Đang tải...
Tìm thấy 12 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Musicke Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Musicke

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.056 crt - AAAAA

  3.109.184,00 ₫
 2. Bông Tai Vassar Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Vassar

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.6 crt - AAAAA

  4.812.477,00 ₫
 3. Bông Tai Laconte Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Laconte

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  3.271.403,00 ₫
 4. Bông Tai Strohos Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Strohos

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.32 crt - AAAAA

  4.488.040,00 ₫
 5. Bông Tai Anno Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Anno

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  3.785.094,00 ₫
 6. Bông Tai Ausmusud Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Ausmusud

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.758.058,00 ₫
 7. Bông Tai Ilopango Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Ilopango

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.05 crt - AAAAA

  5.702.243,00 ₫
  Mới

 8. Bông Tai Pangburnud Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Pangburnud

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.126 crt - AAAAA

  3.568.803,00 ₫
 9. Bông Tai Stlaurente Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Stlaurente

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  3.406.585,00 ₫

You’ve viewed 12 of 12 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...