Đang tải...
Tìm thấy 224 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Vòng Tay GLAMIRA Luzerne
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Luzerne

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.075 crt - AAAAA

  21.073.514,00 ₫
 2. Vòng Tay GLAMIRA Majlo
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Majlo

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.27 crt - AAAAA

  27.554.948,00 ₫
 3. Vòng Tay GLAMIRA Mee
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Mee

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  1.5 crt - AAAAA

  34.496.811,00 ₫
 4. Vòng Tay GLAMIRA Misaim
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Misaim

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.19 crt - AAAAA

  20.613.084,00 ₫
 5. Vòng Tay GLAMIRA Broin
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Broin

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  25.536.140,00 ₫
 6. Vòng Tay GLAMIRA Answe
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Answe

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.025 crt - AAAAA

  21.888.120,00 ₫
 7. Vòng Tay GLAMIRA Belgin
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Belgin

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.21 crt - AAAAA

  21.392.273,00 ₫
 8. Bảo hành trọn đời
 9. Vòng Tay GLAMIRA Cakaki
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Cakaki

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.408 crt - AAA

  29.434.788,00 ₫
 10. Vòng Tay GLAMIRA Kina
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Kina

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  25.799.204,00 ₫
 11. Vòng Tay GLAMIRA Uneras
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Uneras

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  23.904.493,00 ₫
 12. Vòng Tay GLAMIRA Ausarta
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Ausarta

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  23.769.311,00 ₫
 13. Thiết kế mới nhất
 14. Vòng Tay GLAMIRA Oryza
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Oryza

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  25.598.864,00 ₫
 15. Vòng Tay GLAMIRA Incipient
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Incipient

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.744 crt - AAA

  36.998.758,00 ₫
 16. Vòng Tay GLAMIRA Nomad
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Nomad

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.348 crt - AAAAA

  27.413.277,00 ₫
 17. Vòng Tay GLAMIRA Nutwood
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Nutwood

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  22.667.309,00 ₫
 18. Bảo hành trọn đời
 19. Vòng Tay GLAMIRA Desuette

  Vòng Tay GLAMIRA Desuette

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.085 crt - AAAAA

  18.913.035,00 ₫
 20. Vòng Tay GLAMIRA Envertu

  Vòng Tay GLAMIRA Envertu

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  16.977.230,00 ₫
 21. Vòng Tay GLAMIRA Jantie

  Vòng Tay GLAMIRA Jantie

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.015 crt - AAAAA

  18.877.618,00 ₫
 22. Vòng Tay GLAMIRA Marbles

  Vòng Tay GLAMIRA Marbles

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  22.879.815,00 ₫
 23. Vòng Tay GLAMIRA Mccoy

  Vòng Tay GLAMIRA Mccoy

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.064 crt - AAAAA

  21.675.615,00 ₫
 24. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 25. Vòng Tay GLAMIRA Foyer

  Vòng Tay GLAMIRA Foyer

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.432 crt - AAAAA

  28.723.732,00 ₫
 26. Vòng Tay GLAMIRA Hoedown

  Vòng Tay GLAMIRA Hoedown

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  20.683.920,00 ₫
 27. Vòng Tay GLAMIRA Iloilo

  Vòng Tay GLAMIRA Iloilo

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAAAA

  29.715.425,00 ₫
 28. Vòng Tay GLAMIRA Brodey

  Vòng Tay GLAMIRA Brodey

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.186 crt - VS

  25.110.858,00 ₫
 29. Vòng Tay GLAMIRA Buchner

  Vòng Tay GLAMIRA Buchner

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.39 crt - AAA

  25.873.013,00 ₫
 30. Vòng Tay GLAMIRA Dirk

  Vòng Tay GLAMIRA Dirk

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.535 crt - AAAAA

  28.227.883,00 ₫

You’ve viewed 60 of 224 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng