Đang tải...
Tìm thấy 910 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  5.801.858,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Gossec Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Gossec

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.066 crt - VS

  4.952.806,00 ₫
  2.473.572  - 10.143.346  2.473.572 ₫ - 10.143.346 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Lalyp Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  3.792.434,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Pygou Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.164 crt - VS

  7.330.152,00 ₫
  3.269.418  - 19.514.623  3.269.418 ₫ - 19.514.623 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Hactub Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Hactub

  Vàng Hồng 9K & Hồng Ngọc

  0.066 crt - AAA

  6.566.006,00 ₫
  2.559.610  - 10.342.591  2.559.610 ₫ - 10.342.591 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Rewi Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  3.311.304,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Unurn Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  3.990.546,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Azid Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  3.339.606,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Cneen Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  4.641.487,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Elleo Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  4.273.564,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Fyht Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  3.367.908,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Klifica Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  10.273.536,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Malla Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Đen

  0.036 crt - AAA

  4.443.374,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Phlive Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  4.075.451,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Reki Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  8.207.508,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Anism Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng Hồng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  4.669.788,00 ₫
  2.559.610  - 10.427.496  2.559.610 ₫ - 10.427.496 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Byros Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  3.481.115,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Eskina Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.054 crt - AAA

  5.207.522,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Scyc Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.064 crt - VS

  4.896.203,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Onor Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  5.547.142,00 ₫
  2.710.175  - 15.304.454  2.710.175 ₫ - 15.304.454 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Hetio Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  4.330.167,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Lydrot Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  8.716.939,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Hriht Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Hồng 9K & Đá Tanzanite

  0.27 crt - AAA

  4.047.150,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Pyrrit Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  10.613.156,00 ₫
  2.774.703  - 17.350.105  2.774.703 ₫ - 17.350.105 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Nelois Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  3.707.529,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Minite Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.006 crt - VS1

  3.594.322,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Ulloon Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  3.679.227,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Uvass Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  4.047.149,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Orlen Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  3.990.546,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Arvise Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  3.169.796,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 32. Xỏ lỗ tai Ddod Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  3.566.020,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 33. Xỏ lỗ tai Latisca Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  3.594.322,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 34. Xỏ lỗ tai Agendp Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Agendp

  Vàng Hồng 9K
  3.169.796,00 ₫
  2.409.044  - 5.578.840  2.409.044 ₫ - 5.578.840 ₫
 35. Bông tai nữ Treibered Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Treibered

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  6.566.005,00 ₫
  2.753.194  - 56.660.105  2.753.194 ₫ - 56.660.105 ₫
 36. Khuyên kẹp vành tai Brzina Vàng Hồng 9K

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Brzina

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.166 crt - VS

  8.490.524,00 ₫
  4.108.281  - 51.013.902  4.108.281 ₫ - 51.013.902 ₫
 37. Bông tai nữ Olympos Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Olympos

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  10.273.534,00 ₫
  5.242.899  - 58.627.073  5.242.899 ₫ - 58.627.073 ₫
 38. Bông tai nữ Agueda Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Agueda

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  5.462.237,00 ₫
  2.667.156  - 34.131.910  2.667.156 ₫ - 34.131.910 ₫
 39. Xỏ khuyên tai Waktos Vàng Hồng 9K

  Xỏ khuyên tai Waktos

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS

  3.198.098,00 ₫
  2.344.517  - 6.165.253  2.344.517 ₫ - 6.165.253 ₫
 40. Bông tai nữ Cudney Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Cudney

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.17 crt - VS

  5.886.763,00 ₫
  3.764.132  - 52.457.293  3.764.132 ₫ - 52.457.293 ₫
 41. Bông tai nữ Kalista Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Kalista

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  4.613.185,00 ₫
  3.204.890  - 40.995.087  3.204.890 ₫ - 40.995.087 ₫
 42. Bông tai nữ Meldrum Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Meldrum

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  7.698.076,00 ₫
  2.903.759  - 42.636.585  2.903.759 ₫ - 42.636.585 ₫
 43. Bông tai nữ Kanisha Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Kanisha

  Vàng Hồng 9K & Đá Aquamarine

  0.33 crt - AAA

  5.207.521,00 ₫
  2.903.759  - 901.538.175  2.903.759 ₫ - 901.538.175 ₫
 44. Xỏ khuyên tai Viskas Vàng Hồng 9K

  Xỏ khuyên tai Viskas

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS

  3.141.494,00 ₫
  2.301.498  - 6.065.630  2.301.498 ₫ - 6.065.630 ₫
 45. Bông tai nữ Aara Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Aara

  Vàng Hồng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  4.924.504,00 ₫
  2.839.231  - 37.386.612  2.839.231 ₫ - 37.386.612 ₫
 46. Bông tai nữ Calderone Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Calderone

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  4.782.995,00 ₫
  2.645.647  - 29.504.572  2.645.647 ₫ - 29.504.572 ₫
 47. Bông tai nữ Forsyth Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Forsyth

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  4.443.374,00 ₫
  2.882.249  - 31.047.016  2.882.249 ₫ - 31.047.016 ₫
 48. Bông tai nữ Francie Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Francie

  Vàng Hồng 9K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  3.820.736,00 ₫
  2.860.741  - 29.702.688  2.860.741 ₫ - 29.702.688 ₫
 49. Bông tai nữ Azzie Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Azzie

  Vàng Hồng 9K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAA

  6.537.704,00 ₫
  3.419.983  - 64.796.856  3.419.983 ₫ - 64.796.856 ₫
 50. Bông tai nữ Musgrove Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Musgrove

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.214 crt - VS

  6.764.118,00 ₫
  4.301.866  - 65.801.570  4.301.866 ₫ - 65.801.570 ₫
 51. Xỏ khuyên tai Rembulan Vàng Hồng 9K

  Xỏ khuyên tai Rembulan

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS

  3.679.227,00 ₫
  2.710.175  - 27.480.995  2.710.175 ₫ - 27.480.995 ₫
 52. Bông tai nữ Voyagiste Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Voyagiste

  Vàng Hồng 9K & Đá Swarovski

  0.104 crt - AAAAA

  3.962.245,00 ₫
  3.011.306  - 40.754.520  3.011.306 ₫ - 40.754.520 ₫
 53. Bông tai nữ Melamas Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Melamas

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  3.707.529,00 ₫
  2.516.591  - 27.636.660  2.516.591 ₫ - 27.636.660 ₫
 54. Bông tai nữ Roscoear Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Roscoear

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  11.575.416,00 ₫
  3.678.095  - 61.344.043  3.678.095 ₫ - 61.344.043 ₫
 55. Bông tai nữ Apsuvai Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  5.915.065,00 ₫
  3.355.455  - 43.216.772  3.355.455 ₫ - 43.216.772 ₫
 56. Xỏ lỗ tai Tred Vàng Hồng 9K

  Xỏ lỗ tai Tred

  Vàng Hồng 9K & Ngọc Trai Trắng
  3.254.701,00 ₫
  2.473.572  - 5.728.273  2.473.572 ₫ - 5.728.273 ₫
 57. Xỏ khuyên tai Thedora Vàng Hồng 9K

  Xỏ khuyên tai Thedora

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  3.311.305,00 ₫
  2.430.554  - 24.721.580  2.430.554 ₫ - 24.721.580 ₫
 58. Xỏ khuyên tai Tomelon Vàng Hồng 9K

  Xỏ khuyên tai Tomelon

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  3.594.322,00 ₫
  2.172.442  - 20.794.995  2.172.442 ₫ - 20.794.995 ₫
 59. Khuyên kẹp vành tai Suilup Vàng Hồng 9K

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Suilup

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  7.726.378,00 ₫
  3.699.604  - 54.905.396  3.699.604 ₫ - 54.905.396 ₫
 60. Bông tai nữ Ansonia Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Ansonia

  Vàng Hồng 9K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.094 crt - AAA

  9.650.897,00 ₫
  6.219.309  - 70.881.734  6.219.309 ₫ - 70.881.734 ₫
 61. Bông tai nữ Hazelip Vàng Hồng 9K

  Bông tai nữ Hazelip

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  3.566.020,00 ₫
  2.473.572  - 25.259.309  2.473.572 ₫ - 25.259.309 ₫

You’ve viewed 60 of 910 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng