 Carat

  Bông tai nữ Denebola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.344 crt - VS

  17.547.084,00 ₫
  6.113.178  - 80.122.255  6.113.178 ₫ - 80.122.255 ₫
 38. Dây chuyền nữ Existence 0.27 Carat

  Dây chuyền nữ Existence

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.67 crt - VS

  26.692.512,00 ₫
  8.937.693  - 126.339.018  8.937.693 ₫ - 126.339.018 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Fervent 0.495 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Fervent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.495 crt - VS

  21.558.009,00 ₫
  6.357.705  - 91.556.163  6.357.705 ₫ - 91.556.163 ₫
 40. Airpods® Novus 0.273 Carat

  Airpods® GLAMIRA Novus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  19.211.511,00 ₫
  7.152.418  - 90.353.343  7.152.418 ₫ - 90.353.343 ₫
 41. Nhẫn Orbis 0.33 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Orbis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  24.786.673,00 ₫
  8.065.999  - 112.754.182  8.065.999 ₫ - 112.754.182 ₫
 42. Bông tai nữ Peacodn 0.412 Carat

  Bông tai nữ Peacodn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.632 crt - VS

  25.887.044,00 ₫
  8.479.205  - 128.518.257  8.479.205 ₫ - 128.518.257 ₫
 43. Nhẫn Pulchra 0.462 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Pulchra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.534 crt - VS

  32.165.224,00 ₫
  10.321.649  - 150.437.963  10.321.649 ₫ - 150.437.963 ₫
 44. Bông tai nữ Schedar 0.456 Carat

  Bông tai nữ Schedar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  17.890.951,00 ₫
  5.624.973  - 76.570.388  5.624.973 ₫ - 76.570.388 ₫
 45. Dây chuyền nữ Universe 0.27 Carat

  Dây chuyền nữ Universe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.67 crt - VS

  21.835.648,00 ₫
  6.714.590  - 98.532.543  6.714.590 ₫ - 98.532.543 ₫
 46. Dây chuyền nữ Wezen 0.355 Carat

  Dây chuyền nữ Wezen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.955 crt - VS

  49.834.857,00 ₫
  9.192.409  - 212.687.668  9.192.409 ₫ - 212.687.668 ₫
 47. Vòng tay nữ Zarici 0.33 Carat

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.556 crt - VS

  40.545.937,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 48. Dây chuyền nữ Gienah 0.385 Carat

  Dây chuyền nữ Gienah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.385 crt - VS

  17.318.690,00 ₫
  5.498.463  - 62.589.319  5.498.463 ₫ - 62.589.319 ₫
 49. Vòng tay nữ Rosaceous 0.6 Carat

  Vòng tay nữ Rosaceous

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.01 crt - VS

  41.054.519,00 ₫
  12.045.225  - 102.582.530  12.045.225 ₫ - 102.582.530 ₫
 50. Nhẫn Hoteagle 0.268 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Hoteagle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  21.161.501,00 ₫
  8.986.371  - 112.117.385  8.986.371 ₫ - 112.117.385 ₫
 51. Nhẫn Achernarra 0.274 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Achernarra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.274 crt - VS

  18.984.815,00 ₫
  7.743.359  - 92.971.257  7.743.359 ₫ - 92.971.257 ₫
 52. Bông tai nữ Serenum 0.396 Carat

  Bông tai nữ Serenum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.636 crt - VS

  29.082.312,00 ₫
  8.281.092  - 136.131.424  8.281.092 ₫ - 136.131.424 ₫
 53. Bông tai nữ Flumen 0.48 Carat

  Bông tai nữ Flumen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.752 crt - VS

  22.916.776,00 ₫
  6.007.047  - 277.767.549  6.007.047 ₫ - 277.767.549 ₫
 54. Bông tai nữ Aestas 0.352 Carat

  Bông tai nữ Aestas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.46 crt - VS

  25.172.992,00 ₫
  7.825.434  - 120.721.123  7.825.434 ₫ - 120.721.123 ₫

You’ve viewed 54 of 54 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng