Đang tải...
Tìm thấy 910 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  5.801.858,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Gossec Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Gossec

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.066 crt - VS

  4.952.806,00 ₫
  2.473.572  - 10.143.346  2.473.572 ₫ - 10.143.346 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Lalyp Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  3.792.434,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Pygou Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.164 crt - VS

  7.330.152,00 ₫
  3.269.418  - 19.514.623  3.269.418 ₫ - 19.514.623 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Hactub Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Hactub

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.066 crt - AAA

  6.566.006,00 ₫
  2.559.610  - 10.342.591  2.559.610 ₫ - 10.342.591 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Rewi Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  3.311.304,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Unurn Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  3.990.546,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Azid Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  3.339.606,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Cneen Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  4.641.487,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Elleo Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  4.273.564,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Fyht Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  3.367.908,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Klifica Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  10.273.536,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Malla Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.036 crt - AAA

  4.443.374,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Phlive Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  4.075.451,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Reki Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  8.207.508,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Anism Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  4.669.788,00 ₫
  2.559.610  - 10.427.496  2.559.610 ₫ - 10.427.496 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Byros Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  3.481.115,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Eskina Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.054 crt - AAA

  5.207.522,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Scyc Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.064 crt - VS

  4.896.203,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Onor Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  5.547.142,00 ₫
  2.710.175  - 15.304.454  2.710.175 ₫ - 15.304.454 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Hetio Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  4.330.167,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Lydrot Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 9K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  8.716.939,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Hriht Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng 9K & Đá Tanzanite

  0.27 crt - AAA

  4.047.150,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Pyrrit Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  10.613.156,00 ₫
  2.774.703  - 17.350.105  2.774.703 ₫ - 17.350.105 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Nelois Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  3.707.529,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Minite Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 9K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.006 crt - VS1

  3.594.322,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Ulloon Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  3.679.227,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Uvass Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  4.047.149,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Orlen Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  3.990.546,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Arvise Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  3.169.796,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 32. Xỏ lỗ tai Ddod Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  3.566.020,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 33. Xỏ lỗ tai Latisca Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 9K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  3.594.322,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Viskas Vàng 9K

  Xỏ khuyên tai Viskas

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS

  3.141.494,00 ₫
  2.301.498  - 6.065.630  2.301.498 ₫ - 6.065.630 ₫
 35. Khuyên kẹp vành tai Suilup Vàng 9K

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Suilup

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  7.726.378,00 ₫
  3.699.604  - 54.905.396  3.699.604 ₫ - 54.905.396 ₫
 36. Xỏ khuyên tai Thedora Vàng 9K

  Xỏ khuyên tai Thedora

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  3.311.305,00 ₫
  2.430.554  - 24.721.580  2.430.554 ₫ - 24.721.580 ₫
 37. Bông tai nữ Providencia Vàng 9K

  Bông tai nữ Providencia

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  5.575.444,00 ₫
  3.506.020  - 48.579.952  3.506.020 ₫ - 48.579.952 ₫
 38. Bông tai nữ Calderone Vàng 9K

  Bông tai nữ Calderone

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  4.782.995,00 ₫
  2.645.647  - 29.504.572  2.645.647 ₫ - 29.504.572 ₫
 39. Bông tai nữ Brezza Vàng 9K

  Bông tai nữ Brezza

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.02 crt - AAA

  4.301.865,00 ₫
  3.140.361  - 32.631.913  3.140.361 ₫ - 32.631.913 ₫
 40. Bông tai nữ Brazeaus Vàng 9K

  Bông tai nữ Brazeaus

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.115 crt - AAA

  4.358.469,00 ₫
  2.946.778  - 90.381.646  2.946.778 ₫ - 90.381.646 ₫
 41. Xỏ khuyên tai Distortion Vàng 9K

  Xỏ khuyên tai Distortion

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  3.169.796,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 42. Khuyên kẹp vành tai Brzina Vàng 9K

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Brzina

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.166 crt - VS

  8.490.524,00 ₫
  4.108.281  - 51.013.902  4.108.281 ₫ - 51.013.902 ₫
 43. Bông tai nữ Graphy Vàng 9K

  Bông tai nữ Graphy

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  6.084.876,00 ₫
  4.202.810  - 43.839.414  4.202.810 ₫ - 43.839.414 ₫
 44. Xỏ khuyên tai Taratra Vàng 9K

  Xỏ khuyên tai Taratra

  Vàng 9K & Ngọc Trai Trắng
  2.886.778,00 ₫
  2.193.951  - 5.080.729  2.193.951 ₫ - 5.080.729 ₫
 45. Xỏ khuyên tai Ratehang Vàng 9K

  Xỏ khuyên tai Ratehang

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  3.283.003,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 46. Xỏ khuyên tai Orengut Vàng 9K

  Xỏ khuyên tai Orengut

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  5.207.522,00 ₫
  3.183.380  - 38.037.552  3.183.380 ₫ - 38.037.552 ₫
 47. Xỏ lỗ tai Gidd Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Gidd

  Vàng 9K
  3.311.305,00 ₫
  2.516.591  - 5.827.896  2.516.591 ₫ - 5.827.896 ₫
 48. Bông Tai Grandene Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Grandene

  Vàng 9K
  3.877.340,00 ₫
  2.946.778  - 29.080.050  2.946.778 ₫ - 29.080.050 ₫
 49. Bông tai nữ Musicke Vàng 9K

  Bông tai nữ Musicke

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.056 crt - VS

  4.103.752,00 ₫
  2.538.100  - 41.603.569  2.538.100 ₫ - 41.603.569 ₫
 50. Bông tai nữ Assuming Vàng 9K

  Bông tai nữ Assuming

  Vàng 9K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  8.773.542,00 ₫
  5.561.294  - 75.112.848  5.561.294 ₫ - 75.112.848 ₫
 51. Bông tai nữ Herbes Vàng 9K

  Bông tai nữ Herbes

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  4.669.788,00 ₫
  2.817.722  - 36.636.613  2.817.722 ₫ - 36.636.613 ₫
 52. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Sonku - B Vàng 9K

  Bông tai nữ Sonku - B

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  4.896.202,00 ₫
  3.566.020  - 36.962.085  3.566.020 ₫ - 36.962.085 ₫
 53. Bông tai nữ Conforti Vàng 9K

  Bông tai nữ Conforti

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.13 crt - VS

  5.830.159,00 ₫
  3.075.834  - 42.523.378  3.075.834 ₫ - 42.523.378 ₫
 54. Bông tai nữ Gwendolyn Vàng 9K

  Bông tai nữ Gwendolyn

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.43 crt - VS

  14.264.081,00 ₫
  3.592.057  - 917.698.475  3.592.057 ₫ - 917.698.475 ₫
 55. Bông tai nữ Marianela Vàng 9K

  Bông tai nữ Marianela

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  5.716.953,00 ₫
  3.721.114  - 39.523.395  3.721.114 ₫ - 39.523.395 ₫
 56. Khuyên kẹp vành tai Panahon Vàng 9K

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Panahon

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.016 crt - VS

  4.528.280,00 ₫
  3.269.418  - 33.735.686  3.269.418 ₫ - 33.735.686 ₫
 57. Bông tai nữ Zost Vàng 9K

  Bông tai nữ Zost

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.096 crt - VS

  4.924.504,00 ₫
  3.463.002  - 43.004.511  3.463.002 ₫ - 43.004.511 ₫
 58. Bông tai nữ Donte Vàng 9K

  Bông tai nữ Donte

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.132 crt - VS

  5.122.617,00 ₫
  2.774.703  - 36.240.393  2.774.703 ₫ - 36.240.393 ₫
 59. Xỏ lỗ tai Ftigen Vàng 9K

  Xỏ lỗ tai Ftigen

  Vàng 9K
  3.254.701,00 ₫
  2.473.572  - 5.728.273  2.473.572 ₫ - 5.728.273 ₫
 60. Bông tai nữ Manatua Vàng 9K

  Bông tai nữ Manatua

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  8.122.602,00 ₫
  3.785.642  - 42.792.246  3.785.642 ₫ - 42.792.246 ₫
 61. Bông tai nữ Issoria Vàng 9K

  Bông tai nữ Issoria

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.279 crt - VS

  13.358.426,00 ₫
  6.561.478  - 86.292.041  6.561.478 ₫ - 86.292.041 ₫

You’ve viewed 60 of 910 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng