Đang tải...
Tìm thấy 9 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Piacevale 1.32 Carat

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.665 crt - VS

  57.119.444,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 2. Vòng tay nữ Deamor 1.68 Carat

  Vòng tay nữ Deamor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.166 crt - VS

  64.128.657,00 ₫
  14.565.213  - 273.152.665  14.565.213 ₫ - 273.152.665 ₫
 3. Vòng tay Eccedentesiast 1.581 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.581 crt - VS

  73.225.689,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 4. Kẹp tóc Nachalo 1.728 Carat

  Kẹp tóc GLAMIRA Nachalo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.728 crt - VS

  63.875.356,00 ₫
  17.021.805  - 299.262.729  17.021.805 ₫ - 299.262.729 ₫
 5. Vòng tay Wishlove 1.242 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Wishlove

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.242 crt - VS

  77.391.424,00 ₫
  22.938.570  - 140.092.543  22.938.570 ₫ - 140.092.543 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Aeternitas 1.33 Carat

  Dây chuyền nữ Aeternitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.498 crt - VS

  46.761.284,00 ₫
  11.901.452  - 285.592.980  11.901.452 ₫ - 285.592.980 ₫
 7. Vòng tay Inoportuna 1.051 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Inoportuna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.051 crt - VS

  60.550.750,00 ₫
  17.504.634  - 111.229.283  17.504.634 ₫ - 111.229.283 ₫
 8. Nhẫn Toujourspur 1.43 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Toujourspur

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.58 crt - VS

  55.122.756,00 ₫
  11.552.775  - 221.036.683  11.552.775 ₫ - 221.036.683 ₫
 9. Vòng Cổ Lueur 1.952 Carat

  GLAMIRA Vòng Cổ Lueur

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.952 crt - VS

  106.669.870,00 ₫
  30.311.177  - 532.384.267  30.311.177 ₫ - 532.384.267 ₫

You’ve viewed 9 of 9 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng