Đang tải...
Tìm thấy 71 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Gobaith 0.198 Carat

  Dây chuyền nữ Gobaith

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.198 crt - VS1

  21.227.445,00 ₫
  7.607.511  - 91.556.169  7.607.511 ₫ - 91.556.169 ₫
 2. Bông tai nữ Nihil 0.18 Carat

  Bông tai nữ Nihil

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.18 crt - AAA

  14.257.006,00 ₫
  6.622.609  - 79.400.561  6.622.609 ₫ - 79.400.561 ₫
 3. Bông tai nữ Thankful 0.23 Carat

  Bông tai nữ Thankful

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  16.555.391,00 ₫
  6.439.214  - 97.159.909  6.439.214 ₫ - 97.159.909 ₫
 4. Bông tai nữ Linstant 0.12 Carat

  Bông tai nữ Linstant

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  7.953.923,00 ₫
  3.957.716  - 53.773.326  3.957.716 ₫ - 53.773.326 ₫
 5. Dây chuyền nữ Apricitas 0.192 Carat

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  15.135.210,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 6. Nhẫn Mysterium 0.115 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Mysterium

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  19.323.869,00 ₫
  7.174.494  - 83.971.296  7.174.494 ₫ - 83.971.296 ₫
 7. Dây chuyền nữ Strannik 0.136 Carat

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.136 crt - VS

  18.311.798,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 8. Nhẫn Milota 0.132 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  11.559.850,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 9. Nhẫn Bezumiye 0.174 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Bezumiye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.174 crt - VS

  12.573.052,00 ₫
  5.837.235  - 79.711.878  5.837.235 ₫ - 79.711.878 ₫
 10. Bông tai nữ Speranta 0.132 Carat

  Bông tai nữ Speranta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  16.326.997,00 ₫
  6.500.346  - 83.900.544  6.500.346 ₫ - 83.900.544 ₫
 11. Bông tai nữ Suerte 0.108 Carat

  Bông tai nữ Suerte

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  9.924.857,00 ₫
  4.839.599  - 61.641.212  4.839.599 ₫ - 61.641.212 ₫
 12. Phụ kiện Apple Watch® Gracioso - A 0.102 Carat

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  10.655.608,00 ₫
  5.306.578  - 65.575.159  5.306.578 ₫ - 65.575.159 ₫
 13. Phụ kiện Apple Watch® Gracioso - SET 0.102 Carat

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - SET

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  17.514.538,00 ₫
  8.617.883  - 104.843.839  8.617.883 ₫ - 104.843.839 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Fadeless 0.236 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Fadeless

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.236 crt - VS

  21.682.254,00 ₫
  7.096.664  - 76.966.612  7.096.664 ₫ - 76.966.612 ₫
 15. Bông tai nữ Nabegu 0.12 Carat

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  12.196.356,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 16. Nhẫn đeo ngón út Shram 0.108 Carat

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  13.244.653,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 17. Bông tai nữ Skoro 0.18 Carat

  Bông tai nữ Skoro

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  21.527.727,00 ₫
  7.634.397  - 110.164.569  7.634.397 ₫ - 110.164.569 ₫
 18. Bông tai nữ Simplicite Set 0.216 Carat

  Bông tai nữ Simplicite Set

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.216 crt - AAA

  15.324.265,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.458.077  - 104.178.747  7.458.077 ₫ - 104.178.747 ₫
 19. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B 0.216 Carat

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.216 crt - AAA

  17.106.144,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 20. Vòng tay nữ Laviecontinue 0.17 Carat

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  19.969.432,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 21. Bông tai nữ Mutantur 0.12 Carat

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  14.373.610,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 22. Vòng tay Adinfinitum 0.12 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  35.984.827,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 23. Bông tai nữ Hyatt 0.168 Carat

  Bông tai nữ Hyatt

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  16.867.842,00 ₫
  6.367.893  - 84.282.612  6.367.893 ₫ - 84.282.612 ₫
 24. Nhẫn Apanza 0.114 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Apanza

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  19.189.436,00 ₫
  8.415.808  - 101.645.737  8.415.808 ₫ - 101.645.737 ₫
 25. Bông tai nữ Hoopfol 0.123 Carat

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.123 crt - AAA

  12.069.564,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 26. Nhẫn Utes 0.2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Utes

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.474 crt - VS

  35.072.945,00 ₫
  7.959.867  - 106.740.057  7.959.867 ₫ - 106.740.057 ₫
 27. Dây chuyền nữ Metonia 0.15 Carat

  Dây chuyền nữ Metonia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  17.931.140,00 ₫
  8.223.073  - 102.494.793  8.223.073 ₫ - 102.494.793 ₫
 28. Dây chuyền nữ Evidemment 0.18 Carat

  Dây chuyền nữ Evidemment

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.18 crt - VS1

  18.114.535,00 ₫
  5.412.709  - 70.428.904  5.412.709 ₫ - 70.428.904 ₫
 29. Nhẫn Vaten 0.18 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Vaten

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  17.551.897,00 ₫
  8.293.545  - 108.466.464  8.293.545 ₫ - 108.466.464 ₫
 30. Vòng đeo ngón tay Elpiso 0.105 Carat

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.105 crt - VS

  10.638.061,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 31. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - B 0.102 Carat

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  7.986.186,00 ₫
  3.828.660  - 50.292.206  3.828.660 ₫ - 50.292.206 ₫
 32. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - SET 0.162 Carat

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - SET

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.162 crt - VS

  15.109.737,00 ₫
  7.091.286  - 93.735.397  7.091.286 ₫ - 93.735.397 ₫
 33. Dây chuyền nữ Seychas 0.178 Carat

  Dây chuyền nữ Seychas

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.178 crt - VS1

  18.278.969,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫
 34. Dây chuyền nữ Foralltid 0.102 Carat

  Dây chuyền nữ Foralltid

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.102 crt - AAA

  18.525.476,00 ₫
  8.223.073  - 34.774.928  8.223.073 ₫ - 34.774.928 ₫
 35. Bông tai nữ Compound 0.132 Carat

  Bông tai nữ Compound

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  10.532.779,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 36. Bông tai nữ Gordost 0.168 Carat

  Bông tai nữ Gordost

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  16.269.826,00 ₫
  7.682.227  - 100.626.875  7.682.227 ₫ - 100.626.875 ₫
 37. Dây chuyền nữ Jaihate 0.2 Carat

  Dây chuyền nữ Jaihate

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - VS

  13.854.554,00 ₫
  5.582.520  - 75.494.917  5.582.520 ₫ - 75.494.917 ₫
 38. Nhẫn Hoppas 0.156 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Hoppas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  15.988.791,00 ₫
  7.621.095  - 98.518.396  7.621.095 ₫ - 98.518.396 ₫
 39. Dây chuyền nữ Nuitetjour 0.2 Carat

  Dây chuyền nữ Nuitetjour

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  15.318.322,00 ₫
  5.837.235  - 81.891.113  5.837.235 ₫ - 81.891.113 ₫
 40. Dây chuyền nữ Ankh 0.144 Carat

  Dây chuyền nữ Ankh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  35.283.510,00 ₫
  14.248.234  - 62.440.457  14.248.234 ₫ - 62.440.457 ₫
 41. Bông tai nữ Paglaum 0.108 Carat

  Bông tai nữ Paglaum

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.108 crt - VS1

  22.026.687,00 ₫
  7.686.756  - 95.603.320  7.686.756 ₫ - 95.603.320 ₫
 42. Nhẫn Jaiunreve 0.204 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Jaiunreve

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - VS

  17.677.839,00 ₫
  8.191.658  - 110.348.529  8.191.658 ₫ - 110.348.529 ₫
 43. Nhẫn Infinitime 0.114 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Infinitime

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  18.744.532,00 ₫
  8.171.281  - 99.098.580  8.171.281 ₫ - 99.098.580 ₫
 44. Nhẫn Komorebi 0.114 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Komorebi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.114 crt - VS

  11.863.527,00 ₫
  5.900.915  - 72.990.217  5.900.915 ₫ - 72.990.217 ₫
 45. Nhẫn Meapohi 0.114 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Meapohi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  19.234.152,00 ₫
  8.782.599  - 123.862.616  8.782.599 ₫ - 123.862.616 ₫
 46. Phụ kiện Apple Watch® Hopeso - SET 0.226 Carat

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Hopeso - SET

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.226 crt - VS

  25.367.143,00 ₫
  10.715.892  - 141.636.118  10.715.892 ₫ - 141.636.118 ₫
 47. Phụ kiện Apple Watch® Hopeso - A 0.148 Carat

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Hopeso - A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.148 crt - VS

  15.541.906,00 ₫
  7.437.700  - 86.475.999  7.437.700 ₫ - 86.475.999 ₫
 48. Bông tai nữ Espoiryn 0.168 Carat

  Bông tai nữ Espoiryn

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  15.083.417,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 49. Xỏ khuyên tai Incassable 0.124 Carat

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  11.152.304,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 50. Bông tai nữ Redko 0.356 Carat

  Bông tai nữ Redko

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.356 crt - VS

  18.707.740,00 ₫
  7.559.964  - 98.900.472  7.559.964 ₫ - 98.900.472 ₫
 51. Nhẫn Senvoler 0.214 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Senvoler

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  19.960.942,00 ₫
  9.093.352  - 108.975.895  9.093.352 ₫ - 108.975.895 ₫
 52. Bông tai nữ Belleame 0.12 Carat

  Bông tai nữ Belleame

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  13.060.691,00 ₫
  6.276.196  - 80.093.953  6.276.196 ₫ - 80.093.953 ₫
 53. Bông tai nữ Exyen 0.228 Carat

  Bông tai nữ Exyen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.318 crt - VS

  17.770.950,00 ₫
  7.356.191  - 112.400.404  7.356.191 ₫ - 112.400.404 ₫
 54. Vòng tay nữ Fidelite 0.22 Carat

  Vòng tay nữ Fidelite

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  13.673.422,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 55. Bông tai nữ Likelihood 0.144 Carat

  Bông tai nữ Likelihood

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  12.296.826,00 ₫
  5.922.141  - 76.881.703  5.922.141 ₫ - 76.881.703 ₫
 56. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite A 0.216 Carat

  Bông tai nữ Simplicite A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  15.882.659,00 ₫
  7.111.663  - 100.570.272  7.111.663 ₫ - 100.570.272 ₫
 57. Bông tai nữ Convergence 0.12 Carat

  Bông tai nữ Convergence

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  17.361.426,00 ₫
  8.399.960  - 104.716.483  8.399.960 ₫ - 104.716.483 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Montresor 0.114 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Montresor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.114 crt - VS

  12.954.277,00 ₫
  4.559.977  - 62.943.092  4.559.977 ₫ - 62.943.092 ₫
 59. Bông tai nữ Nouveandepart 0.18 Carat

  Bông tai nữ Nouveandepart

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  16.995.767,00 ₫
  7.766.000  - 105.282.519  7.766.000 ₫ - 105.282.519 ₫
 60. Nhẫn Audette 0.12 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Audette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  15.989.640,00 ₫
  7.886.000  - 96.862.746  7.886.000 ₫ - 96.862.746 ₫

You’ve viewed 60 of 71 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng