Đang tải...
Tìm thấy 530 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Waren Bolo

  Vòng tay nữ Waren

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.495 crt - VS

  23.487.057,00 ₫
  8.241.470  - 141.027.630  8.241.470 ₫ - 141.027.630 ₫
 2. Vòng tay nữ Unerka Bolo

  Vòng tay nữ Unerka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  21.539.330,00 ₫
  7.233.927  - 110.037.209  7.233.927 ₫ - 110.037.209 ₫
 3. Vòng tay nữ Vitale Bolo

  Vòng tay nữ Vitale

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  24.444.788,00 ₫
  7.579.209  - 235.187.563  7.579.209 ₫ - 235.187.563 ₫
 4. Vòng tay nữ Mylah Bolo

  Vòng tay nữ Mylah

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Thạch Anh Tím

  0.816 crt - AA

  27.634.394,00 ₫
  8.457.695  - 917.288.098  8.457.695 ₫ - 917.288.098 ₫
 5. Vòng tay nữ Dignified Bolo

  Vòng tay nữ Dignified

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  13.632.104,00 ₫
  5.236.956  - 61.825.175  5.236.956 ₫ - 61.825.175 ₫
 6. Vòng tay nữ Kayle Bolo

  Vòng tay nữ Kayle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  20.083.206,00 ₫
  7.562.794  - 105.494.779  7.562.794 ₫ - 105.494.779 ₫
 7. Vòng tay nữ Julianna Bolo

  Vòng tay nữ Julianna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.105 crt - AAA

  19.700.848,00 ₫
  8.371.657  - 117.367.361  8.371.657 ₫ - 117.367.361 ₫
 8. Vòng tay nữ Euphoria Bolo

  Vòng tay nữ Euphoria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  12.833.144,00 ₫
  6.418.836  - 76.131.707  6.418.836 ₫ - 76.131.707 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Erongy Bolo

  Vòng tay nữ Erongy

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  13.960.970,00 ₫
  7.112.230  - 78.494.908  7.112.230 ₫ - 78.494.908 ₫
 11. Vòng tay nữ Claiel Bolo

  Vòng tay nữ Claiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.85 crt - VS

  19.245.756,00 ₫
  6.291.479  - 197.829.247  6.291.479 ₫ - 197.829.247 ₫
 12. Vòng tay nữ Kai Bolo

  Vòng tay nữ Kai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  31.090.605,00 ₫
  6.616.949  - 109.188.157  6.616.949 ₫ - 109.188.157 ₫
 13. Vòng tay nữ Alus Bolo

  Vòng tay nữ Alus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.136 crt - VS

  18.265.950,00 ₫
  8.094.301  - 105.905.156  8.094.301 ₫ - 105.905.156 ₫
 14. Vòng tay nữ Jodynne Bolo

  Vòng tay nữ Jodynne

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  8.418.354,00 ₫
  4.194.319  - 50.759.187  4.194.319 ₫ - 50.759.187 ₫
 15. Vòng tay nữ Ora Bolo

  Vòng tay nữ Ora

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.44 crt - AAA

  18.910.663,00 ₫
  8.658.071  - 803.862.603  8.658.071 ₫ - 803.862.603 ₫
 16. Vòng tay nữ Zmes Bolo

  Vòng tay nữ Zmes

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.074 crt - VS

  14.616.721,00 ₫
  7.250.908  - 81.310.931  7.250.908 ₫ - 81.310.931 ₫
 17. Vòng tay nữ Staci Bolo

  Vòng tay nữ Staci

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - VS

  26.833.739,00 ₫
  7.661.850  - 164.730.348  7.661.850 ₫ - 164.730.348 ₫
 18. Vòng tay nữ Sladkor Bolo

  Vòng tay nữ Sladkor

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - VS

  15.786.999,00 ₫
  7.152.418  - 96.636.332  7.152.418 ₫ - 96.636.332 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Sabine Bolo

  Vòng tay nữ Sabine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.384 crt - VS

  25.309.406,00 ₫
  7.317.134  - 123.834.312  7.317.134 ₫ - 123.834.312 ₫
 21. Vòng tay nữ Jammie Bolo

  Vòng tay nữ Jammie

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.32 crt - VS

  132.872.764,00 ₫
  12.388.242  - 376.045.383  12.388.242 ₫ - 376.045.383 ₫
 22. Vòng tay nữ Stefani Bolo

  Vòng tay nữ Stefani

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.77 crt - VS

  18.170.573,00 ₫
  7.480.718  - 124.994.683  7.480.718 ₫ - 124.994.683 ₫
 23. Vòng tay nữ Sword Bolo

  Vòng tay nữ Sword

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  18.203.119,00 ₫
  8.793.354  - 112.499.460  8.793.354 ₫ - 112.499.460 ₫
 24. Vòng tay nữ Clark Bolo

  Vòng tay nữ Clark

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.21 crt - AAA

  13.286.822,00 ₫
  6.676.383  - 91.145.789  6.676.383 ₫ - 91.145.789 ₫
 25. Vòng tay nữ Antandra Bolo

  Vòng tay nữ Antandra

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.112 crt - AAA

  12.018.621,00 ₫
  5.666.010  - 71.009.094  5.666.010 ₫ - 71.009.094 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Sinstra Bolo

  Vòng tay nữ Sinstra

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.126 crt - VS

  13.449.558,00 ₫
  5.190.541  - 61.612.913  5.190.541 ₫ - 61.612.913 ₫
 28. Vòng tay nữ Ladder Bolo

  Vòng tay nữ Ladder

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.112 crt - VS1

  13.567.009,00 ₫
  4.175.923  - 58.485.564  4.175.923 ₫ - 58.485.564 ₫
 29. Vòng tay nữ Finley Bolo

  Vòng tay nữ Finley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.372 crt - VS

  83.054.321,00 ₫
  11.207.493  - 917.684.323  11.207.493 ₫ - 917.684.323 ₫
 30. Vòng tay nữ Blasia Bolo

  Vòng tay nữ Blasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.368 crt - VS

  27.549.491,00 ₫
  8.108.451  - 104.801.385  8.108.451 ₫ - 104.801.385 ₫
 31. Vòng tay nữ Jeune Bolo

  Vòng tay nữ Jeune

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.2 crt - VS

  54.630.306,00 ₫
  10.816.929  - 236.885.665  10.816.929 ₫ - 236.885.665 ₫
 32. Vòng tay nữ Daisey Bolo

  Vòng tay nữ Daisey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  20.721.692,00 ₫
  8.754.297  - 98.164.625  8.754.297 ₫ - 98.164.625 ₫
 33. Vòng tay nữ Rupen Bolo

  Vòng tay nữ Rupen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.126 crt - VS

  18.706.324,00 ₫
  7.652.793  - 99.933.486  7.652.793 ₫ - 99.933.486 ₫
 34. Vòng tay nữ Yiuik Bolo

  Vòng tay nữ Yiuik

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - VS1

  21.997.253,00 ₫
  8.003.735  - 102.933.472  8.003.735 ₫ - 102.933.472 ₫
 35. Vòng tay nữ Omoplate Bolo

  Vòng tay nữ Omoplate

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  17.467.556,00 ₫
  8.895.240  - 112.287.196  8.895.240 ₫ - 112.287.196 ₫
 36. Vòng tay nữ Barna Bolo

  Vòng tay nữ Barna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.296 crt - VS

  23.635.640,00 ₫
  11.101.362  - 138.239.906  11.101.362 ₫ - 138.239.906 ₫
 37. Vòng tay nữ Mozindo Bolo

  Vòng tay nữ Mozindo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  17.708.688,00 ₫
  8.736.750  - 102.438.186  8.736.750 ₫ - 102.438.186 ₫
 38. Vòng tay nữ Siemen Bolo

  Vòng tay nữ Siemen

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.36 crt - VS

  50.596.455,00 ₫
  8.419.770  - 2.309.720.178  8.419.770 ₫ - 2.309.720.178 ₫
 39. Vòng tay nữ Alvelt Bolo

  Vòng tay nữ Alvelt

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.175 crt - VS

  17.278.784,00 ₫
  7.766.000  - 97.216.518  7.766.000 ₫ - 97.216.518 ₫
 40. Vòng tay nữ Callo Bolo

  Vòng tay nữ Callo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.64 crt - VS

  16.214.354,00 ₫
  7.356.191  - 116.956.987  7.356.191 ₫ - 116.956.987 ₫
 41. Vòng tay nữ Dvale Bolo

  Vòng tay nữ Dvale

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.056 crt - VS

  18.949.438,00 ₫
  9.290.050  - 112.343.805  9.290.050 ₫ - 112.343.805 ₫
 42. Vòng tay nữ Pennie Bolo

  Vòng tay nữ Pennie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  19.722.357,00 ₫
  8.592.411  - 129.480.512  8.592.411 ₫ - 129.480.512 ₫
 43. Vòng tay nữ Shelley Bolo

  Vòng tay nữ Shelley

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.14 crt - VS

  16.434.261,00 ₫
  7.631.284  - 104.829.690  7.631.284 ₫ - 104.829.690 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Eilene Bolo

  Vòng tay nữ Eilene

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  24.230.544,00 ₫
  9.594.294  - 192.381.161  9.594.294 ₫ - 192.381.161 ₫
 46. Vòng tay nữ Heraps Bolo

  Vòng tay nữ Heraps

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  14.813.702,00 ₫
  7.567.888  - 86.292.039  7.567.888 ₫ - 86.292.039 ₫
  Mới

 47. Vòng tay nữ Adelya Bolo

  Vòng tay nữ Adelya

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.056 crt - AAA

  14.165.875,00 ₫
  6.677.798  - 82.202.438  6.677.798 ₫ - 82.202.438 ₫
 48. Vòng tay nữ Maud Bolo

  Vòng tay nữ Maud

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.41 crt - VS

  29.807.120,00 ₫
  7.878.641  - 134.504.071  7.878.641 ₫ - 134.504.071 ₫
 49. Vòng tay nữ Raziela Bolo

  Vòng tay nữ Raziela

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1.44 crt - AAA

  20.500.089,00 ₫
  7.030.155  - 211.951.820  7.030.155 ₫ - 211.951.820 ₫
 50. Vòng tay nữ Chrysi Bolo

  Vòng tay nữ Chrysi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  12.873.051,00 ₫
  6.826.382  - 74.051.534  6.826.382 ₫ - 74.051.534 ₫
 51. Vòng tay nữ Holland Bolo

  Vòng tay nữ Holland

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.895 crt - VS

  31.996.261,00 ₫
  7.738.264  - 1.446.644.082  7.738.264 ₫ - 1.446.644.082 ₫
 52. Vòng tay nữ Odeleite Bolo

  Vòng tay nữ Odeleite

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.036 crt - VS

  14.236.063,00 ₫
  7.349.965  - 82.655.266  7.349.965 ₫ - 82.655.266 ₫
  Mới

 53. Vòng tay nữ Persicaria Bolo

  Vòng tay nữ Persicaria

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  15.854.924,00 ₫
  7.746.189  - 91.825.033  7.746.189 ₫ - 91.825.033 ₫
 54. Vòng tay nữ Marylee Bolo

  Vòng tay nữ Marylee

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  16.650.769,00 ₫
  7.773.359  - 96.834.443  7.773.359 ₫ - 96.834.443 ₫
 55. Vòng tay nữ Johnnie Bolo

  Vòng tay nữ Johnnie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.575 crt - VS

  55.122.473,00 ₫
  9.458.445  - 254.928.035  9.458.445 ₫ - 254.928.035 ₫
 56. Vòng tay nữ Quianna Bolo

  Vòng tay nữ Quianna

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.64 crt - VS

  30.562.212,00 ₫
  12.247.583  - 181.343.477  12.247.583 ₫ - 181.343.477 ₫
 57. Vòng tay nữ Kariki Bolo

  Vòng tay nữ Kariki

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  15.524.359,00 ₫
  7.396.945  - 90.296.740  7.396.945 ₫ - 90.296.740 ₫
 58. Vòng tay nữ Otillie Bolo

  Vòng tay nữ Otillie

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.33 crt - AAA

  16.751.523,00 ₫
  7.707.982  - 961.820.910  7.707.982 ₫ - 961.820.910 ₫
 59. Vòng tay nữ Zuzen Bolo

  Vòng tay nữ Zuzen

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.75 crt - AAA

  19.433.679,00 ₫
  8.940.523  - 173.206.719  8.940.523 ₫ - 173.206.719 ₫
 60. Vòng tay nữ Alohilohi Bolo

  Vòng tay nữ Alohilohi

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.008 crt - VS1

  12.733.523,00 ₫
  6.577.326  - 71.207.202  6.577.326 ₫ - 71.207.202 ₫
 61. Vòng tay nữ Coffragel Bolo

  Vòng tay nữ Coffragel

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  18.992.739,00 ₫
  8.609.393  - 132.169.183  8.609.393 ₫ - 132.169.183 ₫
 62. Vòng tay nữ Pluit Bolo

  Vòng tay nữ Pluit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  14.470.967,00 ₫
  5.963.178  - 75.693.032  5.963.178 ₫ - 75.693.032 ₫
 63. Vòng tay nữ Brater Bolo

  Vòng tay nữ Brater

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  24.846.389,00 ₫
  7.356.191  - 278.644.900  7.356.191 ₫ - 278.644.900 ₫
 64. Vòng tay nữ Archer Bolo

  Vòng tay nữ Archer

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  21.491.217,00 ₫
  9.441.464  - 30.496.835  9.441.464 ₫ - 30.496.835 ₫

You’ve viewed 60 of 530 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng