Đang tải...
Tìm thấy 369 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Bông Tai GLAMIRA Agueda

  Bông Tai GLAMIRA Agueda

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  6.151.047,00 ₫
 2. Bông Tai GLAMIRA Aimable

  Bông Tai GLAMIRA Aimable

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAAAA

  8.039.810,00 ₫
 3. Bông Tai GLAMIRA Amandier

  Bông Tai GLAMIRA Amandier

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.07 crt - AAAAA

  4.852.220,00 ₫
 4. Bông Tai GLAMIRA Anno

  Bông Tai GLAMIRA Anno

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  6.823.983,00 ₫
 5. Bảo hành trọn đời
 6. Bông Tai GLAMIRA Brazeaus

  Bông Tai GLAMIRA Brazeaus

  Vàng 585 & Đá sapphire đen

  0.115 crt - AAA

  5.170.167,00 ₫
 7. Bông Tai GLAMIRA Brent

  Bông Tai GLAMIRA Brent

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.122 crt - AAAAA

  6.198.092,00 ₫
 8. Thiết kế mới nhất
 9. Bông Tai GLAMIRA Bryer

  Bông Tai GLAMIRA Bryer

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  5.348.068,00 ₫
 10. Bông Tai GLAMIRA Bulloch

  Bông Tai GLAMIRA Bulloch

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  4.568.879,00 ₫
 11. Bảo hành trọn đời
 12. Bông Tai GLAMIRA Carnahan

  Bông Tai GLAMIRA Carnahan

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.136 crt - VS

  9.063.138,00 ₫
 13. Bông Tai GLAMIRA Chubb

  Bông Tai GLAMIRA Chubb

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  12.262.894,00 ₫
 14. Bông Tai GLAMIRA Crader

  Bông Tai GLAMIRA Crader

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  4.356.373,00 ₫
 15. Bông Tai GLAMIRA Dacr

  Bông Tai GLAMIRA Dacr

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  5.348.068,00 ₫
 16. Bông Tai GLAMIRA Dansereaud

  Bông Tai GLAMIRA Dansereaud

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  4.250.119,00 ₫
 17. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 18. Bông Tai GLAMIRA Evita

  Bông Tai GLAMIRA Evita

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  5.743.609,00 ₫
 19. Bông Tai GLAMIRA Evitas

  Bông Tai GLAMIRA Evitas

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.104 crt - AAAAA

  4.604.296,00 ₫
 20. Bông Tai GLAMIRA Feaster

  Bông Tai GLAMIRA Feaster

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  6.941.862,00 ₫
 21. Bông Tai GLAMIRA Firth

  Bông Tai GLAMIRA Firth

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  5.312.649,00 ₫
 22. Bông Tai GLAMIRA Fiz

  Bông Tai GLAMIRA Fiz

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  4.923.055,00 ₫
 23. Bông Tai GLAMIRA Foxworth

  Bông Tai GLAMIRA Foxworth

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  5.207.478,00 ₫
 24. Bông Tai GLAMIRA Frolicked

  Bông Tai GLAMIRA Frolicked

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  4.852.220,00 ₫
 25. Bông Tai GLAMIRA Gadd

  Bông Tai GLAMIRA Gadd

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  9.034.479,00 ₫
 26. Bông Tai GLAMIRA Genoveva

  Bông Tai GLAMIRA Genoveva

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  8.342.618,00 ₫
 27. Bông Tai GLAMIRA Germano

  Bông Tai GLAMIRA Germano

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.096 crt - AAAAA

  4.675.131,00 ₫
 28. Bông Tai GLAMIRA Giampaolo

  Bông Tai GLAMIRA Giampaolo

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  5.241.814,00 ₫
 29. Bông Tai GLAMIRA Graphy

  Bông Tai GLAMIRA Graphy

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  7.224.392,00 ₫
 30. Bông Tai GLAMIRA Greenes

  Bông Tai GLAMIRA Greenes

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  5.566.521,00 ₫

You’ve viewed 60 of 369 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng