Đang tải...
Tìm thấy 560 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Leah Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Leah

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  6.304.344,00 ₫
  3.368.733  - 36.093.577  3.368.733 ₫ - 36.093.577 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Ginny Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Ginny

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  9.915.325,00 ₫
  4.807.070  - 57.452.327  4.807.070 ₫ - 57.452.327 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Stelina Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Stelina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  11.063.830,00 ₫
  4.958.473  - 57.722.690  4.958.473 ₫ - 57.722.690 ₫
 4. Bông Tai Lamarria Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Lamarria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.06 crt - VS

  6.278.659,00 ₫
  2.517.087  - 35.133.781  2.517.087 ₫ - 35.133.781 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Stelina Ø4 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Stelina Ø4 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.026 crt - VS

  8.392.365,00 ₫
  3.993.274  - 43.704.322  3.993.274 ₫ - 43.704.322 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Leah Ø6 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Leah Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  5.348.068,00 ₫
  2.857.746  - 33.430.496  2.857.746 ₫ - 33.430.496 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Philberta Ø8 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Philberta Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  10.457.945,00 ₫
  4.750.293  - 56.249.210  4.750.293 ₫ - 56.249.210 ₫
 8. Bông Tai Coleen Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Coleen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.124 crt - VS

  18.213.063,00 ₫
  7.293.066  - 93.667.573  7.293.066 ₫ - 93.667.573 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Ginny Ø4 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Ginny Ø4 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  7.542.341,00 ₫
  3.539.063  - 41.054.758  3.539.063 ₫ - 41.054.758 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Kiamara 6-8 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Kiamara 6-8 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  7.543.963,00 ₫
  4.031.125  - 43.190.632  4.031.125 ₫ - 43.190.632 ₫
 12. Bông Tai Ausmus Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Ausmus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.084 crt - VS

  10.805.904,00 ₫
  4.623.222  - 56.073.473  4.623.222 ₫ - 56.073.473 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Kiamara 4-6 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Kiamara 4-6 mm

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Trắng
  6.233.509,00 ₫
  3.330.882  - 35.688.030  3.330.882 ₫ - 35.688.030 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Philberta Ø10 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Philberta Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  16.231.025,00 ₫
  7.835.145  - 89.301.192  7.835.145 ₫ - 89.301.192 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Purisima Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Purisima

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.05 crt - VS

  9.749.591,00 ₫
  4.371.784  - 53.707.787  4.371.784 ₫ - 53.707.787 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nella Ø10 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Nella Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - VS

  20.040.183,00 ₫
  8.194.729  - 104.671.384  8.194.729 ₫ - 104.671.384 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Philberta Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Philberta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  11.449.640,00 ₫
  5.280.207  - 64.738.636  5.280.207 ₫ - 64.738.636 ₫
 18. Bông Tai Shippee Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Shippee

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  9.952.364,00 ₫
  5.697.918  - 56.979.187  5.697.918 ₫ - 56.979.187 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Livia Ø8 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Livia Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  10.873.225,00 ₫
  5.810.120  - 62.251.290  5.810.120 ₫ - 62.251.290 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nella Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Nella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - VS

  17.773.452,00 ₫
  6.983.499  - 91.693.917  6.983.499 ₫ - 91.693.917 ₫
 22. Bông Tai Netross Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Netross

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.208 crt - VS

  12.153.667,00 ₫
  5.332.927  - 74.417.659  5.332.927 ₫ - 74.417.659 ₫
 23. Bông Tai Couplage Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Couplage

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Trai Trắng

  0.14 crt - AAA

  11.896.280,00 ₫
  5.568.414  - 66.306.741  5.568.414 ₫ - 66.306.741 ₫
 24. Bông Tai Keltner Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Keltner

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  7.862.722,00 ₫
  4.501.558  - 45.015.585  4.501.558 ₫ - 45.015.585 ₫
 25. Bông Tai Brasen Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Brasen

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  7.898.140,00 ₫
  4.582.127  - 45.218.362  4.582.127 ₫ - 45.218.362 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Carine Ø8 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Carine Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.18 crt - VS

  15.693.000,00 ₫
  6.131.853  - 81.271.386  6.131.853 ₫ - 81.271.386 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Levonia Ø6 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Levonia Ø6 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Đen

  0.016 crt - AAA

  9.122.887,00 ₫
  4.788.144  - 55.519.221  4.788.144 ₫ - 55.519.221 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Kiaralys Ø8 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Kiaralys Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - VS

  18.704.044,00 ₫
  6.642.841  - 93.667.574  6.642.841 ₫ - 93.667.574 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Purisima Ø8 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Purisima Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.07 crt - VS

  12.708.995,00 ₫
  5.620.865  - 65.901.202  5.620.865 ₫ - 65.901.202 ₫
 31. Bông Tai Mobley Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Mobley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  1.452 crt - VS

  51.350.485,00 ₫
  8.131.194  - 126.030.130  8.131.194 ₫ - 126.030.130 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Marina Ø8 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Marina Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.24 crt - AAA

  13.650.672,00 ₫
  5.488.387  - 78.270.348  5.488.387 ₫ - 78.270.348 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Rosy Ø4 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Rosy Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  6.127.256,00 ₫
  3.274.106  - 35.079.712  3.274.106 ₫ - 35.079.712 ₫
 34. Bông Tai Mearlisaj Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Mearlisaj

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.14 crt - VS

  8.580.537,00 ₫
  4.602.945  - 59.385.427  4.602.945 ₫ - 59.385.427 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Candace Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Candace

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.094 crt - VS

  11.363.123,00 ₫
  4.901.697  - 57.519.918  4.901.697 ₫ - 57.519.918 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Ginny Ø8 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Ginny Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  12.784.155,00 ₫
  6.340.033  - 71.065.146  6.340.033 ₫ - 71.065.146 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Lanitra Ø8 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Lanitra Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - VS

  17.234.616,00 ₫
  6.926.723  - 78.486.641  6.926.723 ₫ - 78.486.641 ₫
 38. Bông Tai Kalender Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Kalender

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - VS

  8.128.490,00 ₫
  4.417.746  - 45.677.982  4.417.746 ₫ - 45.677.982 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Carine Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Carine

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.18 crt - VS

  14.595.053,00 ₫
  5.545.163  - 77.797.210  5.545.163 ₫ - 77.797.210 ₫
 40. Bông Tai Bernieceed Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Bernieceed

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.5 crt - AAA

  18.322.560,00 ₫
  5.474.868  - 449.912.576  5.474.868 ₫ - 449.912.576 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Marina Ø6 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Marina Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.18 crt - VS

  13.805.050,00 ₫
  4.371.784  - 64.251.980  4.371.784 ₫ - 64.251.980 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Majori Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Majori

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - VS

  11.307.158,00 ₫
  4.958.473  - 57.966.018  4.958.473 ₫ - 57.966.018 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Stelina Ø8 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Stelina Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.098 crt - VS

  16.214.533,00 ₫
  7.248.455  - 80.311.593  7.248.455 ₫ - 80.311.593 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Meartist Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Meartist

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.17 crt - VS

  9.149.112,00 ₫
  4.866.549  - 64.508.821  4.866.549 ₫ - 64.508.821 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Livia Ø4 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Livia Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  6.623.104,00 ₫
  3.539.063  - 37.918.537  3.539.063 ₫ - 37.918.537 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Riva Ø8 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Riva Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.68 crt - VS

  36.095.744,00 ₫
  10.749.669  - 174.006.211  10.749.669 ₫ - 174.006.211 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Leokadia Ø8 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Leokadia Ø8 mm

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Ngọc Trai Trắng

  0.084 crt - AAA

  7.841.363,00 ₫
  4.031.125  - 53.031.878  4.031.125 ₫ - 53.031.878 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Marina Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Marina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Đen

  0.14 crt - AAA

  9.021.771,00 ₫
  3.766.168  - 51.707.091  3.766.168 ₫ - 51.707.091 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Leah Ø4 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Leah Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  4.745.967,00 ₫
  2.536.013  - 27.171.570  2.536.013 ₫ - 27.171.570 ₫
 51. Bông Tai Koufax Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Koufax

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  9.598.187,00 ₫
  5.495.145  - 54.951.457  5.495.145 ₫ - 54.951.457 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Levonia Ø4 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Levonia Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.016 crt - VS

  8.878.749,00 ₫
  4.542.113  - 50.071.389  4.542.113 ₫ - 50.071.389 ₫
 53. Bông Tai Abreuvoir Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Abreuvoir

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.12 crt - VS

  13.858.041,00 ₫
  7.036.220  - 84.421.125  7.036.220 ₫ - 84.421.125 ₫
 54. Bông Tai Jabli Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Jabli

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Đen

  0.772 crt - VS

  20.676.618,00 ₫
  8.838.195  - 183.320.241  8.838.195 ₫ - 183.320.241 ₫
 55. Bông Tai Harianon Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Harianon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.104 crt - VS

  9.641.445,00 ₫
  4.684.054  - 56.249.208  4.684.054 ₫ - 56.249.208 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Riva Ø10 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Riva Ø10 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.68 crt - VS

  38.433.310,00 ₫
  11.998.749  - 187.389.218  11.998.749 ₫ - 187.389.218 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Blanch Ø4 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Blanch Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - VS

  12.850.395,00 ₫
  4.352.858  - 63.508.474  4.352.858 ₫ - 63.508.474 ₫
 58. Bông Tai Debonnaire Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Debonnaire

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Ngọc Trai Trắng

  0.084 crt - VS1

  14.744.565,00 ₫
  5.260.200  - 61.751.116  5.260.200 ₫ - 61.751.116 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Blanch Ø8 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Blanch Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.304 crt - VS

  17.670.712,00 ₫
  5.469.461  - 85.313.324  5.469.461 ₫ - 85.313.324 ₫
 60. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Ammi Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Ammi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.24 crt - VS

  15.996.349,00 ₫
  5.412.684  - 81.893.220  5.412.684 ₫ - 81.893.220 ₫
 61. Bông Tai Snoitic Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Snoitic

  Vàng 14K & Ngọc Trai Đen
  10.944.059,00 ₫
  6.015.055  - 62.656.830  6.015.055 ₫ - 62.656.830 ₫
  Mới

 62. Bông Tai Ospylak Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Ospylak

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Đen
  10.766.971,00 ₫
  5.917.724  - 64.454.749  5.917.724 ₫ - 64.454.749 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Carine Ø10 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Carine Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.18 crt - VS

  18.951.426,00 ₫
  7.872.996  - 99.926.496  7.872.996 ₫ - 99.926.496 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Avery Ø10 mm Ngọc Trai

  Bông Tai GLAMIRA Avery Ø10 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.8 crt - VS

  35.180.291,00 ₫
  8.743.568  - 162.894.250  8.743.568 ₫ - 162.894.250 ₫

You’ve viewed 60 of 560 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng