Đang tải...
Tìm thấy 53 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Nachiket Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Nachiket

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  6.67 crt - AAA

  24.260.563,00 ₫
  11.087.623  - 164.340.699  11.087.623 ₫ - 164.340.699 ₫
 2. Bông Tai Arunika Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Arunika

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  3.38 crt - AAA

  17.353.846,00 ₫
  9.609.813  - 140.089.055  9.609.813 ₫ - 140.089.055 ₫
 3. Bông Tai Casiphia Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Casiphia

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  20.441.132,00 ₫
  11.774.347  - 281.097.351  11.774.347 ₫ - 281.097.351 ₫
 4. Bông Tai Eisner Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Eisner

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  9.784 crt - AAA

  14.424.723,00 ₫
  7.877.321  - 1.658.804.235  7.877.321 ₫ - 1.658.804.235 ₫
 5. Bông Tai Lacrasha Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Lacrasha

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  6 crt - AAA

  17.808.869,00 ₫
  7.489.079  - 117.689.404  7.489.079 ₫ - 117.689.404 ₫
 6. Bông Tai Unelina Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Unelina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  30.27 crt - AAA

  43.163.055,00 ₫
  14.805.126  - 419.415.525  14.805.126 ₫ - 419.415.525 ₫
 7. Bông Tai Ribera Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Ribera

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.7 crt - AAA

  12.992.877,00 ₫
  7.079.207  - 487.804.077  7.079.207 ₫ - 487.804.077 ₫
 8. Bông Tai Alberga Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Alberga

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.28 crt - AAA

  32.355.799,00 ₫
  11.544.538  - 250.019.022  11.544.538 ₫ - 250.019.022 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Carmesha Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Carmesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  28.260.596,00 ₫
  10.377.647  - 201.475.178  10.377.647 ₫ - 201.475.178 ₫
 11. Bông Tai Meklorka Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Meklorka

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  24.208 crt - AAA

  37.741.178,00 ₫
  13.350.568  - 353.284.516  13.350.568 ₫ - 353.284.516 ₫
 12. Bông Tai Holde Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Holde

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.36 crt - AAA

  28.536.098,00 ₫
  6.702.320  - 103.589.925  6.702.320 ₫ - 103.589.925 ₫
 13. Bông Tai Melisandra Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Melisandra

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  4.24 crt - AAA

  17.545.534,00 ₫
  8.197.432  - 183.739.307  8.197.432 ₫ - 183.739.307 ₫
 14. Bông Tai Jabilo Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Jabilo

  Vàng 14K & Đá Garnet

  28 crt - AAA

  18.381.229,00 ₫
  10.271.124  - 257.102.555  10.271.124 ₫ - 257.102.555 ₫
 15. Bông Tai Alorna Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Alorna

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.272 crt - AAA

  30.554.906,00 ₫
  7.994.119  - 110.605.874  7.994.119 ₫ - 110.605.874 ₫
 16. Bông Tai Carlonda Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Carlonda

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.66 crt - AAA

  26.631.384,00 ₫
  10.009.952  - 595.422.430  10.009.952 ₫ - 595.422.430 ₫
 17. Bông Tai Matsimela Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Matsimela

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  30.296 crt - AAA

  39.727.541,00 ₫
  12.969.355  - 407.181.557  12.969.355 ₫ - 407.181.557 ₫
 18. Bông Tai Tziyona Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Tziyona

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  30.234 crt - AAA

  47.590.264,00 ₫
  17.170.810  - 437.110.844  17.170.810 ₫ - 437.110.844 ₫
 19. Bông Tai Alcestis Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Alcestis

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  21.788.086,00 ₫
  11.777.051  - 220.671.020  11.777.051 ₫ - 220.671.020 ₫
 20. Bông Tai Fuensanta Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Fuensanta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.59 crt - AAA

  24.396.016,00 ₫
  11.114.659  - 178.413.143  11.114.659 ₫ - 178.413.143 ₫
 21. Bông Tai Keohi Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Keohi

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  3.2 crt - AAA

  20.747.995,00 ₫
  9.995.352  - 125.894.948  9.995.352 ₫ - 125.894.948 ₫
 22. Bông Tai Carialis Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Carialis

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.102 crt - AAA

  28.347.925,00 ₫
  11.547.782  - 210.978.469  11.547.782 ₫ - 210.978.469 ₫
 23. Bông Tai Afriel Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Afriel

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  5.84 crt - AAA

  19.650.047,00 ₫
  9.408.662  - 3.707.446.203  9.408.662 ₫ - 3.707.446.203 ₫
 24. Bông Tai Caurie Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Caurie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  22.909.014,00 ₫
  12.863.913  - 298.941.366  12.863.913 ₫ - 298.941.366 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Bông Tai Roldania Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Roldania

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  4.052 crt - AAA

  20.520.619,00 ₫
  9.516.808  - 164.191.997  9.516.808 ₫ - 164.191.997 ₫
 27. Bông Tai Claireta Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Claireta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  28.23 crt - AAA

  41.013.392,00 ₫
  14.245.473  - 313.013.810  14.245.473 ₫ - 313.013.810 ₫
 28. Bông Tai Jaylen Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Jaylen

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  28.2 crt - AAA

  53.834.589,00 ₫
  21.096.494  - 390.391.958  21.096.494 ₫ - 390.391.958 ₫
 29. Bông Tai Donnika Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Donnika

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  28.92 crt - AAA

  46.786.473,00 ₫
  15.302.596  - 434.393.689  15.302.596 ₫ - 434.393.689 ₫
 30. Bông Tai Frederine Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Frederine

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.32 crt - AAA

  19.012.529,00 ₫
  9.068.004  - 125.692.176  9.068.004 ₫ - 125.692.176 ₫
 31. Bông Tai Lacresia Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Lacresia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  6.42 crt - AAA

  19.630.040,00 ₫
  8.318.556  - 187.281.074  8.318.556 ₫ - 187.281.074 ₫
 32. Bông Tai Candias Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Candias

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  14.63 crt - AAA

  26.232.598,00 ₫
  12.415.650  - 258.751.776  12.415.650 ₫ - 258.751.776 ₫
 33. Bông Tai Cauline Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Cauline

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.49 crt - AAA

  22.514.553,00 ₫
  11.625.647  - 230.147.275  11.625.647 ₫ - 230.147.275 ₫
 34. Bông Tai Francess Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Francess

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.56 crt - AAA

  17.737.493,00 ₫
  8.156.337  - 138.182.989  8.156.337 ₫ - 138.182.989 ₫
 35. Bông Tai Wendelina Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Wendelina

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  28.56 crt - AAA

  35.488.236,00 ₫
  11.293.099  - 315.798.558  11.293.099 ₫ - 315.798.558 ₫
 36. Bông Tai Celinka Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Celinka

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.32 crt - AAA

  68.537.249,00 ₫
  11.544.538  - 224.996.840  11.544.538 ₫ - 224.996.840 ₫
 37. Bông Tai Alhanis Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Alhanis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.572 crt - AAA

  21.765.375,00 ₫
  11.061.127  - 184.280.038  11.061.127 ₫ - 184.280.038 ₫
 38. Bông Tai Arletha Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Arletha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  41.473.822,00 ₫
  13.518.194  - 316.379.841  13.518.194 ₫ - 316.379.841 ₫
 39. Bông Tai Arvinda Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Arvinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  28.56 crt - AAA

  27.533.049,00 ₫
  13.646.347  - 340.942.405  13.646.347 ₫ - 340.942.405 ₫
 40. Bông Tai Carlicia Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Carlicia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.22 crt - AAA

  39.095.702,00 ₫
  10.565.821  - 214.128.213  10.565.821 ₫ - 214.128.213 ₫
 41. Bông Tai Carniela Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Carniela

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  14.4 crt - AAA

  17.567.705,00 ₫
  10.050.507  - 220.860.274  10.050.507 ₫ - 220.860.274 ₫
 42. Bông Tai Lolicia Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Lolicia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.12 crt - AAA

  32.639.140,00 ₫
  13.385.716  - 235.635.660  13.385.716 ₫ - 235.635.660 ₫
 43. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 44. Bông Tai Meantuna Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Meantuna

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  24.288 crt - AAA

  33.172.297,00 ₫
  10.668.558  - 341.347.944  10.668.558 ₫ - 341.347.944 ₫
 45. Bông Tai Melina Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Melina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  4.56 crt - AAA

  18.395.558,00 ₫
  8.413.723  - 389.053.656  8.413.723 ₫ - 389.053.656 ₫
 46. Bông Tai Reselda Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Reselda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.43 crt - AAA

  16.816.634,00 ₫
  7.678.334  - 122.042.265  7.678.334 ₫ - 122.042.265 ₫
 47. Bông Tai Ricadene Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Ricadene

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  4.564 crt - AAA

  21.381.999,00 ₫
  8.694.902  - 186.578.126  8.694.902 ₫ - 186.578.126 ₫
 48. Bông Tai Rillia Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Rillia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  3.76 crt - AAA

  20.004.224,00 ₫
  9.332.961  - 170.464.439  9.332.961 ₫ - 170.464.439 ₫
 49. Bông Tai Roderica Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Roderica

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  3.996 crt - AAA

  22.185.249,00 ₫
  9.937.224  - 171.045.719  9.937.224 ₫ - 171.045.719 ₫
 50. Bông Tai Romelde Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Romelde

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  3.68 crt - AAA

  26.981.506,00 ₫
  12.397.536  - 200.515.387  12.397.536 ₫ - 200.515.387 ₫
 51. Bông Tai Terrale Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Terrale

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  29.06 crt - AAA

  49.832.392,00 ₫
  17.827.795  - 438.854.689  17.827.795 ₫ - 438.854.689 ₫
 52. Bông Tai Fiora Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Fiora

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  6.33 crt - AAA

  20.055.053,00 ₫
  8.183.915  - 158.243.992  8.183.915 ₫ - 158.243.992 ₫
 53. Bông Tai Deratiser Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Deratiser

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  8.16 crt - AAA

  20.126.969,00 ₫
  10.019.685  - 175.358.024  10.019.685 ₫ - 175.358.024 ₫
 54. Bông Tai Xeve Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Xeve

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.664 crt - AAA

  32.081.650,00 ₫
  13.987.546  - 300.171.522  13.987.546 ₫ - 300.171.522 ₫
 55. Bông Tai Ziva Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Ziva

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  5.056 crt - AAA

  25.353.645,00 ₫
  12.555.699  - 251.898.052  12.555.699 ₫ - 251.898.052 ₫
 56. Bông Tai Alem Cabochon Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Alem

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  8 crt - AAA

  44.339.409,00 ₫
  8.350.188  - 142.035.673  8.350.188 ₫ - 142.035.673 ₫

You’ve viewed 53 of 53 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng