Đang tải...
Tìm thấy 221 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Steadiness Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Steadiness

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.454 crt - VS

  20.631.976,00 ₫
  9.727.312  - 132.324.839  9.727.312 ₫ - 132.324.839 ₫
 2. Nhẫn Pyropus Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  9.056.559,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 3. Vòng tay nữ Dignified Vàng 9K

  Vòng tay nữ Dignified

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  11.377.304,00 ₫
  5.236.956  - 61.825.175  5.236.956 ₫ - 61.825.175 ₫
 4. Nhẫn Chalybs Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Chalybs

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.242 crt - VS

  14.433.893,00 ₫
  7.365.531  - 97.230.669  7.365.531 ₫ - 97.230.669 ₫
 5. Vòng tay nữ Recital Vàng 9K

  Vòng tay nữ Recital

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.629 crt - VS

  15.905.583,00 ₫
  5.582.520  - 89.900.509  5.582.520 ₫ - 89.900.509 ₫
 6. Vòng đeo ngón tay Parvus Vàng 9K

  Vòng đeo ngón tay Parvus

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.386 crt - VS

  14.660.306,00 ₫
  5.540.067  - 85.259.025  5.540.067 ₫ - 85.259.025 ₫
 7. Bông tai nữ Afflatus Vàng 9K

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - VS

  16.047.092,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 8. Bông tai nữ Expectance Vàng 9K

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  12.565.977,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 9. Vòng đeo ngón tay Popularity Vàng 9K

  Vòng đeo ngón tay Popularity

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.143 crt - VS

  9.905.612,00 ₫
  5.540.067  - 61.372.346  5.540.067 ₫ - 61.372.346 ₫
 10. Bông tai nữ Extralove Vàng 9K

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  6.933.928,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 11. Nhẫn Ferrum Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ferrum

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.23 crt - VS

  15.339.549,00 ₫
  7.824.868  - 103.612.715  7.824.868 ₫ - 103.612.715 ₫
 12. Nhẫn Iunctura Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  18.509.344,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 13. Dây chuyền nữ Citrum Vàng 9K

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng 9K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  10.782.966,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 14. Nhẫn Ramantical Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ramantical

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  9.141.465,00 ₫
  5.540.067  - 60.947.820  5.540.067 ₫ - 60.947.820 ₫
 15. Bông tai nữ Brilhando Vàng 9K

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - VS

  35.801.715,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 16. Xỏ khuyên tai Acus Vàng 9K

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - VS

  12.452.769,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 17. Bông tai nữ Blenken Vàng 9K

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  9.028.258,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 18. Dây chuyền nữ Brillent Vàng 9K

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.639 crt - VS

  22.443.287,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Cjace Vàng 9K

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  13.301.822,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 21. Bông tai nữ Claritas Vàng 9K

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - VS

  16.131.997,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 22. Bông tai nữ Csillogo Vàng 9K

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - VS

  39.650.753,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 23. Bông tai nữ Geminos Vàng 9K

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  20.518.769,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 24. Bông tai nữ Ignis Vàng 9K

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  15.509.359,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 25. Nhẫn Lacus Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  21.367.822,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 26. Bông tai nữ Ljus Vàng 9K

  Bông tai nữ Ljus

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.715 crt - VS

  21.990.461,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 27. Xỏ khuyên tai Loistaa Vàng 9K

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.481 crt - VS

  15.198.040,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 28. Bông tai nữ Mutaio Vàng 9K

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - VS

  37.867.743,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 29. Bông tai nữ Persici Vàng 9K

  Bông tai nữ Persici

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.933 crt - VS

  31.131.926,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 30. Nhẫn Rocky Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.283 crt - VS

  23.858.376,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 31. Nhẫn Shinnig Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  19.273.491,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 32. Bông tai nữ Skinner Vàng 9K

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  18.169.723,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 33. Nhẫn Uniquella Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  11.632.019,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 34. Nhẫn Unmatched Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.359 crt - VS

  16.584.826,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 35. Nhẫn Ventus Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - VS

  14.179.176,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 36. Nhẫn Vertere Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  18.056.517,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 37. Nhẫn Adventure Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Vàng 9K & Kim Cương

  1.706 crt - VS

  111.056.076,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 38. Bông tai nữ Apex Vàng 9K

  Bông tai nữ Apex

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  7.160.343,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 39. Dây chuyền nữ Bellator Vàng 9K

  Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng 9K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  13.103.709,00 ₫
  5.864.122  - 53.432.573  5.864.122 ₫ - 53.432.573 ₫
 40. Nhẫn Bolshoy Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.271 crt - VS

  21.679.141,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 41. Vòng tay Botri Vàng 9K

  Vòng tay GLAMIRA Botri

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.519 crt - VS

  87.905.243,00 ₫
  21.948.009  - 217.718.588  21.948.009 ₫ - 217.718.588 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A Vàng 9K

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.962 crt - VS

  23.065.927,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 43. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami B Vàng 9K

  Bông tai nữ Brilliantami B

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.562 crt - VS

  17.518.784,00 ₫
  5.964.594  - 83.391.110  5.964.594 ₫ - 83.391.110 ₫
 44. Bông tai nữ Brilliantami Set Vàng 9K

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.762 crt - VS

  20.292.356,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫
 45. Dây chuyền nữ Carbunculus Vàng 9K

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.75 crt - VS

  21.481.028,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 46. Nhẫn Changing Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Changing

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - VS

  15.226.341,00 ₫
  8.459.393  - 103.994.787  8.459.393 ₫ - 103.994.787 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Charta Vàng 9K

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.202 crt - VS

  19.952.734,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 48. Bông tai nữ Craze Vàng 9K

  Bông tai nữ Craze

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.828 crt - VS

  27.311.190,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 49. Bông tai nữ Elation Vàng 9K

  Bông tai nữ Elation

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  12.056.544,00 ₫
  5.582.520  - 73.683.605  5.582.520 ₫ - 73.683.605 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Experience Vàng 9K

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - VS

  25.613.084,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 51. Vòng đeo lòng bàn tay Flovum Vàng 9K

  Vòng đeo lòng bàn tay Flovum

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  22.245.177,00 ₫
  10.163.159  - 46.222.421  10.163.159 ₫ - 46.222.421 ₫
 52. Bông tai nữ Honear Vàng 9K

  Bông tai nữ Honear

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - VS

  16.698.032,00 ₫
  8.221.658  - 107.674.014  8.221.658 ₫ - 107.674.014 ₫
 53. Nhẫn Honorable Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.501 crt - VS

  21.565.934,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 54. Dây chuyền nữ Ianua Vàng 9K

  Dây chuyền nữ Ianua

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.514 crt - VS

  19.273.492,00 ₫
  5.674.501  - 171.253.902  5.674.501 ₫ - 171.253.902 ₫
 55. Vòng đeo ngón tay Incomparable Vàng 9K

  Vòng đeo ngón tay Incomparable

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.516 crt - VS

  17.405.576,00 ₫
  6.219.309  - 86.560.905  6.219.309 ₫ - 86.560.905 ₫
 56. Nhẫn Intermittent Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  11.065.984,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 57. Bông tai nữ Ladybug Vàng 9K

  Bông tai nữ Ladybug

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.226 crt - VS

  9.962.216,00 ₫
  5.094.315  - 84.339.217  5.094.315 ₫ - 84.339.217 ₫
 58. Vòng tay nữ Lilium Vàng 9K

  Vòng tay nữ Lilium

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.326 crt - VS

  14.348.987,00 ₫
  6.049.499  - 85.825.060  6.049.499 ₫ - 85.825.060 ₫
 59. Bông tai nữ Lucens Vàng 9K

  Bông tai nữ Lucens

  Vàng 9K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.82 crt - AAA

  24.679.127,00 ₫
  7.376.568  - 115.018.318  7.376.568 ₫ - 115.018.318 ₫
 60. Vòng tay nữ Matchlessea Vàng 9K

  Vòng tay nữ Matchlessea

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.302 crt - VS

  12.339.563,00 ₫
  7.528.266  - 131.376.734  7.528.266 ₫ - 131.376.734 ₫
 61. Bông tai nữ Mirth Vàng 9K

  Bông tai nữ Mirth

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.484 crt - VS

  44.433.751,00 ₫
  11.803.528  - 244.300.726  11.803.528 ₫ - 244.300.726 ₫

You’ve viewed 60 of 221 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng