Đang tải...
Tìm thấy 200 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  10.924.476,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 2. Vòng đeo ngón tay Sambungan Vàng Hồng 9K

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng Hồng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  7.358.455,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 3. Nhẫn Kafala Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  12.622.580,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 4. Bông Tai Spesiell Vàng Hồng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Spesiell

  Vàng Hồng 9K
  7.443.360,00 ₫
  5.582.520  - 55.825.200  5.582.520 ₫ - 55.825.200 ₫
 5. Nhẫn Bondoflove Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  21.650.839,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 6. Nhẫn Verbintenis Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  9.254.672,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 7. Vòng tay nữ Relazieone Vàng Hồng 9K

  Vòng tay nữ Relazieone

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.486 crt - VS

  21.933.857,00 ₫
  9.521.275  - 49.466.933  9.521.275 ₫ - 49.466.933 ₫
 8. Bông tai nữ Batasuna Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  13.726.350,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 9. Bông tai nữ Dibana Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Dibana

  Vàng Hồng 9K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  11.999.942,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 10. Bông tai nữ Adzinstva Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  11.801.830,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 11. Bông Tai Eenheid Vàng Hồng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Eenheid

  Vàng Hồng 9K
  7.924.490,00 ₫
  5.943.367  - 59.433.675  5.943.367 ₫ - 59.433.675 ₫
 12. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Vàng Hồng 9K

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  8.915.051,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 13. Bông tai nữ Enhed Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  9.198.069,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 14. Bông tai nữ Forhard Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  9.282.974,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 15. Bông tai nữ Forhold Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  9.735.802,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 16. Bông tai nữ Jednota Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  16.584.825,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 17. Nhẫn Konexioa Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  16.726.335,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 18. Vòng Tay Koup Vàng Hồng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Koup

  Vàng Hồng 9K
  22.216.875,00 ₫
  12.441.450  - 166.626.562  12.441.450 ₫ - 166.626.562 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Lidhje Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  15.820.678,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 21. Bông Tai Munosabat Vàng Hồng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Munosabat

  Vàng Hồng 9K
  9.367.880,00 ₫
  6.744.873  - 70.259.100  6.744.873 ₫ - 70.259.100 ₫
 22. Nhẫn Nexum Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  17.150.861,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 23. Nhẫn Passie Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  9.396.181,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 24. Nhẫn Pouto Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Pouto

  Vàng Hồng 9K
  6.311.290,00 ₫
  4.733.467  - 47.334.675  4.733.467 ₫ - 47.334.675 ₫
 25. Bông tai nữ Relasyon Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.093 crt - VS

  8.773.543,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 26. Bông tai nữ Relatie Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  10.584.855,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 27. Bông tai nữ Relationship Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  13.669.746,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 28. Bông tai nữ Rilato Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire

  0.132 crt - AAA

  9.084.861,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 29. Bông Tai Samparka Vàng Hồng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Samparka

  Vàng Hồng 9K
  6.707.515,00 ₫
  5.030.636  - 50.306.362  5.030.636 ₫ - 50.306.362 ₫
 30. Nhẫn Spojeny Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  15.650.868,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 31. Bông tai nữ Spolu Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Spolu

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  13.188.616,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 32. Nhẫn Strasta Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  8.094.300,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 33. Bông tai nữ Suhde Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Suhde

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  8.971.655,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 34. Nhẫn Tadafuq Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  18.367.836,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 35. Bông Tai Unitetin Vàng Hồng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Unitetin

  Vàng Hồng 9K
  6.933.929,00 ₫
  5.200.446  - 52.004.467  5.200.446 ₫ - 52.004.467 ₫
 36. Bông tai nữ Veza Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Veza

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.568 crt - VS

  25.782.894,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 37. Nhẫn Vezu Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.528 crt - VS

  23.348.945,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 38. Bông tai nữ Wahda Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  30.509.288,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 39. Xỏ khuyên tai Wananga Vàng Hồng 9K

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  8.433.921,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 40. Bông tai nữ Yhteys Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  20.830.088,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 41. Bông tai nữ Zajedno Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Zajedno

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  20.150.847,00 ₫
  9.679.199  - 161.164.326  9.679.199 ₫ - 161.164.326 ₫
 42. Bông tai nữ Aikya Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Aikya

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  12.933.900,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 43. Vòng Tay Bnakan Vàng Hồng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Bnakan

  Vàng Hồng 9K
  22.160.272,00 ₫
  12.409.752  - 39.002.078  12.409.752 ₫ - 39.002.078 ₫
 44. Nhẫn Chidones Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  14.801.815,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 45. Vòng tay Filmkien Vàng Hồng 9K

  Vòng tay GLAMIRA Filmkien

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.36 crt - VS

  69.509.104,00 ₫
  12.679.185  - 375.394.446  12.679.185 ₫ - 375.394.446 ₫
 46. Dây chuyền nữ Harremana Vàng Hồng 9K

  Dây chuyền nữ Harremana

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.264 crt - VS

  13.698.047,00 ₫
  7.274.682  - 92.730.686  7.274.682 ₫ - 92.730.686 ₫
 47. Bông Tai Hubungan Vàng Hồng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Hubungan

  Vàng Hồng 9K
  8.547.129,00 ₫
  6.153.932  - 64.103.467  6.153.932 ₫ - 64.103.467 ₫
 48. Bông tai nữ Huipu Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.704 crt - VS

  19.330.095,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 49. Bông Tai Jedinstvo Vàng Hồng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Jedinstvo

  Vàng Hồng 9K
  4.726.392,00 ₫
  3.592.057  - 35.447.940  3.592.057 ₫ - 35.447.940 ₫
 50. Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan Vàng Hồng 9K

  Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire

  0.546 crt - AAA

  22.811.211,00 ₫
  11.981.829  - 59.312.547  11.981.829 ₫ - 59.312.547 ₫
 51. Dây Chuyền Konektado Vàng Hồng 9K

  Dây Chuyền GLAMIRA Konektado

  Vàng Hồng 9K
  12.339.564,00 ₫
  8.020.716  - 92.546.730  8.020.716 ₫ - 92.546.730 ₫
 52. Nhẫn Kusangana Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Kusangana

  Vàng Hồng 9K
  6.282.989,00 ₫
  4.712.241  - 47.122.417  4.712.241 ₫ - 47.122.417 ₫
 53. Vòng tay Odnos Vàng Hồng 9K

  Vòng tay GLAMIRA Odnos

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.92 crt - VS

  78.027.931,00 ₫
  13.075.409  - 432.563.985  13.075.409 ₫ - 432.563.985 ₫
 54. Nhẫn Passione Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Passione

  Vàng Hồng 9K
  6.113.178,00 ₫
  4.584.883  - 45.848.835  4.584.883 ₫ - 45.848.835 ₫
 55. Nhẫn Passy Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  11.801.829,00 ₫
  7.471.662  - 81.339.230  7.471.662 ₫ - 81.339.230 ₫
 56. Vòng tay Prawdziwy Vàng Hồng 9K

  Vòng tay GLAMIRA Prawdziwy

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  48.622.410,00 ₫
  22.188.574  - 111.952.676  22.188.574 ₫ - 111.952.676 ₫
 57. Bông tai nữ Rankontre Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Rankontre

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  12.339.563,00 ₫
  5.879.688  - 74.985.489  5.879.688 ₫ - 74.985.489 ₫
 58. Bông Tai Tavata Vàng Hồng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Tavata

  Vàng Hồng 9K
  7.924.490,00 ₫
  5.705.632  - 59.433.675  5.705.632 ₫ - 59.433.675 ₫
 59. Bông tai nữ Tutaki Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Tutaki

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  8.943.353,00 ₫
  5.370.257  - 69.891.174  5.370.257 ₫ - 69.891.174 ₫
 60. Nhẫn Ubuzima Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ubuzima

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.138 crt - VS

  16.245.205,00 ₫
  8.313.922  - 103.527.810  8.313.922 ₫ - 103.527.810 ₫
 61. Dây chuyền nữ Aito Vàng Hồng 9K

  Dây chuyền nữ Aito

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  14.745.212,00 ₫
  7.746.189  - 116.107.937  7.746.189 ₫ - 116.107.937 ₫

You’ve viewed 60 of 200 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng