Đang tải...
Tìm thấy 14 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Fortuin 0.66 Carat

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.878 crt - VS

  34.799.266,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 2. Nhẫn Iskrenne 0.576 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  35.813.602,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 3. Nhẫn Igavesti 0.608 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Igavesti

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  34.632.570,00 ₫
  12.858.901  - 204.296.200  12.858.901 ₫ - 204.296.200 ₫
 4. Vòng tay nữ Epuise 0.9 Carat

  Vòng tay nữ Epuise

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - VS

  48.728.258,00 ₫
  15.119.928  - 138.934.434  15.119.928 ₫ - 138.934.434 ₫
 5. Dây chuyền nữ Soifdevivre 0.534 Carat

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.534 crt - VS

  27.546.943,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 6. Bông tai nữ Micorozon 0.624 Carat

  Bông tai nữ Micorozon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.624 crt - VS

  34.656.909,00 ₫
  12.570.223  - 229.116.833  12.570.223 ₫ - 229.116.833 ₫
 7. Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye 0.525 Carat

  Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.525 crt - VS

  31.125.700,00 ₫
  11.375.606  - 57.166.143  11.375.606 ₫ - 57.166.143 ₫
 8. Nhẫn Puteshestviye 0.512 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Puteshestviye

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  2.112 crt - VS

  27.346.283,00 ₫
  9.984.858  - 226.017.793  9.984.858 ₫ - 226.017.793 ₫
 9. Vòng tay Tristesse 0.614 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Tristesse

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.614 crt - VS

  54.806.342,00 ₫
  18.396.138  - 97.556.139  18.396.138 ₫ - 97.556.139 ₫
 10. Bông tai nữ Amonavis 0.66 Carat

  Bông tai nữ Amonavis

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.28 crt - VS

  48.310.806,00 ₫
  11.571.171  - 1.944.033.235  11.571.171 ₫ - 1.944.033.235 ₫
 11. Bông tai nữ Jesuispret 0.612 Carat

  Bông tai nữ Jesuispret

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.612 crt - VS

  35.276.435,00 ₫
  12.908.994  - 192.083.988  12.908.994 ₫ - 192.083.988 ₫
 12. Dây chuyền nữ Krov 0.618 Carat

  Dây chuyền nữ Krov

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.618 crt - VS

  27.342.321,00 ₫
  9.254.672  - 120.820.177  9.254.672 ₫ - 120.820.177 ₫
 13. Vòng Cổ Siempre 0.6 Carat

  GLAMIRA Vòng Cổ Siempre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.779 crt - VS

  103.919.788,00 ₫
  30.212.120  - 616.398.013  30.212.120 ₫ - 616.398.013 ₫
 14. Kẹp tóc Divertente 0.61 Carat

  Kẹp tóc GLAMIRA Divertente

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.61 crt - VS

  27.060.436,00 ₫
  9.087.692  - 132.735.213  9.087.692 ₫ - 132.735.213 ₫

You’ve viewed 14 of 14 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng