Đang tải...
Tìm thấy 910 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea Bạc

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  4.803.372,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Gossec Bạc

  Xỏ lỗ tai Gossec

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.066 crt - VS

  4.171.677,00 ₫
  2.473.572  - 10.143.346  2.473.572 ₫ - 10.143.346 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Lalyp Bạc

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  2.977.343,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Pygou Bạc

  Xỏ lỗ tai Pygou

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.164 crt - VS

  6.297.704,00 ₫
  3.269.418  - 19.514.623  3.269.418 ₫ - 19.514.623 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Hactub Bạc

  Xỏ lỗ tai Hactub

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.066 crt - AAA

  5.757.708,00 ₫
  2.559.610  - 10.342.591  2.559.610 ₫ - 10.342.591 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Rewi Bạc

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  2.564.137,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Unurn Bạc

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  3.175.455,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Azid Bạc

  Xỏ lỗ tai Azid

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  2.585.647,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Cneen Bạc

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  3.846.773,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Elleo Bạc

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  3.458.473,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Fyht Bạc

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  2.634.326,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Klifica Bạc

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  9.424.483,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Malla Bạc

  Xỏ lỗ tai Malla

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.036 crt - AAA

  3.519.604,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Phlive Bạc

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  3.294.322,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Reki Bạc

  Xỏ lỗ tai Reki

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  7.168.267,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Anism Bạc

  Xỏ lỗ tai Anism

  Bạc 925 & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  3.861.490,00 ₫
  2.559.610  - 10.427.496  2.559.610 ₫ - 10.427.496 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Byros Bạc

  Xỏ lỗ tai Byros

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  2.693.194,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Eskina Bạc

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Bạc 925 & Đá Sapphire Hồng

  0.054 crt - AAA

  4.202.243,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Scyc Bạc

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.064 crt - VS

  3.938.471,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Onor Bạc

  Xỏ lỗ tai Onor

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  4.691.297,00 ₫
  2.710.175  - 15.304.454  2.710.175 ₫ - 15.304.454 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Hetio Bạc

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  3.521.869,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Lydrot Bạc

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Bạc 925 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  7.935.810,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Hriht Bạc

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Bạc 925 & Đá Tanzanite

  0.27 crt - AAA

  3.252.436,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Pyrrit Bạc

  Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  9.736.933,00 ₫
  2.774.703  - 17.350.105  2.774.703 ₫ - 17.350.105 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Nelois Bạc

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  2.872.061,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Minite Bạc

  Xỏ lỗ tai Minite

  Bạc 925 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.006 crt - VS1

  2.833.570,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Ulloon Bạc

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  2.843.759,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Uvass Bạc

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  3.272.813,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Orlen Bạc

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  3.229.794,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Arvise Bạc

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  2.436.214,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 32. Xỏ lỗ tai Ddod Bạc

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  2.784.891,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 33. Xỏ lỗ tai Latisca Bạc

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Bạc 925 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  2.833.570,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 34. Xỏ lỗ tai Tred Bạc

  Xỏ lỗ tai Tred

  Bạc 925 & Ngọc Trai Trắng
  2.473.572,00 ₫
  2.473.572  - 5.728.273  2.473.572 ₫ - 5.728.273 ₫
 35. Bông tai nữ Zarembarad Bạc

  Bông tai nữ Zarembarad

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  6.799.212,00 ₫
  3.204.890  - 45.947.893  3.204.890 ₫ - 45.947.893 ₫
 36. Xỏ lỗ tai Berot Bạc

  Xỏ lỗ tai Berot

  Bạc 925
  2.516.591,00 ₫
  2.516.591  - 5.827.896  2.516.591 ₫ - 5.827.896 ₫
 37. Xỏ khuyên tai Brilho Bạc

  Xỏ khuyên tai Brilho

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS

  2.608.289,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 38. Bông tai nữ Hidalgo Bạc

  Bông tai nữ Hidalgo

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  4.652.806,00 ₫
  3.011.306  - 40.726.218  3.011.306 ₫ - 40.726.218 ₫
 39. Bông tai nữ Calderone Bạc

  Bông tai nữ Calderone

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  3.947.527,00 ₫
  2.645.647  - 29.504.572  2.645.647 ₫ - 29.504.572 ₫
 40. Bông tai nữ Thelmo Bạc

  Bông tai nữ Thelmo

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  2.753.194,00 ₫
  2.753.194  - 28.018.732  2.753.194 ₫ - 28.018.732 ₫
 41. Bông tai nữ Ederastar Bạc

  Bông tai nữ Ederastar

  Bạc 925 & Đá Thạch Anh Tím

  0.08 crt - AAA

  4.499.977,00 ₫
  4.330.167  - 49.867.683  4.330.167 ₫ - 49.867.683 ₫
 42. Xỏ khuyên tai Scholastica Bạc

  Xỏ khuyên tai Scholastica

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.018 crt - VS

  3.022.626,00 ₫
  2.796.212  - 29.235.703  2.796.212 ₫ - 29.235.703 ₫
 43. Xỏ khuyên tai Dejlig Bạc

  Xỏ khuyên tai Dejlig

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  2.764.514,00 ₫
  2.538.100  - 26.518.736  2.538.100 ₫ - 26.518.736 ₫
 44. Xỏ khuyên tai Moai Bạc

  Xỏ khuyên tai Moai

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  2.770.175,00 ₫
  2.430.554  - 7.836.188  2.430.554 ₫ - 7.836.188 ₫
 45. Xỏ khuyên tai Encantador Bạc

  Xỏ khuyên tai Encantador

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.056 crt - VS

  3.803.755,00 ₫
  3.011.306  - 12.124.469  3.011.306 ₫ - 12.124.469 ₫
 46. Bông tai nữ Issoria Bạc

  Bông tai nữ Issoria

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.279 crt - VS

  10.806.740,00 ₫
  6.561.478  - 86.292.041  6.561.478 ₫ - 86.292.041 ₫
 47. Bông tai nữ Decuman Bạc

  Bông tai nữ Decuman

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  3.791.302,00 ₫
  3.678.095  - 38.900.753  3.678.095 ₫ - 38.900.753 ₫
 48. Xỏ lỗ tai Agens Bạc

  Xỏ lỗ tai Agens

  Bạc 925
  2.710.175,00 ₫
  2.710.175  - 6.276.195  2.710.175 ₫ - 6.276.195 ₫
 49. Bông tai nữ Extralove Bạc

  Bông tai nữ Extralove

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  5.690.915,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 50. Bông tai nữ Manatua Bạc

  Bông tai nữ Manatua

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  6.927.136,00 ₫
  3.785.642  - 42.792.246  3.785.642 ₫ - 42.792.246 ₫
 51. Bông tai nữ Vulgariser Bạc

  Bông tai nữ Vulgariser

  Bạc 925 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.016 crt - VS1

  3.387.152,00 ₫
  2.538.100  - 26.518.736  2.538.100 ₫ - 26.518.736 ₫
 52. Xỏ lỗ tai Boly Bạc

  Xỏ lỗ tai Boly

  Bạc 925
  2.301.498,00 ₫
  2.301.498  - 5.329.785  2.301.498 ₫ - 5.329.785 ₫
 53. Bông tai nữ Assuming Bạc

  Bông tai nữ Assuming

  Bạc 925 & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  6.919.777,00 ₫
  5.561.294  - 75.112.848  5.561.294 ₫ - 75.112.848 ₫
 54. Bông tai nữ Kanisha Bạc

  Bông tai nữ Kanisha

  Bạc 925 & Đá Aquamarine

  0.33 crt - AAA

  4.290.544,00 ₫
  2.903.759  - 901.538.175  2.903.759 ₫ - 901.538.175 ₫
 55. Bông tai nữ Despain Bạc

  Bông tai nữ Despain

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  3.084.890,00 ₫
  2.688.666  - 28.004.583  2.688.666 ₫ - 28.004.583 ₫
 56. Bông tai nữ Veracite Bạc

  Bông tai nữ Veracite

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  3.644.132,00 ₫
  3.247.908  - 33.523.421  3.247.908 ₫ - 33.523.421 ₫
 57. Xỏ khuyên tai Ratehang Bạc

  Xỏ khuyên tai Ratehang

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  2.522.251,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 58. Bông tai nữ Amandier Bạc

  Bông tai nữ Amandier

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  3.294.323,00 ₫
  3.011.306  - 36.707.369  3.011.306 ₫ - 36.707.369 ₫
 59. Bông tai nữ Insouciance Bạc

  Bông tai nữ Insouciance

  Bạc 925 & Đá Onyx Đen

  0.08 crt - AAA

  3.810.547,00 ₫
  3.527.530  - 42.169.607  3.527.530 ₫ - 42.169.607 ₫
 60. Xỏ khuyên tai Tomelon Bạc

  Xỏ khuyên tai Tomelon

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  2.908.287,00 ₫
  2.172.442  - 20.794.995  2.172.442 ₫ - 20.794.995 ₫
 61. Xỏ lỗ tai Duvin Bạc

  Xỏ lỗ tai Duvin

  Bạc 925
  2.323.007,00 ₫
  2.323.007  - 5.379.596  2.323.007 ₫ - 5.379.596 ₫

You’ve viewed 60 of 910 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng