Đang tải...
Tìm thấy 168 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Adimu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.696 crt - VS

  211.185.129,00 ₫
  10.320.233  - 3.235.187.494  10.320.233 ₫ - 3.235.187.494 ₫
 2. Bông tai nữ Laurel

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.7 crt - VS

  88.042.789,00 ₫
  19.930.094  - 5.151.569.922  19.930.094 ₫ - 5.151.569.922 ₫
 3. Kiểu Đá
  Bông tai nữ Wayna - Oval Bầu Dục

  Bông tai nữ Wayna - Oval

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.72 crt - AAA

  14.686.910,00 ₫
  7.409.398  - 2.485.488.216  7.409.398 ₫ - 2.485.488.216 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Dulcinia Bầu Dục

  Bông tai nữ Dulcinia

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - VS

  45.151.482,00 ₫
  12.624.845  - 2.571.950.067  12.624.845 ₫ - 2.571.950.067 ₫
 5. Bông tai nữ Portimao

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.68 crt - VS

  52.353.146,00 ₫
  6.834.873  - 3.189.664.125  6.834.873 ₫ - 3.189.664.125 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Hinojos Bầu Dục

  Bông tai nữ Hinojos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.592 crt - VS

  26.114.308,00 ₫
  5.183.748  - 118.909.810  5.183.748 ₫ - 118.909.810 ₫
 7. Bông tai nữ Kabala - SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.264 crt - VS

  23.397.623,00 ₫
  8.395.431  - 51.455.981  8.395.431 ₫ - 51.455.981 ₫
 8. Bông tai nữ Selena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.512 crt - SI

  155.538.223,00 ₫
  5.456.577  - 471.776.062  5.456.577 ₫ - 471.776.062 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Ramo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.88 crt - VS

  65.122.331,00 ₫
  9.198.069  - 199.470.749  9.198.069 ₫ - 199.470.749 ₫
 11. Bông tai nữ Abetter

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.72 crt - AAA

  10.009.479,00 ₫
  5.455.162  - 2.460.653.429  5.455.162 ₫ - 2.460.653.429 ₫
 12. Bông tai nữ Sixta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  71.797.016,00 ₫
  11.839.188  - 211.555.594  11.839.188 ₫ - 211.555.594 ₫
 13. Bông tai nữ Asinoch

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.994 crt - VS

  656.175.850,00 ₫
  11.571.171  - 6.589.313.106  11.571.171 ₫ - 6.589.313.106 ₫
 14. Bông tai nữ Campaniles

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.71 crt - VS

  24.979.125,00 ₫
  10.301.837  - 196.923.590  10.301.837 ₫ - 196.923.590 ₫
 15. Bông tai nữ Araminta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nâu

  1.06 crt - AA

  38.665.004,00 ₫
  8.293.545  - 2.521.360.688  8.293.545 ₫ - 2.521.360.688 ₫
 16. Bông tai nữ Aparri

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.79 crt - VS

  121.781.307,00 ₫
  7.652.793  - 2.500.629.656  7.652.793 ₫ - 2.500.629.656 ₫
 17. Bông tai nữ Bedderas

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.54 crt - VS

  10.998.626,00 ₫
  4.344.885  - 106.952.322  4.344.885 ₫ - 106.952.322 ₫
 18. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nikoleta Bầu Dục

  Bông tai nữ Nikoleta

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  6.544 crt - VS

  71.021.265,00 ₫
  18.880.099  - 21.863.089.775  18.880.099 ₫ - 21.863.089.775 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Vern

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  2.18 crt - VS

  28.978.162,00 ₫
  9.014.107  - 4.371.913.236  9.014.107 ₫ - 4.371.913.236 ₫
 21. Bông tai nữ Mimi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.45 crt - VS

  47.413.923,00 ₫
  9.749.953  - 2.951.787.889  9.749.953 ₫ - 2.951.787.889 ₫
 22. Bông tai nữ Raymond

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  11.326 crt - VS

  107.328.168,00 ₫
  18.475.383  - 5.549.832.180  18.475.383 ₫ - 5.549.832.180 ₫
 23. Bông tai nữ Canruba

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - VS

  32.900.786,00 ₫
  7.726.378  - 2.493.016.482  7.726.378 ₫ - 2.493.016.482 ₫
 24. Bông tai nữ Fluor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.53 crt - VS

  499.016.218,00 ₫
  6.983.457  - 4.369.323.626  6.983.457 ₫ - 4.369.323.626 ₫
 25. Bông tai nữ Amandine

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.68 crt - VS

  29.407.500,00 ₫
  6.304.215  - 138.834.242  6.304.215 ₫ - 138.834.242 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Kortars

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.8 crt - VS

  41.881.215,00 ₫
  7.152.418  - 174.692.566  7.152.418 ₫ - 174.692.566 ₫
 28. Bông tai nữ Karachi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  19.330.661,00 ₫
  8.756.561  - 143.914.407  8.756.561 ₫ - 143.914.407 ₫
 29. Bông tai nữ Wynn

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  13.14 crt - VS

  123.382.338,00 ₫
  18.432.365  - 15.442.214.769  18.432.365 ₫ - 15.442.214.769 ₫
 30. Bông tai nữ Devastera

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.4 crt - AAA

  17.332.274,00 ₫
  4.538.468  - 94.881.619  4.538.468 ₫ - 94.881.619 ₫
 31. Bông tai nữ Yumanjer

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.852 crt - VS

  519.875.742,00 ₫
  12.712.863  - 4.492.153.232  12.712.863 ₫ - 4.492.153.232 ₫
 32. Bông tai nữ Ixabiso

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.668 crt - VS

  59.467.074,00 ₫
  9.469.765  - 176.291.610  9.469.765 ₫ - 176.291.610 ₫
 33. Bông tai nữ Knuckles

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.72 crt - VS

  14.240.874,00 ₫
  5.900.915  - 2.465.110.956  5.900.915 ₫ - 2.465.110.956 ₫
 34. Bông tai nữ Namilia

  Vàng 14K & Kim Cương

  6.16 crt - VS

  1.749.907.553,00 ₫
  16.736.524  - 3.859.679.813  16.736.524 ₫ - 3.859.679.813 ₫
 35. Bông tai nữ Dimple

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.23 crt - VS

  40.764.143,00 ₫
  14.283.328  - 3.345.295.460  14.283.328 ₫ - 3.345.295.460 ₫
 36. Bông tai nữ Seelsed

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.72 crt - AA

  24.617.996,00 ₫
  9.849.009  - 2.504.591.901  9.849.009 ₫ - 2.504.591.901 ₫
 37. Bông tai nữ Stacy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.564 crt - VS

  61.225.463,00 ₫
  6.815.061  - 766.284.099  6.815.061 ₫ - 766.284.099 ₫
 38. Bông tai nữ Beria

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.076 crt - VS

  34.485.684,00 ₫
  7.429.209  - 2.521.035.217  7.429.209 ₫ - 2.521.035.217 ₫
 39. Bông tai nữ Saanvia

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  30.784.097,00 ₫
  8.736.750  - 143.702.142  8.736.750 ₫ - 143.702.142 ₫
 40. Bông tai nữ Stephane

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.848 crt - VS

  1.699.620.151,00 ₫
  11.821.359  - 3.653.883.625  11.821.359 ₫ - 3.653.883.625 ₫
 41. Bông tai nữ Nelmaris

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Kim Cương

  3.55 crt - AAA

  119.741.034,00 ₫
  16.590.487  - 931.085.207  16.590.487 ₫ - 931.085.207 ₫
 42. Bông tai nữ Hekabe

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.542 crt - VS

  37.053.218,00 ₫
  10.338.629  - 146.857.787  10.338.629 ₫ - 146.857.787 ₫
 43. Bông tai nữ Elio

  Vàng 14K & Kim Cương

  6.16 crt - VS

  1.776.146.392,00 ₫
  21.005.560  - 3.887.571.196  21.005.560 ₫ - 3.887.571.196 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Regulator Bầu Dục

  Bông tai nữ Regulator

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.592 crt - VS

  27.226.566,00 ₫
  5.829.028  - 125.277.700  5.829.028 ₫ - 125.277.700 ₫
 46. Bông tai nữ Nita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  14.83 crt - AA

  115.725.582,00 ₫
  22.567.817  - 4.485.077.796  22.567.817 ₫ - 4.485.077.796 ₫
 47. Bông tai nữ Nanthika

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  5.02 crt - AAA

  55.485.302,00 ₫
  19.238.682  - 4.761.048.187  19.238.682 ₫ - 4.761.048.187 ₫
 48. Bông tai nữ Martina

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.96 crt - SI

  99.259.056,00 ₫
  8.523.921  - 301.144.796  8.523.921 ₫ - 301.144.796 ₫
 49. Bông tai nữ Osvald

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.496 crt - VS

  46.958.833,00 ₫
  5.561.294  - 114.537.190  5.561.294 ₫ - 114.537.190 ₫
 50. Bông tai nữ Alberco

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.648 crt - VS

  35.052.567,00 ₫
  9.172.597  - 171.522.767  9.172.597 ₫ - 171.522.767 ₫
 51. Bông tai nữ Jann

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.98 crt - VS

  56.723.219,00 ₫
  15.088.229  - 12.306.040.725  15.088.229 ₫ - 12.306.040.725 ₫
 52. Bông tai nữ Arawakan

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.4 crt - VS1

  45.418.934,00 ₫
  5.327.804  - 103.372.144  5.327.804 ₫ - 103.372.144 ₫
 53. Bông tai nữ Toshiko

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  5.69 crt - VS

  61.595.931,00 ₫
  14.660.307  - 3.900.547.543  14.660.307 ₫ - 3.900.547.543 ₫
 54. Bông tai nữ Klara

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.04 crt - VS

  66.549.871,00 ₫
  23.556.114  - 2.695.345.713  23.556.114 ₫ - 2.695.345.713 ₫
 55. Bông tai nữ Chiquita

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.39 crt - VS

  199.157.167,00 ₫
  9.786.745  - 3.213.380.993  9.786.745 ₫ - 3.213.380.993 ₫
 56. Bông tai nữ Shaun

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  6.246 crt - VS

  68.906.275,00 ₫
  17.020.674  - 9.111.466.249  17.020.674 ₫ - 9.111.466.249 ₫
 57. Bông tai nữ Viattomia

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  29.937.026,00 ₫
  7.174.494  - 140.971.026  7.174.494 ₫ - 140.971.026 ₫
 58. Bông tai nữ Trierty

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.912 crt - VS

  30.131.742,00 ₫
  13.978.801  - 2.569.374.612  13.978.801 ₫ - 2.569.374.612 ₫
 59. Bông tai nữ Androhung

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  18.195.761,00 ₫
  6.765.250  - 170.659.561  6.765.250 ₫ - 170.659.561 ₫
 60. Bông tai nữ Gazoduc

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.608 crt - VS

  13.098.332,00 ₫
  5.398.841  - 113.900.395  5.398.841 ₫ - 113.900.395 ₫
 61. Bông tai nữ Sarika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.912 crt - VS

  31.490.792,00 ₫
  7.240.719  - 2.493.384.402  7.240.719 ₫ - 2.493.384.402 ₫
 62. Bông tai nữ Hildebrand

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  6.06 crt - AAA

  49.533.160,00 ₫
  17.085.201  - 8.424.101.579  17.085.201 ₫ - 8.424.101.579 ₫
 63. Bông tai nữ Hedvig

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.56 crt - VS

  35.404.924,00 ₫
  15.783.886  - 246.932.785  15.783.886 ₫ - 246.932.785 ₫
 64. Bông tai nữ Blancos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.728 crt - VS

  36.592.464,00 ₫
  10.061.272  - 186.027.413  10.061.272 ₫ - 186.027.413 ₫

You’ve viewed 60 of 168 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng