Đang tải...
Tìm thấy 34 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Obman 0.06 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  23.570.829,00 ₫
  7.417.322  - 116.150.384  7.417.322 ₫ - 116.150.384 ₫
 2. Bông tai nữ Zvezda 0.084 Carat

  Bông tai nữ Zvezda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  9.346.652,00 ₫
  3.764.132  - 47.447.882  3.764.132 ₫ - 47.447.882 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A 0.12 Carat

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  11.095.700,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 4. Vòng tay nữ Milele 0.072 Carat

  Vòng tay nữ Milele

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  10.655.608,00 ₫
  5.306.578  - 64.499.692  5.306.578 ₫ - 64.499.692 ₫
 5. Vòng tay nữ Euphoria 0.06 Carat

  Vòng tay nữ Euphoria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  12.833.144,00 ₫
  6.418.836  - 76.131.707  6.418.836 ₫ - 76.131.707 ₫
 6. Vòng tay nữ Ewig 0.072 Carat

  Vòng tay nữ Ewig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  8.191.940,00 ₫
  4.139.130  - 50.221.453  4.139.130 ₫ - 50.221.453 ₫
 7. Vòng tay Grenzenlos 0.078 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Grenzenlos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  56.085.864,00 ₫
  21.207.069  - 81.343.764  21.207.069 ₫ - 81.343.764 ₫
 8. Nhẫn đeo ngón út Inneffable 0.06 Carat

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Inneffable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.052.187,00 ₫
  8.023.546  - 87.593.920  8.023.546 ₫ - 87.593.920 ₫
 9. Dây chuyền nữ Unebelle 0.054 Carat

  Dây chuyền nữ Unebelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  11.058.342,00 ₫
  5.068.277  - 49.429.005  5.068.277 ₫ - 49.429.005 ₫
 10. Dây chuyền nữ Tempete 0.06 Carat

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  7.692.415,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 11. Vòng tay nữ Sukha 0.075 Carat

  Vòng tay nữ Sukha

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  15.506.246,00 ₫
  6.500.346  - 81.579.800  6.500.346 ₫ - 81.579.800 ₫
 12. Bông tai nữ Expectancy 0.06 Carat

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  9.360.804,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B 0.09 Carat

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  22.262.156,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 14. Vòng tay nữ Knopka 0.078 Carat

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  13.263.898,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 15. Nhẫn Aveniren 0.072 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  12.213.053,00 ₫
  5.582.520  - 64.655.346  5.582.520 ₫ - 64.655.346 ₫
 16. Nhẫn Imfihlelo 0.06 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Imfihlelo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  18.620.570,00 ₫
  8.212.036  - 98.504.247  8.212.036 ₫ - 98.504.247 ₫
 17. Nhẫn Shprese 0.084 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Shprese

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.084 crt - AAA

  15.132.945,00 ₫
  7.539.586  - 88.839.197  7.539.586 ₫ - 88.839.197 ₫
 18. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A 0.084 Carat

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  8.843.730,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 19. Vòng đeo ngón tay Soyuz 0.078 Carat

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  11.539.472,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 20. Vòng tay nữ Estbelle 0.084 Carat

  Vòng tay nữ Estbelle

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  11.200.418,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 21. Bông tai nữ Famoe 0.03 Carat

  Bông tai nữ Famoe

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.198 crt - VS

  17.333.407,00 ₫
  6.261.762  - 85.825.063  6.261.762 ₫ - 85.825.063 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Uferlos 0.072 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Uferlos

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.072 crt - VS1

  15.008.984,00 ₫
  3.699.604  - 49.301.648  3.699.604 ₫ - 49.301.648 ₫
 23. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - C 0.06 Carat

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - C

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  6.975.247,00 ₫
  3.570.548  - 42.594.130  3.570.548 ₫ - 42.594.130 ₫
 24. Bông tai nữ Pravda 0.07 Carat

  Bông tai nữ Pravda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.182 crt - VS1

  20.103.015,00 ₫
  7.944.301  - 97.994.811  7.944.301 ₫ - 97.994.811 ₫
 25. Phụ kiện Apple Watch® Hopeso - B 0.078 Carat

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Hopeso - B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  8.573.448,00 ₫
  4.366.393  - 52.655.404  4.366.393 ₫ - 52.655.404 ₫
 26. Vòng tay nữ Evasion 0.096 Carat

  Vòng tay nữ Evasion

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  12.721.070,00 ₫
  6.276.196  - 77.150.571  6.276.196 ₫ - 77.150.571 ₫
 27. Airpods® Intrepide 0.072 Carat

  Airpods® GLAMIRA Intrepide

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  8.822.221,00 ₫
  4.499.978  - 53.829.928  4.499.978 ₫ - 53.829.928 ₫
 28. Nhẫn Insolite 0.068 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Insolite

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.068 crt - VS

  18.173.968,00 ₫
  9.212.219  - 102.834.410  9.212.219 ₫ - 102.834.410 ₫
 29. Vòng tay nữ Chiomer 0.072 Carat

  Vòng tay nữ Chiomer

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  9.118.823,00 ₫
  4.669.788  - 55.528.033  4.669.788 ₫ - 55.528.033 ₫
 30. Dây chuyền nữ Hoffen 0.072 Carat

  Dây chuyền nữ Hoffen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.162 crt - VS

  14.449.175,00 ₫
  6.099.027  - 70.273.249  6.099.027 ₫ - 70.273.249 ₫
 31. Xỏ khuyên tai Farton 0.099 Carat

  Xỏ khuyên tai Farton

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.099 crt - VS

  11.739.565,00 ₫
  5.943.367  - 65.575.155  5.943.367 ₫ - 65.575.155 ₫
 32. Bông tai nữ Harepan 0.07 Carat

  Bông tai nữ Harepan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.19 crt - VS

  17.501.236,00 ₫
  7.884.867  - 105.424.023  7.884.867 ₫ - 105.424.023 ₫
 33. Nhẫn Prematuru 0.072 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Prematuru

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  12.455.600,00 ₫
  6.580.157  - 74.631.718  6.580.157 ₫ - 74.631.718 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Toivoa 0.078 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Toivoa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  11.332.585,00 ₫
  3.914.697  - 52.160.122  3.914.697 ₫ - 52.160.122 ₫

You’ve viewed 34 of 34 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng