Đang tải...
Tìm thấy 12 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Dansereaud Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Dansereaud

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  3.244.366,00 ₫
 2. Bông Tai Bohanan Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bohanan

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  3.190.294,00 ₫
 3. Bông Tai Endreses Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Endreses

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.147 crt - AAAAA

  3.433.621,00 ₫
 4. Bông Tai Bertimi Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bertimi

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  5.029.308,00 ₫
 5. Bông Tai Grunewald Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Grunewald

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAAAA

  3.406.585,00 ₫
 6. Bông Tai Azzie Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Azzie

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAAAA

  4.217.676,00 ₫
 7. Bông Tai Gadd Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Gadd

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  3.676.949,00 ₫
 8. Bông Tai Sophin Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Sophin

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.128 crt - AAAAA

  4.781.384,00 ₫
  Mới

 9. Bông Tai Bunyip Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bunyip

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.044 crt - AAAAA

  5.348.068,00 ₫
  Mới

 10. Bông Tai Burgos Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Burgos

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.188 crt - AAAAA

  4.920.623,00 ₫

You’ve viewed 12 of 12 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...