Đang tải...
Tìm thấy 10 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Csillogo Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - VS

  39.650.753,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.962 crt - VS

  23.065.927,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 3. Bông tai nữ Brilliantami Set Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.762 crt - VS

  20.292.356,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫
 4. Bông tai nữ Poesiana Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Poesiana

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.368 crt - VS

  18.990.475,00 ₫
  8.241.470  - 109.414.573  8.241.470 ₫ - 109.414.573 ₫
 5. Bông tai nữ Marfikent Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.558 crt - VS

  45.028.086,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 6. Bông tai nữ Pepo Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Pepo

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - VS

  32.348.900,00 ₫
  8.866.938  - 347.488.911  8.866.938 ₫ - 347.488.911 ₫
 7. Bông tai nữ Tempus Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Tempus

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  27.764.018,00 ₫
  8.590.996  - 143.390.825  8.590.996 ₫ - 143.390.825 ₫
 8. Bông tai nữ Novel Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Novel

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.578 crt - VS

  15.622.566,00 ₫
  5.497.614  - 87.692.972  5.497.614 ₫ - 87.692.972 ₫
 9. Bông tai nữ Nestlove Set Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.046 crt - VS

  31.301.737,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 10. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.492 crt - VS

  46.216.761,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫

You’ve viewed 10 of 10 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng