Đang tải...
Tìm thấy 108 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Sammy 4.3 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Sammy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.652 crt - SI

  904.468.118,00 ₫
  6.121.038  - 1.509.509.289  6.121.038 ₫ - 1.509.509.289 ₫
 2. Bông Tai Valerie 6.4 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Valerie

  Vàng 14K & Kim Cương

  6.814 crt - SI

  1.759.054.368,00 ₫
  9.451.921  - 3.485.734.278  9.451.921 ₫ - 3.485.734.278 ₫
 3. Bông Tai Nachiket 6.6 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Nachiket

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  6.67 crt - AAA

  24.260.563,00 ₫
  11.087.623  - 164.340.699  11.087.623 ₫ - 164.340.699 ₫
 4. Bông Tai Suzie 4.3 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Suzie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  5.128 crt - SI

  943.748.480,00 ₫
  7.786.480  - 1.539.370.982  7.786.480 ₫ - 1.539.370.982 ₫
 5. Bông Tai Loirane 5.6 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Loirane

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  5.66 crt - AAA

  19.703.849,00 ₫
  6.496.843  - 107.375.020  6.496.843 ₫ - 107.375.020 ₫
 6. Bông Tai Kristy 6.6 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Kristy

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.894 crt - AAA

  17.389.535,00 ₫
  7.416.081  - 884.373.860  7.416.081 ₫ - 884.373.860 ₫
 7. Bông Tai Shavon 5 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Shavon

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  6.9 crt - VS

  97.629.488,00 ₫
  24.073.202  - 4.406.661.349  24.073.202 ₫ - 4.406.661.349 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Urvika 6 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Urvika

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  6 crt - AAA

  72.744.112,00 ₫
  8.332.615  - 3.505.971.017  8.332.615 ₫ - 3.505.971.017 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hanvitha 5.2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Hanvitha

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  5.2 crt - AA

  114.612.936,00 ₫
  9.690.652  - 1.888.775.777  9.690.652 ₫ - 1.888.775.777 ₫
 11. Bông Tai Kennedy 5.6 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Kennedy

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  5.936 crt - AAA

  16.684.695,00 ₫
  6.834.798  - 150.106.037  6.834.798 ₫ - 150.106.037 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Nikoleta 6.48 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Nikoleta

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  6.544 crt - VS

  63.879.149,00 ₫
  15.916.322  - 20.862.887.863  15.916.322 ₫ - 20.862.887.863 ₫
 13. Bông Tai Eisner 8 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Eisner

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  9.784 crt - AAA

  14.424.723,00 ₫
  7.877.321  - 1.658.804.235  7.877.321 ₫ - 1.658.804.235 ₫
 14. Bông Tai Naida 10 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Naida

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  11.89 crt - AAAAA

  31.167.550,00 ₫
  14.751.054  - 398.462.320  14.751.054 ₫ - 398.462.320 ₫
 15. Bông Tai Volpe 4.4 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Volpe

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  4.94 crt - AAA

  31.255.688,00 ₫
  7.486.376  - 7.586.330.167  7.486.376 ₫ - 7.586.330.167 ₫
 16. Bông Tai Sharita 8 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Sharita

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  8.986 crt - VS

  76.873.379,00 ₫
  12.052.822  - 4.789.050.540  12.052.822 ₫ - 4.789.050.540 ₫
 17. Bông Tai Elio 4.8 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Elio

  Vàng 14K & Kim Cương

  6.16 crt - VS

  1.691.883.265,00 ₫
  17.844.017  - 3.685.979.305  17.844.017 ₫ - 3.685.979.305 ₫
 18. Bông Tai Abbisha 6.6 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Abbisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.87 crt - AAA

  17.191.899,00 ₫
  9.895.318  - 154.837.409  9.895.318 ₫ - 154.837.409 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Abdely 6.6 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Abdely

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  6.76 crt - AAA

  14.433.916,00 ₫
  8.659.484  - 138.791.309  8.659.484 ₫ - 138.791.309 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nahalia 9x7 mm 5.6 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Nahalia 9x7 mm

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  5.6 crt - AAA

  19.658.159,00 ₫
  3.974.349  - 2.907.682.729  3.974.349 ₫ - 2.907.682.729 ₫
 22. Bông Tai Lacrasha 6 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Lacrasha

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  6 crt - AAA

  17.808.869,00 ₫
  7.489.079  - 117.689.404  7.489.079 ₫ - 117.689.404 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nikerria 3.2 crt 6.4 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Nikerria 3.2 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng

  6.4 crt - AAA

  40.492.400,00 ₫
  8.894.972  - 3.480.205.337  8.894.972 ₫ - 3.480.205.337 ₫
 24. Bông Tai Gopaeles 2.8 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Gopaeles

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.87 crt - VS

  29.051.952,00 ₫
  7.664.816  - 9.341.221.746  7.664.816 ₫ - 9.341.221.746 ₫
 25. Bông Tai Cambaria 14 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Cambaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  30.018.233,00 ₫
  12.147.449  - 227.443.634  12.147.449 ₫ - 227.443.634 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Alberga 14 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Alberga

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.28 crt - AAA

  32.355.799,00 ₫
  11.544.538  - 250.019.022  11.544.538 ₫ - 250.019.022 ₫
 28. Bông Tai Raymond 9 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Raymond

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  11.326 crt - VS

  98.102.353,00 ₫
  15.621.626  - 5.247.804.019  15.621.626 ₫ - 5.247.804.019 ₫
 29. Bông Tai Enriqueta 4.2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Enriqueta

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.98 crt - VS

  47.325.577,00 ₫
  8.783.582  - 1.371.285.738  8.783.582 ₫ - 1.371.285.738 ₫
 30. Bông Tai Miyoko 4.26 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Miyoko

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.03 crt - VS

  137.702.283,00 ₫
  11.275.796  - 1.129.634.477  11.275.796 ₫ - 1.129.634.477 ₫
 31. Bông Tai Lavonna 4.2 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Lavonna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.84 crt - VS

  1.101.124.877,00 ₫
  11.416.926  - 1.402.796.652  11.416.926 ₫ - 1.402.796.652 ₫
 32. Bông Tai Gisele 6.72 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Gisele

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  7.86 crt - VS

  69.371.050,00 ₫
  12.393.481  - 4.822.183.635  12.393.481 ₫ - 4.822.183.635 ₫
 33. Bông Tai Nita 4.8 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Nita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  14.83 crt - AA

  105.097.209,00 ₫
  19.060.655  - 3.982.203.526  19.060.655 ₫ - 3.982.203.526 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hardika 4 crt 8 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Hardika 4 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  8 crt - AAA

  78.889.212,00 ₫
  10.944.871  - 4.728.948.640  10.944.871 ₫ - 4.728.948.640 ₫
 35. Bông Tai Carmesha 14 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Carmesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  28.260.596,00 ₫
  10.377.647  - 201.475.178  10.377.647 ₫ - 201.475.178 ₫
 36. Bông Tai Adairyn 5.6 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Adairyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  5.98 crt - AAA

  20.617.950,00 ₫
  11.247.137  - 174.546.932  11.247.137 ₫ - 174.546.932 ₫
 37. Bông Tai Lanie 8 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Lanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  11.38 crt - VS

  89.276.864,00 ₫
  13.139.685  - 4.951.498.693  13.139.685 ₫ - 4.951.498.693 ₫
 38. Bông Tai Huriela 6.4 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Huriela

  Vàng 14K & Kim Cương

  6.672 crt - VS

  2.293.111.768,00 ₫
  8.502.944  - 11.735.672.669  8.502.944 ₫ - 11.735.672.669 ₫
 39. Bông Tai Selethia 4.04 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Selethia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  6.768 crt - VS

  150.431.558,00 ₫
  13.565.779  - 877.898.644  13.565.779 ₫ - 877.898.644 ₫
 40. Bông Tai Mahina 6.6 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Mahina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  6.6 crt - AAA

  24.184.320,00 ₫
  12.563.809  - 174.208.979  12.563.809 ₫ - 174.208.979 ₫
 41. Bông Tai Caitryn 6.6 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Caitryn

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  6.706 crt - AAA

  21.775.649,00 ₫
  9.933.169  - 150.592.694  9.933.169 ₫ - 150.592.694 ₫
 42. Bông Tai Ainh 4.4 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Ainh

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.56 crt - VS

  527.207.187,00 ₫
  9.858.819  - 7.579.584.589  9.858.819 ₫ - 7.579.584.589 ₫
 43. Bông Tai Zavia 6.6 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Zavia

  Vàng 14K & Đá Garnet

  6.6 crt - AAA

  18.542.366,00 ₫
  10.141.349  - 148.254.044  10.141.349 ₫ - 148.254.044 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Alviss 14 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Alviss

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.2 crt - AAA

  34.153.179,00 ₫
  10.231.110  - 205.354.904  10.231.110 ₫ - 205.354.904 ₫
 46. Bông Tai Alvertia 14 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Alvertia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.36 crt - AAA

  21.370.643,00 ₫
  11.485.057  - 230.674.480  11.485.057 ₫ - 230.674.480 ₫
 47. Bông Tai Asodelis 14 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Asodelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.24 crt - AAA

  19.698.443,00 ₫
  11.351.498  - 220.278.992  11.351.498 ₫ - 220.278.992 ₫
 48. Bông Tai Charela 14 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Charela

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  23.395.128,00 ₫
  8.206.084  - 181.414.178  8.206.084 ₫ - 181.414.178 ₫
 49. Bông Tai Amarilla 14 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Amarilla

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.358 crt - AAA

  32.438.259,00 ₫
  12.231.262  - 257.332.361  12.231.262 ₫ - 257.332.361 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nahalia 12x10 mm 15 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Nahalia 12x10 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  15 crt - AAA

  51.166.368,00 ₫
  6.340.033  - 10.394.167.504  6.340.033 ₫ - 10.394.167.504 ₫
 51. Bông Tai Lessie 5.34 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Lessie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  6.54 crt - VS

  163.599.362,00 ₫
  14.534.763  - 2.437.546.927  14.534.763 ₫ - 2.437.546.927 ₫
 52. Bông Tai Chalise 14 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Chalise

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  29.746.517,00 ₫
  10.834.021  - 208.180.208  10.834.021 ₫ - 208.180.208 ₫
 53. Bông Tai Akulina 6 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Akulina

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  13.28 crt - VS

  156.551.515,00 ₫
  16.027.172  - 11.168.678.994  16.027.172 ₫ - 11.168.678.994 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nahalia 10x8 mm 8.6 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Nahalia 10x8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  8.6 crt - AAA

  43.627.000,00 ₫
  8.402.909  - 4.086.983.059  8.402.909 ₫ - 4.086.983.059 ₫
 55. Bông Tai Toshiko 4.8 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Toshiko

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  5.69 crt - VS

  56.221.092,00 ₫
  12.604.365  - 3.711.150.190  12.604.365 ₫ - 3.711.150.190 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hardika 3.2 crt 6.4 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Hardika 3.2 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Morganite

  6.4 crt - AAA

  53.298.727,00 ₫
  9.004.739  - 3.471.486.100  9.004.739 ₫ - 3.471.486.100 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nikerria 4 crt 8 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Nikerria 4 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  8 crt - AA

  126.491.104,00 ₫
  10.632.060  - 4.746.387.115  10.632.060 ₫ - 4.746.387.115 ₫
 58. Bông Tai Carlonda 14 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Carlonda

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.66 crt - AAA

  26.631.384,00 ₫
  10.009.952  - 595.422.430  10.009.952 ₫ - 595.422.430 ₫
 59. Bông Tai Hlinka 14 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Hlinka

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.24 crt - AAA

  22.751.933,00 ₫
  11.918.721  - 242.313.652  11.918.721 ₫ - 242.313.652 ₫
 60. Bông Tai Alcestis 14 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Alcestis

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  21.788.086,00 ₫
  11.777.051  - 220.671.020  11.777.051 ₫ - 220.671.020 ₫
 61. Bông Tai Jonita 6.6 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Jonita

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  7.402 crt - AAA

  18.257.673,00 ₫
  8.949.044  - 1.038.657.026  8.949.044 ₫ - 1.038.657.026 ₫
 62. Bông Tai Chamisa 14 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Chamisa

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.87 crt - AAA

  20.884.798,00 ₫
  11.295.532  - 232.120.925  11.295.532 ₫ - 232.120.925 ₫
 63. Bông Tai Janviera 5.6 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Janviera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  5.91 crt - SI

  1.418.230.651,00 ₫
  13.191.595  - 3.063.817.882  13.191.595 ₫ - 3.063.817.882 ₫
 64. Bông Tai Achima 14 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Achima

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.496 crt - AAA

  45.805.592,00 ₫
  14.959.233  - 307.971.521  14.959.233 ₫ - 307.971.521 ₫

You’ve viewed 60 of 108 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng