Đang tải...
Tìm thấy 158 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Iliana Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Iliana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.35 crt - VS

  57.985.217,00 ₫
  12.131.228  - 148.109.673  12.131.228 ₫ - 148.109.673 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Caoimhe 2.0 mm Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Caoimhe 2.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.37 crt - VS

  83.686.821,00 ₫
  9.296.192  - 240.668.218  9.296.192 ₫ - 240.668.218 ₫
 3. Vòng Tay Token Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Token

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.5 crt - VS

  98.300.530,00 ₫
  12.025.245  - 525.791.832  12.025.245 ₫ - 525.791.832 ₫
 4. Vòng Tay Loretta Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Loretta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.575 crt - VS

  71.112.195,00 ₫
  21.257.091  - 197.393.768  21.257.091 ₫ - 197.393.768 ₫
 5. Vòng Tay Clay Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Clay

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  4.2 crt - AAA

  44.013.891,00 ₫
  13.092.372  - 436.129.427  13.092.372 ₫ - 436.129.427 ₫
 6. Vòng Tay Luminara Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Luminara

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.46 crt - VS

  37.789.303,00 ₫
  10.589.613  - 64.457.997  10.589.613 ₫ - 64.457.997 ₫
 7. Vòng Tay Blejan Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Blejan

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2.28 crt - AAA

  49.638.541,00 ₫
  12.219.907  - 238.110.573  12.219.907 ₫ - 238.110.573 ₫
 8. Vòng Tay Janelle Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Janelle

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.7 crt - AAA

  50.957.106,00 ₫
  21.135.968  - 127.745.863  21.135.968 ₫ - 127.745.863 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Datum Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Datum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  4.97 crt - AAA

  46.522.597,00 ₫
  11.139.533  - 505.257.152  11.139.533 ₫ - 505.257.152 ₫
 11. Vòng Tay Linn Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Linn

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.09 crt - VS

  50.976.572,00 ₫
  7.721.592  - 154.028.480  7.721.592 ₫ - 154.028.480 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Caoimhe 3.0 mm Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Caoimhe 3.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  4.8 crt - AAA

  63.068.329,00 ₫
  9.265.911  - 458.675.614  9.265.911 ₫ - 458.675.614 ₫
 13. Vòng Tay Unclosed Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Unclosed

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng

  13.3 crt - AAA

  53.536.108,00 ₫
  14.610.465  - 11.442.676.598  14.610.465 ₫ - 11.442.676.598 ₫
 14. Vòng Tay Bophelo Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Bophelo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  34.411.916,00 ₫
  13.323.532  - 62.962.344  13.323.532 ₫ - 62.962.344 ₫
 15. Vòng Tay SYLVIE Nolosha Tennis

  Vòng Tay SYLVIE Nolosha

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  6.12 crt - VS

  123.637.143,00 ₫
  14.466.631  - 2.387.098.103  14.466.631 ₫ - 2.387.098.103 ₫
 16. Vòng Tay Hofer Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Hofer

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  3.99 crt - AAA

  29.339.890,00 ₫
  9.841.246  - 405.389.051  9.841.246 ₫ - 405.389.051 ₫
 17. Vòng Tay Wye Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Wye

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  1.32 crt - AAA

  44.412.678,00 ₫
  28.928.938  - 168.685.448  28.928.938 ₫ - 168.685.448 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Caoimhe 3.5 mm Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Caoimhe 3.5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  7.52 crt - AAA

  48.361.072,00 ₫
  14.818.104  - 669.232.862  14.818.104 ₫ - 669.232.862 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Pigling Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Pigling

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  9.75 crt - AAA

  36.091.958,00 ₫
  11.480.192  - 7.737.767.485  11.480.192 ₫ - 7.737.767.485 ₫
 21. Vòng Tay Belanda Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Belanda

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  2.45 crt - AAA

  61.046.277,00 ₫
  19.375.629  - 295.731.611  19.375.629 ₫ - 295.731.611 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Caoimhe 4.5 mm Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Caoimhe 4.5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  12.6 crt - AAA

  53.129.209,00 ₫
  15.005.196  - 10.849.746.916  15.005.196 ₫ - 10.849.746.916 ₫
 23. Vòng Tay SYLVIE Lyrical Tennis

  Vòng Tay SYLVIE Lyrical

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  6.53 crt - VS

  173.061.828,00 ₫
  28.347.655  - 530.311.234  28.347.655 ₫ - 530.311.234 ₫
 24. Vòng Tay Effler Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Effler

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  4.7 crt - VS

  55.643.324,00 ₫
  12.986.929  - 455.769.741  12.986.929 ₫ - 455.769.741 ₫
 25. Vòng Tay Carlisa Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Carlisa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.768 crt - VS

  53.884.878,00 ₫
  17.557.432  - 65.503.767  17.557.432 ₫ - 65.503.767 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng Tay Portia Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Portia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  2.88 crt - AAA

  46.947.069,00 ₫
  15.738.423  - 300.921.518  15.738.423 ₫ - 300.921.518 ₫
 28. Vòng Tay SYLVIE Stralende Tennis

  Vòng Tay SYLVIE Stralende

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  4.14 crt - VS

  97.167.705,00 ₫
  10.066.188  - 304.866.666  10.066.188 ₫ - 304.866.666 ₫
 29. Vòng Tay Briallan Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Briallan

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  3.29 crt - AAA

  51.149.334,00 ₫
  14.226.548  - 355.596.669  14.226.548 ₫ - 355.596.669 ₫
 30. Vòng Tay Alica Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Alica

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.64 crt - VS

  174.426.897,00 ₫
  15.394.520  - 388.939.029  15.394.520 ₫ - 388.939.029 ₫
 31. Vòng Tay Kaci Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Kaci

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  7.44 crt - AAA

  55.579.519,00 ₫
  15.517.536  - 3.017.371.530  15.517.536 ₫ - 3.017.371.530 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Regulator Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Regulator

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  21.260.875,00 ₫
  8.751.679  - 47.218.514  8.751.679 ₫ - 47.218.514 ₫
 33. Vòng Tay Fernanda Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Fernanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.74 crt - AAA

  29.720.833,00 ₫
  13.133.196  - 100.138.464  13.133.196 ₫ - 100.138.464 ₫
 34. Vòng Tay Shaylia Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Shaylia

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.52 crt - AAA

  61.780.855,00 ₫
  22.634.866  - 199.896.258  22.634.866 ₫ - 199.896.258 ₫
 35. Vòng Tay Infinito Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Infinito

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  38.002.078,00 ₫
  13.459.796  - 86.371.533  13.459.796 ₫ - 86.371.533 ₫
  Mới

 36. Vòng Tay Selvy Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Selvy

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.75 crt - VS

  169.577.920,00 ₫
  16.075.837  - 381.325.580  16.075.837 ₫ - 381.325.580 ₫
 37. Vòng Tay Chau Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Chau

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  6.57 crt - VS

  165.873.663,00 ₫
  13.745.300  - 13.526.663.236  13.745.300 ₫ - 13.526.663.236 ₫
 38. Vòng Tay Madori Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Madori

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  52.433.564,00 ₫
  15.037.640  - 111.025.478  15.037.640 ₫ - 111.025.478 ₫
 39. Vòng Tay Melva Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Melva

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.06 crt - VS

  194.214.019,00 ₫
  16.747.692  - 469.900.041  16.747.692 ₫ - 469.900.041 ₫
 40. Vòng Tay Luisella Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Luisella

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.782 crt - AAA

  27.722.842,00 ₫
  11.575.900  - 57.842.734  11.575.900 ₫ - 57.842.734 ₫
 41. Vòng Tay Marquardt Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Marquardt

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  7.2 crt - AAA

  169.299.445,00 ₫
  16.063.941  - 567.963.194  16.063.941 ₫ - 567.963.194 ₫
 42. Vòng Tay Zoelle Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Zoelle

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.44 crt - AAA

  39.159.508,00 ₫
  13.626.340  - 171.367.458  13.626.340 ₫ - 171.367.458 ₫
 43. Vòng Tay SYLVIE Viridis Tennis

  Vòng Tay SYLVIE Viridis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.75 crt - VS

  121.806.509,00 ₫
  15.296.108  - 1.829.305.997  15.296.108 ₫ - 1.829.305.997 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Ceugrwm Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Ceugrwm

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.98 crt - AAA

  45.392.205,00 ₫
  13.671.761  - 126.375.658  13.671.761 ₫ - 126.375.658 ₫
 46. Vòng Tay Afua Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Afua

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.17 crt - VS

  42.088.089,00 ₫
  8.354.244  - 120.828.874  8.354.244 ₫ - 120.828.874 ₫
 47. Vòng Tay Bliths Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Bliths

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.8 crt - VS

  77.112.922,00 ₫
  16.067.726  - 200.995.015  16.067.726 ₫ - 200.995.015 ₫
 48. Vòng Tay Brenela Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Brenela

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.344 crt - VS

  66.322.698,00 ₫
  14.585.321  - 152.124.035  14.585.321 ₫ - 152.124.035 ₫
 49. Vòng Tay Wendie Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Wendie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  6.12 crt - VS

  117.630.737,00 ₫
  13.721.508  - 461.583.647  13.721.508 ₫ - 461.583.647 ₫
 50. Vòng Tay Shanem Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Shanem

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  7.52 crt - AAA

  40.250.425,00 ₫
  12.490.812  - 658.336.116  12.490.812 ₫ - 658.336.116 ₫
 51. Vòng Tay Scabbard Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Scabbard

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  4.41 crt - AAA

  43.524.802,00 ₫
  12.025.245  - 454.307.614  12.025.245 ₫ - 454.307.614 ₫
 52. Vòng Tay Carisah Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Carisah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.2 crt - VS

  119.255.355,00 ₫
  16.882.603  - 303.086.592  16.882.603 ₫ - 303.086.592 ₫
 53. Vòng Tay Moselle Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Moselle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.64 crt - VS

  107.460.460,00 ₫
  29.361.520  - 287.217.312  29.361.520 ₫ - 287.217.312 ₫
 54. Vòng Tay Camreen Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Camreen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.86 crt - VS

  100.862.498,00 ₫
  17.337.896  - 227.876.759  17.337.896 ₫ - 227.876.759 ₫
 55. Vòng Tay Junella Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Junella

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  2.85 crt - AAA

  50.785.154,00 ₫
  17.260.031  - 210.651.333  17.260.031 ₫ - 210.651.333 ₫
 56. Vòng Tay Pomeline Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Pomeline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.74 crt - VS

  56.675.302,00 ₫
  16.368.912  - 200.257.464  16.368.912 ₫ - 200.257.464 ₫
 57. Vòng Tay Burnidine Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Burnidine

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.28 crt - VS

  64.772.703,00 ₫
  12.795.783  - 136.938.237  12.795.783 ₫ - 136.938.237 ₫
 58. Vòng Tay Lapillus Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Lapillus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.898 crt - VS

  80.659.826,00 ₫
  15.436.697  - 159.257.319  15.436.697 ₫ - 159.257.319 ₫
 59. Vòng Tay Bizalom Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Bizalom

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.408 crt - VS

  76.376.180,00 ₫
  13.232.690  - 366.349.582  13.232.690 ₫ - 366.349.582 ₫
 60. Vòng Tay Pagon Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Pagon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  14.79 crt - AAA

  107.665.125,00 ₫
  14.125.973  - 451.158.415  14.125.973 ₫ - 451.158.415 ₫
 61. Vòng Tay Mandie Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Mandie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  2.225 crt - AAA

  79.557.823,00 ₫
  27.768.536  - 270.972.767  27.768.536 ₫ - 270.972.767 ₫
 62. Vòng Tay Cite Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Cite

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  16.5 crt - AAA

  174.169.239,00 ₫
  14.241.688  - 32.442.232.882  14.241.688 ₫ - 32.442.232.882 ₫
 63. Vòng Tay Brandie Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Brandie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.66 crt - VS

  141.025.327,00 ₫
  17.148.100  - 302.442.043  17.148.100 ₫ - 302.442.043 ₫
 64. Vòng Tay Vostorg Tennis

  Vòng Tay GLAMIRA Vostorg

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.026 crt - AAA

  42.076.734,00 ₫
  12.566.514  - 116.494.400  12.566.514 ₫ - 116.494.400 ₫

You’ve viewed 60 of 158 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng