Đang tải...
Tìm thấy 6 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Nicolina Vàng-Trắng 9K

  Bông tai nữ Nicolina

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.42 crt - AAA

  21.537.633,00 ₫
  13.358.427  - 163.272.810  13.358.427 ₫ - 163.272.810 ₫
 2. Bông tai nữ Extragalactic Vàng-Trắng 9K

  Bông tai nữ Extragalactic

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - VS

  30.169.667,00 ₫
  11.003.721  - 1.355.455.835  11.003.721 ₫ - 1.355.455.835 ₫
 3. Xỏ khuyên tai Charon Vàng-Trắng 9K

  Xỏ khuyên tai Charon

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.222 crt - VS

  10.443.345,00 ₫
  5.518.841  - 69.820.417  5.518.841 ₫ - 69.820.417 ₫
 4. Bông tai nữ Aquents Vàng-Trắng 9K

  Bông tai nữ Aquents

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  9.367.879,00 ₫
  3.893.188  - 47.787.507  3.893.188 ₫ - 47.787.507 ₫
 5. Xỏ khuyên tai Ramim Vàng-Trắng 9K

  Xỏ khuyên tai Ramim

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.304 crt - VS

  15.113.135,00 ₫
  9.014.107  - 119.122.070  9.014.107 ₫ - 119.122.070 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Wiltshire - A Vàng-Trắng 9K

  Bông tai nữ Wiltshire - A

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  4.726.392,00 ₫
  3.032.815  - 34.853.606  3.032.815 ₫ - 34.853.606 ₫

You’ve viewed 6 of 6 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng