Đang tải...
Tìm thấy 3419 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Tressa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  9.140.898,00 ₫
  3.353.757  - 44.745.064  3.353.757 ₫ - 44.745.064 ₫
 2. Vòng tay nữ Astropel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  7.139.115,00 ₫
  3.764.132  - 38.844.150  3.764.132 ₫ - 38.844.150 ₫
 3. Vòng tay nữ Amazzi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - VS

  7.126.380,00 ₫
  3.871.679  - 41.150.744  3.871.679 ₫ - 41.150.744 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Ronquillo Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Ronquillo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  7.420.151,00 ₫
  3.828.660  - 43.386.579  3.828.660 ₫ - 43.386.579 ₫
 5. Vòng tay nữ Enla

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  16.126.338,00 ₫
  7.743.359  - 88.018.450  7.743.359 ₫ - 88.018.450 ₫
 6. Vòng tay nữ Gunhilda

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  9.092.502,00 ₫
  4.667.524  - 50.561.078  4.667.524 ₫ - 50.561.078 ₫
 7. Vòng tay nữ Tanel

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.051 crt - VS

  12.687.957,00 ₫
  6.133.555  - 65.419.496  6.133.555 ₫ - 65.419.496 ₫
 8. Vòng tay nữ Voolav

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  11.782.584,00 ₫
  5.850.537  - 72.452.481  5.850.537 ₫ - 72.452.481 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Gwenu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  8.915.900,00 ₫
  4.581.487  - 51.834.657  4.581.487 ₫ - 51.834.657 ₫
 11. Vòng tay nữ Violette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  66.164.685,00 ₫
  6.219.309  - 849.038.423  6.219.309 ₫ - 849.038.423 ₫
 12. Vòng tay nữ Chomac

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  8.956.654,00 ₫
  5.500.162  - 57.693.119  5.500.162 ₫ - 57.693.119 ₫
 13. Vòng tay nữ Cortexa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  15.623.698,00 ₫
  7.607.511  - 90.876.927  7.607.511 ₫ - 90.876.927 ₫
 14. Vòng tay nữ Sakebomb

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.354 crt - VS

  16.332.940,00 ₫
  5.702.802  - 109.216.460  5.702.802 ₫ - 109.216.460 ₫
 15. Vòng tay nữ Boundness

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.66 crt - AAA

  8.185.148,00 ₫
  4.108.281  - 1.587.657.564  4.108.281 ₫ - 1.587.657.564 ₫
 16. Vòng tay nữ Crocosmia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.168 crt - AAA

  10.310.611,00 ₫
  4.266.489  - 63.268.565  4.266.489 ₫ - 63.268.565 ₫
 17. Vòng tay nữ Esobbig

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.07 crt - AAA

  9.495.237,00 ₫
  5.306.578  - 60.056.317  5.306.578 ₫ - 60.056.317 ₫
 18. Vòng tay nữ Alama

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  8.964.579,00 ₫
  5.094.315  - 69.494.951  5.094.315 ₫ - 69.494.951 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay SYLVIE Phila

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.51 crt - VS

  27.437.132,00 ₫
  4.194.319  - 116.532.460  4.194.319 ₫ - 116.532.460 ₫
 21. Vòng tay nữ Leia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  68.650.427,00 ₫
  7.865.622  - 867.590.223  7.865.622 ₫ - 867.590.223 ₫
 22. Vòng tay nữ Lebron

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.673.057,00 ₫
  5.844.311  - 65.334.595  5.844.311 ₫ - 65.334.595 ₫
 23. Vòng tay nữ Emitif

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  9.436.652,00 ₫
  5.370.257  - 55.344.073  5.370.257 ₫ - 55.344.073 ₫
 24. Vòng tay nữ Sorin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  11.838.905,00 ₫
  6.133.555  - 64.570.444  6.133.555 ₫ - 64.570.444 ₫
 25. Vòng tay nữ Fliondesones

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  9.530.331,00 ₫
  5.391.483  - 56.518.598  5.391.483 ₫ - 56.518.598 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Parto

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  15.893.131,00 ₫
  7.661.850  - 84.792.050  7.661.850 ₫ - 84.792.050 ₫
 28. Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  8.446.656,00 ₫
  4.194.319  - 56.815.762  4.194.319 ₫ - 56.815.762 ₫
 29. Vòng tay nữ Aughek

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  11.598.906,00 ₫
  6.219.309  - 79.004.338  6.219.309 ₫ - 79.004.338 ₫
 30. Vòng Tay SYLVIE Motus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.081.068,00 ₫
  4.732.052  - 64.358.180  4.732.052 ₫ - 64.358.180 ₫
 31. Vòng tay nữ Paramusie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.108 crt - AAA

  16.011.432,00 ₫
  7.614.303  - 87.509.015  7.614.303 ₫ - 87.509.015 ₫
 32. Vòng tay nữ Assen

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.096 crt - AAA

  9.580.142,00 ₫
  5.660.350  - 61.895.931  5.660.350 ₫ - 61.895.931 ₫
 33. Vòng tay nữ Castaway

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  21.419.047,00 ₫
  8.679.581  - 112.655.123  8.679.581 ₫ - 112.655.123 ₫
 34. Vòng tay nữ Lucanen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.04 crt - AAA

  8.849.390,00 ₫
  4.839.599  - 42.339.418  4.839.599 ₫ - 42.339.418 ₫
 35. Vòng tay nữ Grandam

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  10.067.497,00 ₫
  4.559.977  - 59.971.409  4.559.977 ₫ - 59.971.409 ₫
 36. Vòng tay nữ Cillipod

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.068 crt - VS

  10.737.683,00 ₫
  5.162.239  - 57.282.742  5.162.239 ₫ - 57.282.742 ₫
 37. Vòng tay nữ Milele

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  11.174.662,00 ₫
  5.603.746  - 67.471.372  5.603.746 ₫ - 67.471.372 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Chaumont Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Chaumont

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - AA

  15.532.849,00 ₫
  4.151.300  - 1.050.235.586  4.151.300 ₫ - 1.050.235.586 ₫
 39. Vòng tay nữ Odalisque

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  6.886.381,00 ₫
  3.699.604  - 86.744.867  3.699.604 ₫ - 86.744.867 ₫
 40. Vòng tay nữ Talayer

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  19.789.999,00 ₫
  7.641.473  - 85.485.441  7.641.473 ₫ - 85.485.441 ₫
 41. Vòng tay nữ Soleil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.31 crt - VS

  18.409.438,00 ₫
  6.676.383  - 233.050.776  6.676.383 ₫ - 233.050.776 ₫
 42. Vòng tay nữ Mahasti

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.161 crt - VS

  19.162.548,00 ₫
  7.498.831  - 83.631.671  7.498.831 ₫ - 83.631.671 ₫
 43. Vòng tay nữ Bugled

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.25 crt - AAA

  9.047.502,00 ₫
  4.839.599  - 255.225.200  4.839.599 ₫ - 255.225.200 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Brindisi Dây Chuyền
  Mới

  Vòng tay nữ Brindisi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  6.341.856,00 ₫
  3.613.567  - 36.396.050  3.613.567 ₫ - 36.396.050 ₫
 46. Vòng tay nữ Foggia Dây Chuyền
  Mới

  Vòng tay nữ Foggia

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  7.519.490,00 ₫
  4.280.356  - 43.542.240  4.280.356 ₫ - 43.542.240 ₫
 47. Vòng tay nữ Cedar

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  14.268.893,00 ₫
  6.255.819  - 72.155.317  6.255.819 ₫ - 72.155.317 ₫
 48. Vòng tay nữ Dobrota

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  7.259.964,00 ₫
  4.129.791  - 43.556.393  4.129.791 ₫ - 43.556.393 ₫
 49. Vòng tay nữ Gnikcots

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.006 crt - VS

  6.562.327,00 ₫
  3.807.151  - 38.306.420  3.807.151 ₫ - 38.306.420 ₫
 50. Vòng tay nữ Ciliessa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.632 crt - VS

  27.111.945,00 ₫
  6.707.514  - 864.788.346  6.707.514 ₫ - 864.788.346 ₫
 51. Vòng tay nữ Diona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  9.876.745,00 ₫
  5.257.333  - 56.065.770  5.257.333 ₫ - 56.065.770 ₫
 52. Vòng tay nữ Glennis

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  1.66 crt - AAA

  29.872.215,00 ₫
  7.508.454  - 174.013.324  7.508.454 ₫ - 174.013.324 ₫
 53. Vòng tay nữ Primona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  13.118.144,00 ₫
  6.813.646  - 72.551.538  6.813.646 ₫ - 72.551.538 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Regulate Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Regulate

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  13.649.934,00 ₫
  4.882.052  - 76.103.410  4.882.052 ₫ - 76.103.410 ₫
 55. Vòng tay nữ Emory

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.016 crt - VS

  19.349.906,00 ₫
  7.330.153  - 2.997.353.714  7.330.153 ₫ - 2.997.353.714 ₫
 56. Vòng tay nữ Ferstel

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  12.256.639,00 ₫
  6.304.215  - 71.136.451  6.304.215 ₫ - 71.136.451 ₫
 57. Vòng tay nữ Soheila

  Vàng 14K & Đá Garnet

  1.52 crt - AAA

  19.668.584,00 ₫
  8.476.940  - 515.940.949  8.476.940 ₫ - 515.940.949 ₫
 58. Vòng tay nữ Hraf

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  9.072.125,00 ₫
  4.409.412  - 48.919.576  4.409.412 ₫ - 48.919.576 ₫
 59. Vòng tay nữ Filer

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  9.975.517,00 ₫
  5.030.636  - 52.174.277  5.030.636 ₫ - 52.174.277 ₫
 60. Vòng tay nữ Levenslag

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.066 crt - VS1

  11.425.132,00 ₫
  4.280.356  - 50.334.661  4.280.356 ₫ - 50.334.661 ₫
 61. Vòng tay nữ Tyisha

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.224 crt - AAA

  17.304.823,00 ₫
  8.999.957  - 110.603.247  8.999.957 ₫ - 110.603.247 ₫
 62. Vòng tay nữ Joven

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.08 crt - VS

  17.959.159,00 ₫
  9.430.143  - 108.282.503  9.430.143 ₫ - 108.282.503 ₫
 63. Vòng tay nữ Demanding

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.303 crt - VS

  21.976.026,00 ₫
  8.811.750  - 125.362.608  8.811.750 ₫ - 125.362.608 ₫
 64. Vòng tay nữ Lindia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.29 crt - VS

  30.368.628,00 ₫
  9.437.219  - 58.666.136  9.437.219 ₫ - 58.666.136 ₫

You’ve viewed 60 of 3419 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng