Đang tải...
Tìm thấy 114 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Interit 0.33 Carat

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  14.697.664,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 2. Nhẫn Bondoflove 0.33 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  25.432.236,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 3. Đồ trang sức trên cơ thể Pourtoujours 0.26 Carat

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pourtoujours

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.374 crt - VS

  49.299.954,00 ₫
  13.893.216  - 251.362.014  13.893.216 ₫ - 251.362.014 ₫
 4. Nhẫn Doveriye 0.36 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Doveriye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.392 crt - VS1

  46.296.288,00 ₫
  10.915.985  - 164.051.103  10.915.985 ₫ - 164.051.103 ₫
 5. Dây chuyền nữ Whakaaro 0.5 Carat

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.598 crt - VS

  104.115.354,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 6. Bông tai nữ Eriline 0.3 Carat

  Bông tai nữ Eriline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  21.809.046,00 ₫
  7.706.566  - 109.740.039  7.706.566 ₫ - 109.740.039 ₫
 7. Nhẫn Roseus 0.198 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Roseus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.354 crt - VS

  35.989.355,00 ₫
  9.370.710  - 122.532.436  9.370.710 ₫ - 122.532.436 ₫
 8. Vòng tay nữ Relazieone 0.486 Carat

  Vòng tay nữ Relazieone

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.486 crt - VS

  26.618.928,00 ₫
  9.521.275  - 49.466.933  9.521.275 ₫ - 49.466.933 ₫
 9. Vòng đeo ngón tay Incomparable 0.406 Carat

  Vòng đeo ngón tay Incomparable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.516 crt - VS

  19.976.224,00 ₫
  6.219.309  - 86.560.905  6.219.309 ₫ - 86.560.905 ₫
 10. Dây chuyền nữ Differentway 0.27 Carat

  Dây chuyền nữ Differentway

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  20.919.522,00 ₫
  6.846.759  - 86.122.226  6.846.759 ₫ - 86.122.226 ₫
 11. Bông tai nữ Withelder 0.344 Carat

  Bông tai nữ Withelder

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.344 crt - VS

  13.580.028,00 ₫
  4.151.300  - 57.410.103  4.151.300 ₫ - 57.410.103 ₫
 12. Nhẫn Forbinde 0.38 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Forbinde

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.38 crt - VS

  27.574.679,00 ₫
  11.056.079  - 149.447.401  11.056.079 ₫ - 149.447.401 ₫
 13. Nhẫn Iunctura 0.264 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  21.887.157,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 14. Dây chuyền nữ Morus 0.35 Carat

  Dây chuyền nữ Morus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.386 crt - VS

  13.539.273,00 ₫
  3.635.076  - 65.730.818  3.635.076 ₫ - 65.730.818 ₫
 15. Nhẫn Lacus 0.396 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  24.833.371,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 16. Dây chuyền nữ Probus 0.442 Carat

  Dây chuyền nữ Probus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.569 crt - VS

  21.999.516,00 ₫
  5.773.557  - 87.424.108  5.773.557 ₫ - 87.424.108 ₫
 17. Bông tai nữ Vittela 0.412 Carat

  Bông tai nữ Vittela

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  15.618.320,00 ₫
  5.054.692  - 67.230.806  5.054.692 ₫ - 67.230.806 ₫
 18. Bông tai nữ Geminos 0.396 Carat

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  23.317.529,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Spacedoy 0.27 Carat

  Dây chuyền nữ Spacedoy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.67 crt - VS

  46.250.156,00 ₫
  7.032.985  - 101.716.495  7.032.985 ₫ - 101.716.495 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Idilliya 0.334 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Idilliya

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.334 crt - VS

  21.803.385,00 ₫
  7.519.209  - 102.692.903  7.519.209 ₫ - 102.692.903 ₫
 22. Nhẫn Weligeed 0.312 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Weligeed

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.312 crt - VS

  33.238.142,00 ₫
  13.943.141  - 205.725.435  13.943.141 ₫ - 205.725.435 ₫
 23. Dây chuyền nữ Decus 0.456 Carat

  Dây chuyền nữ Decus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.083 crt - VS

  41.637.819,00 ₫
  10.859.382  - 349.484.187  10.859.382 ₫ - 349.484.187 ₫
 24. Nhẫn Spojiti 0.34 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Spojiti

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.34 crt - VS

  19.150.662,00 ₫
  7.865.622  - 99.112.733  7.865.622 ₫ - 99.112.733 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Drumstick 0.281 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Drumstick

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.281 crt - VS

  14.067.385,00 ₫
  3.333.945  - 48.721.461  3.333.945 ₫ - 48.721.461 ₫
 26. Nhẫn Inarite 0.344 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Inarite

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.344 crt - VS

  17.517.368,00 ₫
  7.323.078  - 94.145.775  7.323.078 ₫ - 94.145.775 ₫
 27. Nhẫn Longway 0.35 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Longway

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  23.663.659,00 ₫
  7.172.795  - 92.037.292  7.172.795 ₫ - 92.037.292 ₫
 28. Vòng đeo ngón tay Parvus 0.35 Carat

  Vòng đeo ngón tay Parvus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.386 crt - VS

  16.950.200,00 ₫
  5.540.067  - 85.259.025  5.540.067 ₫ - 85.259.025 ₫
 29. Nhẫn Singlenesslove 0.36 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Singlenesslove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  17.240.860,00 ₫
  5.900.915  - 89.999.570  5.900.915 ₫ - 89.999.570 ₫
 30. Dây chuyền nữ Labas 0.4 Carat

  Dây chuyền nữ Labas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.496 crt - VS

  19.228.491,00 ₫
  5.670.538  - 85.145.815  5.670.538 ₫ - 85.145.815 ₫
 31. Dây chuyền nữ Carbunculus 0.48 Carat

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.75 crt - VS

  24.227.146,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 32. Nhẫn Povezati 0.324 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Povezati

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.324 crt - AAA

  21.325.086,00 ₫
  9.489.577  - 118.060.756  9.489.577 ₫ - 118.060.756 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Spical 0.281 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Spical

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.281 crt - VS

  21.179.898,00 ₫
  3.355.455  - 48.933.726  3.355.455 ₫ - 48.933.726 ₫
 34. Nhẫn Feiloai 0.26 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Feiloai

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.568 crt - VS

  30.662.399,00 ₫
  12.104.659  - 167.985.046  12.104.659 ₫ - 167.985.046 ₫
 35. Dây chuyền nữ Shag 0.434 Carat

  Dây chuyền nữ Shag

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.782 crt - VS

  54.533.796,00 ₫
  17.321.804  - 288.041.080  17.321.804 ₫ - 288.041.080 ₫
 36. Bông tai nữ Huipu - A 0.5 Carat

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  12.943.238,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 37. Nhẫn Honorable 0.33 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.501 crt - VS

  24.899.880,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 38. Vòng tay nữ Tulus 0.266 Carat

  Vòng tay nữ Tulus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.266 crt - VS

  21.972.347,00 ₫
  7.052.796  - 90.876.920  7.052.796 ₫ - 90.876.920 ₫
 39. Vòng tay Petillante 0.312 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  35.648.037,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 40. Bông tai nữ Huipu 0.5 Carat

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.704 crt - VS

  22.049.893,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 41. Bông tai nữ Atraente 0.412 Carat

  Bông tai nữ Atraente

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  18.139.441,00 ₫
  6.431.573  - 81.664.706  6.431.573 ₫ - 81.664.706 ₫
 42. Nhẫn Reveuse 0.4 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Reveuse

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  34.420.024,00 ₫
  13.871.820  - 188.178.348  13.871.820 ₫ - 188.178.348 ₫
 43. Nhẫn Bolshoy 0.271 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.271 crt - VS

  25.723.744,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 44. Bông tai nữ Lucens 0.412 Carat

  Bông tai nữ Lucens

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.82 crt - AAA

  27.855.149,00 ₫
  7.376.568  - 115.018.318  7.376.568 ₫ - 115.018.318 ₫
 45. Bông tai nữ Molitva 0.348 Carat

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.348 crt - VS

  18.324.251,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 46. Bông tai nữ Orenda 0.276 Carat

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  16.332.658,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 47. Bông tai nữ Ponnade 0.276 Carat

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - VS

  23.614.982,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 48. Vòng tay Wabisabi 0.33 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - VS

  87.227.979,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 49. Bông tai nữ Ljus 0.412 Carat

  Bông tai nữ Ljus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.715 crt - VS

  24.999.786,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 50. Nhẫn Tadafuq 0.33 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  21.157.822,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 51. Bông tai nữ Veza 0.4 Carat

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.568 crt - VS

  28.590.427,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 52. Bông tai nữ Yhteys 0.5 Carat

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  23.839.413,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 53. Vòng tay nữ Amoursansfin 0.381 Carat

  Vòng tay nữ Amoursansfin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.381 crt - VS

  31.550.509,00 ₫
  12.641.543  - 56.938.596  12.641.543 ₫ - 56.938.596 ₫
 54. Vòng tay nữ Lilium 0.29 Carat

  Vòng tay nữ Lilium

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.326 crt - VS

  16.849.446,00 ₫
  6.049.499  - 85.825.060  6.049.499 ₫ - 85.825.060 ₫
 55. Bông tai nữ Mondiney 0.308 Carat

  Bông tai nữ Mondiney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - VS

  18.159.534,00 ₫
  7.009.777  - 86.207.131  7.009.777 ₫ - 86.207.131 ₫
 56. Nhẫn Podend 0.27 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Podend

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.336 crt - VS

  18.953.965,00 ₫
  6.948.645  - 98.277.830  6.948.645 ₫ - 98.277.830 ₫
 57. Bông tai nữ Ricordi 0.8 Carat

  Bông tai nữ Ricordi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  2.2 crt - VS

  52.179.656,00 ₫
  10.680.231  - 272.107.193  10.680.231 ₫ - 272.107.193 ₫
 58. Dây chuyền nữ Harremana 0.264 Carat

  Dây chuyền nữ Harremana

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.264 crt - VS

  16.830.201,00 ₫
  7.274.682  - 92.730.686  7.274.682 ₫ - 92.730.686 ₫
 59. Vòng tay Prawdziwy 0.312 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Prawdziwy

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  62.379.325,00 ₫
  22.188.574  - 111.952.676  22.188.574 ₫ - 111.952.676 ₫
 60. Bông tai nữ Oiana 0.4 Carat

  Bông tai nữ Oiana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.52 crt - VS

  19.997.450,00 ₫
  6.479.969  - 106.839.112  6.479.969 ₫ - 106.839.112 ₫
 61. Dây chuyền nữ Aenean 0.418 Carat

  Dây chuyền nữ Aenean

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.571 crt - VS

  32.922.295,00 ₫
  9.967.876  - 63.224.980  9.967.876 ₫ - 63.224.980 ₫

You’ve viewed 60 of 114 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng