Đang tải...
Tìm thấy 8 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Bozelle Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bozelle

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.156 crt - AAAAA

  3.433.621,00 ₫
 2. Bông Tai Gaskell Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Gaskell

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.115 crt - AAAAA

  3.217.330,00 ₫
 3. Bông Tai Poucheres Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Poucheres

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.352.512,00 ₫
 4. Bông Tai Foutch Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Foutch

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.379.548,00 ₫
 5. Bông Tai Coppock Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Coppock

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  4.839.513,00 ₫
 6. Bông Tai Ceiges Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Ceiges

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  5.348.068,00 ₫
  Mới

 7. Bông Tai Lux Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Lux

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.25 crt - AAAAA

  4.055.458,00 ₫

You’ve viewed 8 of 8 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...