Đang tải...
Tìm thấy 404 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Vòng Tay GLAMIRA Meringue
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Meringue

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  14.698.333,00 ₫
 2. Vòng Tay GLAMIRA Messon
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Messon

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.21 crt - AAAAA

  15.902.534,00 ₫
 3. Vòng Tay GLAMIRA Miae
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Miae

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  14.733.750,00 ₫
 4. Vòng Tay GLAMIRA Micheas
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Micheas

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAAAA

  15.760.862,00 ₫
 5. Vòng Tay GLAMIRA Mirins
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Mirins

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.105 crt - AAAAA

  16.469.216,00 ₫
 6. Vòng Tay GLAMIRA Mnage
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Mnage

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAAAA

  15.300.433,00 ₫
 7. Bảo hành trọn đời
 8. Vòng Tay GLAMIRA Ahkeden
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Ahkeden

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  15.087.927,00 ₫
 9. Vòng Tay GLAMIRA Akartep
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Akartep

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.045 crt - AAAAA

  15.265.016,00 ₫
 10. Vòng Tay GLAMIRA Asbass
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Asbass

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.242 crt - AAAAA

  15.583.774,00 ₫
 11. Thiết kế mới nhất
 12. Vòng Tay GLAMIRA Mozindo
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Mozindo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  15.711.656,00 ₫
 13. Vòng Tay GLAMIRA Dapper
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Dapper

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  16.386.755,00 ₫
 14. Vòng Tay GLAMIRA Imbrication
  Mới

 15. Vòng Tay GLAMIRA Persicaria
  Mới

 16. Bảo hành trọn đời
 17. Vòng Tay GLAMIRA Ukucwayiza
  Mới

 18. Vòng Tay GLAMIRA Nishel
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Nishel

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  12.415.920,00 ₫
 19. Vòng Tay GLAMIRA Awlei
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Awlei

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.364 crt - AAAAA

  17.425.494,00 ₫
 20. Vòng Tay GLAMIRA Omoplate
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Omoplate

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  15.300.433,00 ₫
 21. Vòng Tay GLAMIRA Eboony

  Vòng Tay GLAMIRA Eboony

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAAAA

  16.044.205,00 ₫
 22. Vòng Tay GLAMIRA Elipses

  Vòng Tay GLAMIRA Elipses

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.384 crt - AAAAA

  18.913.035,00 ₫
 23. Vòng Tay GLAMIRA Spento

  Vòng Tay GLAMIRA Spento

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  20.034.505,00 ₫
 24. Vòng Tay GLAMIRA Sinstra

  Vòng Tay GLAMIRA Sinstra

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.126 crt - VS

  11.899.254,00 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Vòng Tay GLAMIRA Incontrare

  Vòng Tay GLAMIRA Incontrare

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.255 crt - VS

  22.644.328,00 ₫
 27. Vòng Tay GLAMIRA Cerci

  Vòng Tay GLAMIRA Cerci

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  25.124.375,00 ₫
 28. Vòng Tay GLAMIRA Civique

  Vòng Tay GLAMIRA Civique

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.528 crt - AAAAA

  18.027.593,00 ₫
 29. Vòng Tay GLAMIRA Concas

  Vòng Tay GLAMIRA Concas

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAAAA

  15.017.091,00 ₫
 30. Vòng Tay GLAMIRA Dermique

  Vòng Tay GLAMIRA Dermique

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.064 crt - AAAAA

  14.769.167,00 ₫
 31. Vòng Tay GLAMIRA Diese

  Vòng Tay GLAMIRA Diese

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.365 crt - AAAAA

  16.398.380,00 ₫
 32. Vòng Tay GLAMIRA Lireossi

  Vòng Tay GLAMIRA Lireossi

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.288 crt - AAAAA

  16.221.293,00 ₫
 33. Vòng Tay GLAMIRA Lonnas

  Vòng Tay GLAMIRA Lonnas

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  14.131.649,00 ₫
 34. Vòng Tay GLAMIRA Lytta

  Vòng Tay GLAMIRA Lytta

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.3 crt - AAAAA

  15.619.192,00 ₫
 35. Vòng Tay GLAMIRA Maddez

  Vòng Tay GLAMIRA Maddez

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  16.540.052,00 ₫

You’ve viewed 60 of 404 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng