Đang tải...
Tìm thấy 513 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Shondra Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Shondra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  26.521.616,00 ₫
  8.327.208  - 41.478.147  8.327.208 ₫ - 41.478.147 ₫
 2. Vòng tay Seema Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Seema

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.24 crt - AAA

  22.484.271,00 ₫
  10.224.621  - 55.383.503  10.224.621 ₫ - 55.383.503 ₫
 3. Vòng tay Song Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Song

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.345 crt - VS

  24.652.590,00 ₫
  9.863.415  - 52.063.435  9.863.415 ₫ - 52.063.435 ₫
 4. Vòng tay Monika Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Monika

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.49 crt - VS

  50.075.990,00 ₫
  16.879.899  - 75.359.071  16.879.899 ₫ - 75.359.071 ₫
 5. Vòng tay Mahle Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Mahle

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  1 crt - AAA

  42.646.930,00 ₫
  22.755.988  - 660.646.104  22.755.988 ₫ - 660.646.104 ₫
 6. Vòng tay Dia Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Dia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  54.312.052,00 ₫
  15.343.151  - 80.855.029  15.343.151 ₫ - 80.855.029 ₫
 7. Vòng tay Axelrod Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Axelrod

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  24.661.512,00 ₫
  11.692.697  - 37.995.860  11.692.697 ₫ - 37.995.860 ₫
 8. Vòng tay Karoline Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Karoline

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AAA

  21.246.817,00 ₫
  8.755.464  - 68.822.752  8.755.464 ₫ - 68.822.752 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay Jana Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Jana

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAA

  15.897.126,00 ₫
  8.119.027  - 117.960.852  8.119.027 ₫ - 117.960.852 ₫
 11. Vòng tay Beckham Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Beckham

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  47.138.756,00 ₫
  18.865.993  - 78.970.051  18.865.993 ₫ - 78.970.051 ₫
 12. Vòng tay SYLVIE Matsalar Vòng Tay

  Vòng tay SYLVIE Matsalar

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.65 crt - VS

  108.093.112,00 ₫
  15.830.347  - 1.374.712.877  15.830.347 ₫ - 1.374.712.877 ₫
 13. Vòng tay Lynsey Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Lynsey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.203.913,00 ₫
  7.494.487  - 23.673.062  7.494.487 ₫ - 23.673.062 ₫
 14. Vòng tay Becrux Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Becrux

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.28 crt - AAA

  26.091.197,00 ₫
  10.356.018  - 59.259.442  10.356.018 ₫ - 59.259.442 ₫
 15. Vòng tay Tara Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Tara

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.45 crt - VS

  36.234.441,00 ₫
  12.703.859  - 73.029.616  12.703.859 ₫ - 73.029.616 ₫
 16. Vòng tay Glayds Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Glayds

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.115 crt - AAA

  29.094.129,00 ₫
  12.669.252  - 46.490.694  12.669.252 ₫ - 46.490.694 ₫
 17. Vòng tay Availability Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Availability

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.408 crt - AAA

  39.817.302,00 ₫
  13.288.386  - 80.705.787  13.288.386 ₫ - 80.705.787 ₫
 18. Vòng tay Sung Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Sung

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.7 crt - AAA

  24.776.147,00 ₫
  10.901.072  - 93.097.107  10.901.072 ₫ - 93.097.107 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay Mertie Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Mertie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.89 crt - AAAAA

  36.161.443,00 ₫
  16.562.493  - 217.209.281  16.562.493 ₫ - 217.209.281 ₫
 21. Vòng tay Hermina Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Hermina

  Vàng 14K
  35.701.013,00 ₫
  17.714.243  - 47.964.720  17.714.243 ₫ - 47.964.720 ₫
 22. Vòng tay Porrima Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Porrima

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.384 crt - AAA

  32.610.211,00 ₫
  12.657.356  - 73.521.677  12.657.356 ₫ - 73.521.677 ₫
 23. Vòng tay Mellissa Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Mellissa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.256 crt - VS

  29.116.840,00 ₫
  12.206.930  - 53.185.987  12.206.930 ₫ - 53.185.987 ₫
 24. Vòng tay Theresa Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Theresa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  25.003.523,00 ₫
  11.440.448  - 38.006.675  11.440.448 ₫ - 38.006.675 ₫
 25. Vòng tay Rhoda Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Rhoda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.92 crt - VS

  60.759.151,00 ₫
  15.103.068  - 117.493.664  15.103.068 ₫ - 117.493.664 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay Alexandria Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Alexandria

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  0.78 crt - VS

  30.415.667,00 ₫
  10.011.575  - 1.195.306.956  10.011.575 ₫ - 1.195.306.956 ₫
 28. Vòng tay Reyna Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Reyna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  35.696.145,00 ₫
  12.571.921  - 50.931.151  12.571.921 ₫ - 50.931.151 ₫
 29. Vòng tay Memwa Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Memwa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.785 crt - AAA

  57.970.887,00 ₫
  17.981.903  - 107.044.639  17.981.903 ₫ - 107.044.639 ₫
 30. Vòng tay Tsukor Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Tsukor

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  3 crt - AAA

  44.309.670,00 ₫
  13.914.008  - 311.390.008  13.914.008 ₫ - 311.390.008 ₫
 31. Vòng tay Bullock Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Bullock

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  1.1 crt - AAAAA

  27.165.353,00 ₫
  11.612.670  - 134.936.462  11.612.670 ₫ - 134.936.462 ₫
 32. Vòng tay SYLVIE Baliotsua Vòng Tay

  Vòng tay SYLVIE Baliotsua

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.758 crt - VS

  104.559.725,00 ₫
  14.035.131  - 1.377.896.681  14.035.131 ₫ - 1.377.896.681 ₫
 33. Vòng tay Blumen Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Blumen

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.544 crt - AAA

  53.021.605,00 ₫
  16.195.879  - 102.725.305  16.195.879 ₫ - 102.725.305 ₫
 34. Vòng tay Un Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Un

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  16.510.582,00 ₫
  7.521.523  - 25.286.595  7.521.523 ₫ - 25.286.595 ₫
 35. Vòng tay Paityn Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Paityn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  23.820.411,00 ₫
  11.156.566  - 39.927.341  11.156.566 ₫ - 39.927.341 ₫
 36. Vòng tay Shantelle Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Shantelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  18.948.454,00 ₫
  10.125.128  - 28.134.067  10.125.128 ₫ - 28.134.067 ₫
 37. Vòng tay Priscilla Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Priscilla

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.56 crt - VS

  50.992.795,00 ₫
  17.324.919  - 99.268.974  17.324.919 ₫ - 99.268.974 ₫
 38. Vòng tay Meralyn Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Meralyn

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.133 crt - AAA

  32.264.146,00 ₫
  15.274.479  - 52.087.228  15.274.479 ₫ - 52.087.228 ₫
 39. Vòng tay Bagsh Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Bagsh

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.408 crt - VS

  43.252.005,00 ₫
  15.000.871  - 88.731.271  15.000.871 ₫ - 88.731.271 ₫
  Mới

 40. Vòng tay Nobuko Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Nobuko

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  25.877.880,00 ₫
  8.297.467  - 46.459.331  8.297.467 ₫ - 46.459.331 ₫
 41. Vòng tay Debroah Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Debroah

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.384 crt - AAA

  18.014.886,00 ₫
  8.932.823  - 56.201.084  8.932.823 ₫ - 56.201.084 ₫
 42. Vòng tay Aceleranda - A Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Aceleranda - A

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.456 crt - VS

  46.725.371,00 ₫
  12.215.041  - 87.842.314  12.215.041 ₫ - 87.842.314 ₫
 43. Vòng tay Ina Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Ina

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.135 crt - VS

  31.468.735,00 ₫
  13.392.746  - 1.350.257.920  13.392.746 ₫ - 1.350.257.920 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay Mellie Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Mellie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.375 crt - AAA

  46.161.120,00 ₫
  16.758.506  - 176.372.435  16.758.506 ₫ - 176.372.435 ₫
 46. Vòng tay Ivory Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Ivory

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.72 crt - AAA

  36.444.784,00 ₫
  15.070.084  - 108.444.044  15.070.084 ₫ - 108.444.044 ₫
 47. Vòng tay Zapdos Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Zapdos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.19 crt - AAA

  53.234.382,00 ₫
  15.579.449  - 145.483.899  15.579.449 ₫ - 145.483.899 ₫
 48. Vòng tay Wynter Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Wynter

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.14 crt - AAAAA

  38.428.174,00 ₫
  17.600.690  - 151.717.409  17.600.690 ₫ - 151.717.409 ₫
 49. Vòng tay Lilliam Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Lilliam

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Swarovski

  0.64 crt - VS1

  47.242.306,00 ₫
  15.043.047  - 100.049.784  15.043.047 ₫ - 100.049.784 ₫
 50. Vòng tay Tabetha Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Tabetha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  19.185.563,00 ₫
  8.821.974  - 27.537.103  8.821.974 ₫ - 27.537.103 ₫
 51. Vòng tay Gabe Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Gabe

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  33.917.151,00 ₫
  12.842.285  - 51.882.832  12.842.285 ₫ - 51.882.832 ₫
 52. Vòng tay Bettyann Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Bettyann

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.92 crt - AAA

  78.673.193,00 ₫
  22.845.750  - 249.124.119  22.845.750 ₫ - 249.124.119 ₫
 53. Vòng tay Johana Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Johana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.432 crt - AAA

  23.651.162,00 ₫
  8.532.143  - 74.832.401  8.532.143 ₫ - 74.832.401 ₫
 54. Vòng tay SYLVIE Brilhante Vòng Tay

  Vòng tay SYLVIE Brilhante

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  2.24 crt - AAA

  35.321.421,00 ₫
  11.584.552  - 252.904.888  11.584.552 ₫ - 252.904.888 ₫
 55. Vòng tay Ola Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Ola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.92 crt - AAA

  47.652.718,00 ₫
  13.295.955  - 819.036.095  13.295.955 ₫ - 819.036.095 ₫
 56. Vòng tay Tamar Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Tamar

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.075 crt - AAAAA

  16.433.799,00 ₫
  7.777.828  - 28.297.366  7.777.828 ₫ - 28.297.366 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Cereus Mother Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Cereus Mother

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  16.089.895,00 ₫
  7.943.291  - 22.210.934  7.943.291 ₫ - 22.210.934 ₫
 58. Vòng tay Boldness - A Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Boldness - A

  Vàng 14K
  37.790.655,00 ₫
  14.423.914  - 50.772.179  14.423.914 ₫ - 50.772.179 ₫
 59. Vòng tay Ortnas Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Ortnas

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  63.002.089,00 ₫
  20.889.667  - 94.138.549  20.889.667 ₫ - 94.138.549 ₫
 60. Vòng tay Beschermen Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Beschermen

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  1.998 crt - VS1

  82.707.021,00 ₫
  13.777.744  - 217.361.766  13.777.744 ₫ - 217.361.766 ₫
 61. Vòng tay Pigsa - A Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Pigsa - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  33.196.091,00 ₫
  13.520.358  - 58.173.660  13.520.358 ₫ - 58.173.660 ₫
 62. Vòng tay Jedinstven - A Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Jedinstven - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  33.223.396,00 ₫
  11.679.720  - 70.636.354  11.679.720 ₫ - 70.636.354 ₫
 63. Vòng tay Sherimi Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Sherimi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.732 crt - AAA

  34.965.080,00 ₫
  12.808.760  - 105.305.658  12.808.760 ₫ - 105.305.658 ₫
 64. Vòng tay SYLVIE Kaupapa Vòng Tay

  Vòng tay SYLVIE Kaupapa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  72.056.576,00 ₫
  15.563.227  - 1.209.319.377  15.563.227 ₫ - 1.209.319.377 ₫

You’ve viewed 60 of 513 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng