Đang tải...
Tìm thấy 29 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Interit 0.33 Carat

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  14.697.664,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 2. Đồ trang sức trên cơ thể Pourtoujours 0.26 Carat

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pourtoujours

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.374 crt - VS

  49.299.954,00 ₫
  13.893.216  - 251.362.014  13.893.216 ₫ - 251.362.014 ₫
 3. Nhẫn Doveriye 0.36 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Doveriye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.392 crt - VS1

  46.296.288,00 ₫
  10.915.985  - 164.051.103  10.915.985 ₫ - 164.051.103 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Idilliya 0.334 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Idilliya

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.334 crt - VS

  21.803.385,00 ₫
  7.519.209  - 102.692.903  7.519.209 ₫ - 102.692.903 ₫
 5. Nhẫn Weligeed 0.312 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Weligeed

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.312 crt - VS

  33.238.142,00 ₫
  13.943.141  - 205.725.435  13.943.141 ₫ - 205.725.435 ₫
 6. Nhẫn Inarite 0.344 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Inarite

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.344 crt - VS

  17.517.368,00 ₫
  7.323.078  - 94.145.775  7.323.078 ₫ - 94.145.775 ₫
 7. Dây chuyền nữ Labas 0.4 Carat

  Dây chuyền nữ Labas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.496 crt - VS

  19.228.491,00 ₫
  5.670.538  - 85.145.815  5.670.538 ₫ - 85.145.815 ₫
 8. Dây chuyền nữ Shag 0.434 Carat

  Dây chuyền nữ Shag

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.782 crt - VS

  54.533.796,00 ₫
  17.321.804  - 288.041.080  17.321.804 ₫ - 288.041.080 ₫
 9. Vòng tay Petillante 0.312 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  35.648.037,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 10. Nhẫn Reveuse 0.4 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Reveuse

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  34.420.024,00 ₫
  13.871.820  - 188.178.348  13.871.820 ₫ - 188.178.348 ₫
 11. Bông tai nữ Molitva 0.348 Carat

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.348 crt - VS

  18.324.251,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 12. Bông tai nữ Orenda 0.276 Carat

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  16.332.658,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 13. Bông tai nữ Ponnade 0.276 Carat

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - VS

  23.614.982,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 14. Vòng tay Wabisabi 0.33 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - VS

  87.227.979,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 15. Vòng tay nữ Amoursansfin 0.381 Carat

  Vòng tay nữ Amoursansfin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.381 crt - VS

  31.550.509,00 ₫
  12.641.543  - 56.938.596  12.641.543 ₫ - 56.938.596 ₫
 16. Bông tai nữ Oiana 0.4 Carat

  Bông tai nữ Oiana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.52 crt - VS

  19.997.450,00 ₫
  6.479.969  - 106.839.112  6.479.969 ₫ - 106.839.112 ₫
 17. Bông tai nữ Espiegle 0.3 Carat

  Bông tai nữ Espiegle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  22.883.381,00 ₫
  9.290.050  - 125.136.198  9.290.050 ₫ - 125.136.198 ₫
 18. Nhẫn Safirax 0.436 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Safirax

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.436 crt - VS

  24.168.846,00 ₫
  9.648.067  - 122.532.433  9.648.067 ₫ - 122.532.433 ₫
 19. Vòng tay nữ Aeon 0.306 Carat

  Vòng tay nữ Aeon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.306 crt - VS

  48.687.786,00 ₫
  17.675.010  - 97.351.235  17.675.010 ₫ - 97.351.235 ₫
 20. Dây chuyền nữ Endlos 0.342 Carat

  Dây chuyền nữ Endlos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.342 crt - VS

  24.557.712,00 ₫
  9.868.820  - 139.513.482  9.868.820 ₫ - 139.513.482 ₫
 21. Dây chuyền nữ Ewigkeit 0.306 Carat

  Dây chuyền nữ Ewigkeit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.306 crt - VS

  24.106.865,00 ₫
  9.897.122  - 64.326.485  9.897.122 ₫ - 64.326.485 ₫
 22. Vòng đeo lòng bàn tay Godeo 0.33 Carat

  Vòng đeo lòng bàn tay Godeo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.384 crt - VS

  36.322.466,00 ₫
  11.728.245  - 916.365.465  11.728.245 ₫ - 916.365.465 ₫
 23. Nhẫn Hofn 0.384 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Hofn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.384 crt - VS

  25.812.612,00 ₫
  10.995.230  - 164.900.156  10.995.230 ₫ - 164.900.156 ₫
 24. Bông tai nữ Lagionia 0.5 Carat

  Bông tai nữ Lagionia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.95 crt - VS

  38.755.004,00 ₫
  12.213.621  - 229.739.472  12.213.621 ₫ - 229.739.472 ₫
 25. Nhẫn Magnumopus 0.26 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Magnumopus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.344 crt - VS

  50.518.060,00 ₫
  15.298.228  - 251.602.574  15.298.228 ₫ - 251.602.574 ₫
 26. Bông tai nữ Olileanya 0.336 Carat

  Bông tai nữ Olileanya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.336 crt - VS

  21.676.593,00 ₫
  9.132.974  - 139.060.653  9.132.974 ₫ - 139.060.653 ₫
 27. Nhẫn Siawans 0.366 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Siawans

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.366 crt - VS

  22.925.550,00 ₫
  9.588.633  - 147.621.939  9.588.633 ₫ - 147.621.939 ₫
 28. Bông tai nữ Virewig 0.294 Carat

  Bông tai nữ Virewig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.294 crt - VS

  20.813.955,00 ₫
  8.333.450  - 114.664.543  8.333.450 ₫ - 114.664.543 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Aeternitas 0.34 Carat

  Bông tai nữ Aeternitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.34 crt - VS

  20.223.864,00 ₫
  8.281.092  - 119.518.296  8.281.092 ₫ - 119.518.296 ₫

You’ve viewed 29 of 29 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng